Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d361f429e75b49616bda028c8eb8129d

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Det ble vedtatt at det såkalte «Kinderhegg» skal bygges, men det er ikke satt av penger til ny skole i budsjettforslaget for neste fireårsperiode.

- Kommunestyret ble invitert til å beslutte hvorvidt man skulle gå inn for samlokalisering på Lierbyen, rehabilitering av eksisterende Hegg eller nybygg på Hegg. Men kommunestyret fikk ikke informasjon om fremtidige behov på 8. - 10. trinn, og heller ikke om fremtidige muligheter og behov ved justering av de ulike nærliggende skolenes rekrutteringsfelt, de såkalte skolekretsene, skriver Bård Strand i en epost til Liernett.

- Kommunestyret gikk deretter nærmest enstemmig inn for det dyreste alternativet, både investerings- og driftsmessig, som samtidig også er det minst fleksible i forhold til fremtidige behov, oppsummerer han.

Han skriver også dette etter tirsdagens kommunestyremøte: - Rådmannen hadde før kommunestyremøtet presentert for formannskapet sitt beslutningsgrunnlag for de neste års budsjett og planer, som viste at det er svært vanskelig å sikre driftsøkonomien uten viktige strukturgrep. Det signalet var likevel ikke inntatt i saksutredningen om Hegg, og kommunestyret fanget det heller ikke opp. Man viderefører en svært kostbar og rigid struktur, om dette blir stående.

Strand beklager at det heller var særlig fokus på innholdet i skolen, og bygningsmassens betydning for det.

Debatt om ikke-tema

Strand forundrer seg over at det det meste av debatten gikk på hva OPS er, og hvorfor det ikke er løsningen på kommunens investeringsbehov. - Selv om akkurat det temaet var avklart på forhånd, ved at flertallet i salen bestående av AP, SV, SP og FrP samlet var i mot OPS for skolene. Altså debatt om et ikke-tema, og nesten ingen debatt om de to viktigste forholdene: Skolekvalitet og kommunens strukturelle økonomiske utfordringer, uttaler Strand

- De ulike partiene finner nok plass for gjennomføringen av gårsdagens vedtak i sine HP-forslag ( Handlingsplanen, red anm), mer spennende blir hva de gjør når Lierbyen skole om noen år uansett på rehabiliteres og kanskje utvides. Så lenge Liers kommuneøkonomi fortsetter å flyte over av melk og honning, går det nok bra, men det vil stadig bli litt vanskeligere for de ansatte, og litt dårligere for alle brukerne. Inntil innbyggernes skattebetaling endres drastisk, eller fremtidige regjeringer/storting bestemmer seg for at kommunenes rammer skal strammes inn.

Innen da får man håpe, og kanskje regne med, at Lier Fjordby er kommet i gang og kan gi kroner inn i kommunekassa, avslutter Bård Strand


Kommunestyrets vedtak:

1. Ny Hegg barneskole med klassetrinn 1-7 bygges/rehabiliteres på eksisterende festetomt med utgangspunkt i arkitektkonkurransens vinnerforslag ”Kinderhegg”.
2. Prosjektet realiseres når finansiering er vedtatt i handlingsprogram/økonomiplan og
gjennomføres ved bevilgning i årsbudsjett.
3. Prosjektet gjennomføres i egen regi.
4. Rådmannen utreder samordningsmuligheter for scene/sal mellom ny Hegg skole og Lier Musikkverksted/Hegg gamle skole.
5. For å sikre barna en trygg og god skolevei og unngå trafikk gjennom Lierbyen når barna går til/fra skolen, utredes gode av og påstigningsområder for de som kjører barna til skolen. Kun kjøring av elever med funksjonshemming tillates frem til skolen

Rådmannens forslag til vedtak så slik ut:
1. Ny Hegg barneskole med klassetrinn 1-7 bygges/rehabiliteres på eksisterende
festetomt med utgangspunkt i arkitektkonkurransens vinnerforslag ”Kinderhegg”.
2. Prosjektet realiseres når finansiering er vedtatt i handlingsprogram/økonomiplan og
gjennomføres ved bevilgning i årsbudsjett.
3. Rådmannen utreder videre om bygget realiseres som OPS eller i egen regi.
4. Rådmannen utreder utvidelsesbehov og muligheter ved Lierbyen ungdomsskole (8-10)
i et 10-20 års perspektiv.
5. Rådmannen utreder samordningsmuligheter for scene/sal mellom ny Hegg skole og
Lier Musikkverksted/Hegg gamle skole.

Her er protokollen fra  kommunestyremøtet: http://www.lier.kommune.no/files/608/Protks1111.pdf

Sparetiltak
Det skal skal spares 60 millioner i inneværende fireårsperiode. Det kan ramme tospråklig fagopplæring som reduseres med èn million kr. Det betyr at endringer i timetildelingen gir en besvarelse på 829 000 kr.
Miljøarbeiderstillingen ved de fire ungdomskolene foreslås og kuttes med 415 000 kr.
Omsorgsbudsjettet kan få et såkalt flatt kutt på 8,5 million.
i tillegg kan helse- og sosialtjenesten få en flat redusering på 1,5 million kroner.
Det kan også bli en reduksjon på 230 000 kroner ved at man ikke erstatter ansatte som er syken og som har permisjon, men vil helle ha vikarberedskap for hverandre/overlapping.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode