Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a14875984e477dc2529da1f8dac79c4d

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

De siste 10 årene har antallet grunnskoler i Norge blitt redusert med 260 skoler samtidig som elevtallet hør økt med 23 880 elever. 9,5 % av elevene i Buskerud har behov for spesialundervisning (kilde SSB).

Etter innføringen av skolereformen Kunnskapsløftet (K06) i 2006 stiller vi store krav i forhold til bl.a. tilpasset opplæring og tett oppfølging av barna. Dette utfordrer skolene og lærernes kompetanse og organisering på en helt ny måte. Det sier seg selv at en skole med 4-5 ansatte vil møte utfordringer. Hvordan skal en veldig liten skole møte barn med spesielle utfordringer? Hvordan skal et barn finne en venn når det bare er 4-5 medelever på klassetrinnet. Og hvordan skal skolen klare å legge tilrette for gode læringsmiljø når det kun er en mulighet?

Lier er en stor kommune. Vi er heldige som ikke trenger å ha for små skoler.

Vi har også fritt skolevalg. Noe som gjør at godt over halvparten av foreldrene søker sine barn vekk fra små skolemiljøer og inn i større.

Det er heller ikke hverdagskost at kommunen står ovenfor problemstillinger der løsningen er bedre kvalitet til lavere kostnader.  Ved Liers største barneskole, Hegg Skole, koster ett barn ca. 53.000 kr i året, mens ett barn på Nordal koster ca. 79.000 kr (2010 tall). I tillegg kommer drift og vedlikehold av skolebygg.

Man skulle kanskje tro at trivsel og læringsresultatet ved de minste skolene er bedre siden vi investerer nesten dobbelt så mye. Slik er det ikke.

Det er på høy tid at skolestruktur blir skolepolitikk i Lier og at vi setter læringsmiljø og kvalitet i fokus!

Vi skal ha fokus på et optimalt læringsmiljø for alle barna i Lier. Det er mulig små, lokale skoler er det beste praktisk sett for de foresatte, men vi driver vel ikke barneskole for de foresatte?

PS. Mine barn tar buss til en av bygdas store, gode skoler, og jeg er sjeleglad for at det ikke ble noe grendeskole på Lierkroa. Vi har også et livlig og trivelig lokalmiljø der jeg bor, uten gangavstand til skolen.


Med lidenskap for en god start på livet.

Jostein Spangen Hoset

Forrige artikkel:Travel tid på tusenårsstedetNeste artikkel:Suksess eller fiasko?
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 1. juni 2012 11:25: Mikal
Enig!
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode