Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3e8de0fd5d4e4436e5a6d665619adb72

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

I kommunestyrets møte 6. oktober skal 2. tertialrapprot behandles.

Rådmannens 2 tertialrapporter er kommunestyrets inngang til å korrigere de politiske og økonomiske rammene for kommunens virksomhet, basert på den virkelighet som har utviklet seg etter at Handlingsplansbudsjettet og målene ble fastsatt i desember.

I rapporten som rådmannen har lagt frem for årets 8 første måneder, sier han et par ting:

- Det ligger an til høyere skatteinntekter enn budsjettert
- Det ligger an til lavere rentekostnader enn budsjettert

Disse to forholdene gir kommunestyret en anledning til å redusere mindre eller øke i noen virksomheter, eller til å øke/sikre det forventede overskuddet.

Videre sier han:
- Noen av de økonomiske kuttene som er budsjettert ser det ikke ut til at vil bli oppfylt, dvs. overforbruk/underskudd i noen virksomheter
- De fleste av de problemene er knyttet til omsorgssektoren
- Noen av de virksomhetene som sliter har ikke annet enn lønnsmidler igjen å kutte i, om reduksjonskravene skal oppfylles
Dette innebærer at budsjettene er satt for stramme for noen av de viktigste virksomhetene kommunen yter livsviktig tjeneste gjennom, og at innsparingene ikke kan skje uten nedbemanning. Dette er et klart signal om å øke rammene.
Når det ikke gjøres, betyr det helt åpenbart at kvaliteten vil oppleves som redusert for de mange brukerne som er avhengige av kommunens ytelser i jula 2009.

Til tross for at Lier kommune ligger an til å kunne bedre kvaliteten allerede nå, ut fra de økonomiske signaler rådmannen gir.

Lier AP synes det er helt uakseptabelt å redusere kvaliteten i utrengsmål. Vi foreslo i siste formannskapsmøte at rammen for Tjenesteutvalget, som styrer bl.a. omsorgssektoren, økes med 500.000 kr i 2009, og at Tjenesteutvalget anbefales å benytte disse friske midlene til å øke grunnbemanningen ved Liertun. Det vil gi Liertun muligheten til å benytte resten av året på å ta vare på sine brukere, i stedet for å lete etter ytterligere kuttmuligheter, presse de gjenværende ansatte til å dekke opp for den omsorgen de fremtidig reduserte omsorgsarbeiderne skulle ha gitt.

For målet er vel ikke at brukerne, beboerne ved Liertun, skal få mindre omsorg?

At Lier Høyre gikk i mot vårt forslag fordi de heller vil se om kommunen kan klare et høyere overskudd i 2009 enn budsjettert, er ikke overraskende. Det vil de oppleve som en fjær i hatten, uten tanke for hvordan livskvaliteten til beboerne på Liertun reduseres.

Men at Lier FrP og Lier KrF gikk i mot forslaget, er vel verdt å merke seg for befolkningen i Lier. FrP og KrF går vanligvis høyt på banen i sin iver etter å hevde sin omsorg for omsorgen. Med fokus på at kvaliteten innenfor omsorgssektoren skal økes for å ta vare på de som trenger det mest.

Slik er det altså ikke i Lier. Her tyder mye på at de to partiene i kommunestyret tirsdag 6.oktober igjen vil stemme ned Arbeiderpartiets forslag om å benytte kommunens reduserte rentekostnad til å øke innsatsen bl.a. på Liertun. I stedet vil de øke det forventede overskuddet i Lier for 2009. 500.000 fordelt på årets 3 siste måneder ville betydd store forbedringer innen omsorgen i Lier. Det hjerterommet finnes tilsynelatende dessverre ikke i Lier FrP eller Lier KrF.

Å øke overskuddet er naturligvis også positivt. Særlig ettersom kommunestyrets flertall med FrPs og KrFs aktive medvirkning i juni 2008 besluttet å betale langt mer enn nødvendig for Høvik nye skole. Det er dette som nå direkte påvirker kommunens innsats på omsorgssektoren i negativ retning. Noe som er helt unødvendig, og hjerteløst.

Arbeiderpartiet håper FrP og KrF kommer på bedre tanker før kommunestyremøtet.

Bård Strand

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode