Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b712f556295a380cd4f77b48c93d2d2d

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

Liernett møtte tirsdag tre mann fra ISS som var i full gang med utskifting av golv og vegger. Leilighetskomplekset som består av 14 leiligheter har fortsatt bare to beboere som bor i 2. etasje. Det ble merket lukt fra kjelleren torsdag i forrige uke. Da sto det kloakkvann en halv meter opp på veggen (se bilder nederst på siden).

De ansatte ved ISS kunne ikke si helt presist når jobben var avsluttet. Liernett har ikke lyktes i dag å komme i kontakt med Lier Boligstiftelse som administrerer Gifstad.

Paul Christian Justad (Arbeiderpartiet), bosatt nær Gifstad har tatt kontakt med parlamentarisk leder Bård Strand som har stilt Rådmannen følgende spørsmål:

 - Bør kommunen som eier av boligselskapet og kjøper av tjenester i bygget samt for brukerne be boligselskapet se på muligheten for endringer av bygningens utforming og bruk i gjenoppbyggingen med tanke på å få mer etterspurte bomuligheter på Gifstad enn hva situasjonen har vært til nå?

En sak for Boligselskapet

Rådmann Hans-Petter Christensen har sendt dette svaret: - Dette er jo i første rekke en sak som Lier Boligselskap både har ansvaret for og følger opp, og vi forholder oss derfor til den virkningen dette har for vårt leieforhold/vår kontrakt.
Det er riktig at det har vært en feil med kloakkanlegget, men årsak og omfang av skaden, konsekvensene mv. er ikke kjent for oss ennå. Situasjonen ble oppdaget - såvidt jeg vet - torsdag i forrige uke, rapportert og tiltak iverksatt fredag for undersøkelse av årsak og utbedring, samt taksering av skadene.

Rådmannen vurderer som nevnt konsekvensene av ev. skader og utbedringen av dem for oppfyllelse av den kontrakten som er inngått mellom Lier kommune og Lier Boligselskap AS, inkl. økonomiske forhold (kommunens plikt til å betale tomgangsleie). Dette vurderes av våre medarbeidere på rent praktisk og juridisk grunnlag. Forøvrig regner jeg med at boligselskapets administrative ledelse tar seg av rapportering til eget styre, og i den utstrekning det oppleves som nødvendig at styret evt. tar forholdet opp med eieren.

Laber interesse

Hittil har interessen for leilighetene vært laber, sannsynligvis på grunn av de dyre husleiene. Tone Svendsen fra Arbeiderpartiet tok opp dette problemet i et møte i Tjenesteutvalget tidligere i år. Rådmannens svar var dette at eldre som har inntekt under Husbankens inntektsgrense på 163.500 kroner, får så mye bostøtte at netto husleie for leilighetene på Gifstad blir fra kr 1164 til kr 3784 pr måned.

En som hadde undertegnet kontrakt, ønsket likevel ikke å flytte inn fordi hun ikke fikk bostøtte. Vedkommende hadde renteinntekt og fikk dermed en inntekt som oversteg inntektsgrensen for bostøtte. En av de tre som bor på Gifstad har søkt bostøtte, mens de to andre enda ikke har søkt.

Lier Boligselskap AS administrerer 16 tilrettelagte leiligheter for eldre på Gifstad. Hver leilighet har livsløpsstandard, og er på 53,6 m² inkl., en utvendig bod. I tillegg kommer en fellesstue sammen med 7 andre leiligheter. Alle leilighetene har sprinklingsanlegg og direkte varsling til brannvesenet, og har således en svært god sikring. På området der leilighetene ligger, vil det være bemanning fra hjemmetjenesten tilgjengelig hele døgnet. De som fyller vilkårene for bostøtte, vil kunne få både statlig og kommunal bostøtte.  

Det er Lier kommune som skal tildele boligene til personer som oppfyller vilkårene for tilrettelagt bolig.

I tilknytning til boligene er det et dagsenter på cirka 250 kvm med storstue for brukerne, eget kjøkken, samt kontorer for hjemmesykepleien.
Dagsenteret gir tilbud til 15 eldre fra bygda. Disse blir hentet i sin bolig og tilbringer en eller flere dager ved senteret der de får aktivitetstilbud og får servert tre måltiderForrige artikkel:Idealisme og faglig dyktighetNeste artikkel:Nær 3000 i streik
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 25. juli 2008 20:18: Møkkamann
En skikkelig møkkajobb med andre ord.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode