Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

Liernett møtte tirsdag tre mann fra ISS som var i full gang med utskifting av golv og vegger. Leilighetskomplekset som består av 14 leiligheter har fortsatt bare to beboere som bor i 2. etasje. Det ble merket lukt fra kjelleren torsdag i forrige uke. Da sto det kloakkvann en halv meter opp på veggen (se bilder nederst på siden).

De ansatte ved ISS kunne ikke si helt presist når jobben var avsluttet. Liernett har ikke lyktes i dag å komme i kontakt med Lier Boligstiftelse som administrerer Gifstad.

Paul Christian Justad (Arbeiderpartiet), bosatt nær Gifstad har tatt kontakt med parlamentarisk leder Bård Strand som har stilt Rådmannen følgende spørsmål:

 - Bør kommunen som eier av boligselskapet og kjøper av tjenester i bygget samt for brukerne be boligselskapet se på muligheten for endringer av bygningens utforming og bruk i gjenoppbyggingen med tanke på å få mer etterspurte bomuligheter på Gifstad enn hva situasjonen har vært til nå?

En sak for Boligselskapet

Rådmann Hans-Petter Christensen har sendt dette svaret: - Dette er jo i første rekke en sak som Lier Boligselskap både har ansvaret for og følger opp, og vi forholder oss derfor til den virkningen dette har for vårt leieforhold/vår kontrakt.
Det er riktig at det har vært en feil med kloakkanlegget, men årsak og omfang av skaden, konsekvensene mv. er ikke kjent for oss ennå. Situasjonen ble oppdaget - såvidt jeg vet - torsdag i forrige uke, rapportert og tiltak iverksatt fredag for undersøkelse av årsak og utbedring, samt taksering av skadene.

Rådmannen vurderer som nevnt konsekvensene av ev. skader og utbedringen av dem for oppfyllelse av den kontrakten som er inngått mellom Lier kommune og Lier Boligselskap AS, inkl. økonomiske forhold (kommunens plikt til å betale tomgangsleie). Dette vurderes av våre medarbeidere på rent praktisk og juridisk grunnlag. Forøvrig regner jeg med at boligselskapets administrative ledelse tar seg av rapportering til eget styre, og i den utstrekning det oppleves som nødvendig at styret evt. tar forholdet opp med eieren.

Laber interesse

Hittil har interessen for leilighetene vært laber, sannsynligvis på grunn av de dyre husleiene. Tone Svendsen fra Arbeiderpartiet tok opp dette problemet i et møte i Tjenesteutvalget tidligere i år. Rådmannens svar var dette at eldre som har inntekt under Husbankens inntektsgrense på 163.500 kroner, får så mye bostøtte at netto husleie for leilighetene på Gifstad blir fra kr 1164 til kr 3784 pr måned.

En som hadde undertegnet kontrakt, ønsket likevel ikke å flytte inn fordi hun ikke fikk bostøtte. Vedkommende hadde renteinntekt og fikk dermed en inntekt som oversteg inntektsgrensen for bostøtte. En av de tre som bor på Gifstad har søkt bostøtte, mens de to andre enda ikke har søkt.

Lier Boligselskap AS administrerer 16 tilrettelagte leiligheter for eldre på Gifstad. Hver leilighet har livsløpsstandard, og er på 53,6 m² inkl., en utvendig bod. I tillegg kommer en fellesstue sammen med 7 andre leiligheter. Alle leilighetene har sprinklingsanlegg og direkte varsling til brannvesenet, og har således en svært god sikring. På området der leilighetene ligger, vil det være bemanning fra hjemmetjenesten tilgjengelig hele døgnet. De som fyller vilkårene for bostøtte, vil kunne få både statlig og kommunal bostøtte.  

Det er Lier kommune som skal tildele boligene til personer som oppfyller vilkårene for tilrettelagt bolig.

I tilknytning til boligene er det et dagsenter på cirka 250 kvm med storstue for brukerne, eget kjøkken, samt kontorer for hjemmesykepleien.
Dagsenteret gir tilbud til 15 eldre fra bygda. Disse blir hentet i sin bolig og tilbringer en eller flere dager ved senteret der de får aktivitetstilbud og får servert tre måltider1 kommentar

Fredag 25. juli 2008 20:18: Møkkamann
En skikkelig møkkajobb med andre ord.

Flere saker fra arkivet

Står på for de hjemmeboende eldre

Hjemmesykepleien fra Gifstad arrangerte i sin fritid, førjulsfest for de hjemmeboende eldre på Sjåstad Samfunnshus onsdag 28 nov

Hyller "Mor Vestsida"

Liernett synes det passet riktig bra å gi Månedens blomst til Laila Stensen dagen før morsdagen

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Er du på jakt etter leilighet?

I Sylling har 2 tømmermestere og en altmuligmann satset hardt på boligbygging. For et par år siden kjøpte de ei stor tomt, og i dag er det 8 leiligheter på Svangshagan i Sylling. 4 nye kommer til våren.

Urimelig økning av husleie i Lier

Lier kommune og Lier Boligselskap øker husleien med 60 prosent for 14 funksjonshemmede i et bofellesskap i Lier. Samtlige politikere i Lier fikk informasjonen g (...)

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Full fart på Sylling stadion

- og fornøyde deltakere i alle klasser under årets Kanada Rundt

Innflytting i Heggsbro borettslag

- Gratulerer, sa beboernes representant Jens Petter Iversen til Else Marie Kortvedt som var den aller første som flyttet inn på mandag.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Månedens blomst

Månedens blomst for desember går til tre damer fra hjemmesykepleien på Gifstad.

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Partitilhørighet ingen forutsetning

Uavhengige Folkevalgte med stand på Lier stasjon.

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Gjermund Sørsdal vant Kanada rundt.

Det var perfekte forhold for løping da Kanada rundt ble gjennomført for 24. gang. 81 deltakere løp enten 6 eller 12 kilometer.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Resultater fra Kanada Rundt

Her er resultatlistene fra den 28. utgaven av Kanada Rundt, tirsdag 13. mai 2008

Brann i rekkehus slukket

Naboer ble evakuert etter brann på Tranby

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Høye boligpriser i Lier

- Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for boliger ligger på cirka 21 000 kroner, oppgir daglig leder Britt Kåsin i Boligbyggelaget/USBL i Lier.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Resultater fra Kanada Rundt

Fullstendig resultatliste for Kanada Rundt 2007

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Parkeringshus løsningen?

Er du en av dem som har problemer med å finne parkeringsplass i Lierbyen, spesielt på en fredag ettermiddag?

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Pågående dørselgere

Drammensregionens brannvesen får jevnlig spørsmål om pågående dørselgere som kan gi inntrykk av at de er fra brannvesenet.

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Vaksinering mot svineinfluensa

Et begrenset antall vaksiner er distribuert ut til fastlegekontorene for vaksinasjon av risikogruppene

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Med vantro og sorg

- Det var med vantro og sorg jeg mottok beskjeden om Terje Sagvoldens bortgang fra ordføreren, skriver rådmann Hans-Petter Christensen i et minneord.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Totalskadd,

Det brenner fortsatt i et bygg i Sylling sentrum --

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Provosert av arroganse

En av Liernetts lesere mener det er kapitalismens krefter som råder ved Everket, og at det ikke er en lokal servicebedrift. Lier Everk svarer her på kritikken.

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Bilbrann og trailervelt

Væromslag resulterte i våte og svært glatte veier i natt, og i ettermiddag fryser det på igjen. OPPDATERING: En trailer står på tvers og sperrer begge kjøreretninger på Vestsideveien.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kanada rundt - resultater

Kanada rundt ble i går arrangert for 25. gang. Her er resultatene fra gårsdagens dyst.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Streik i Lier kommune

83 medarbeidere i Lier kommune er tatt ut i streik fra fredag morgen.

Klar for Helsingborg

- Jeg kunne ikke la denne sjansen gå fra meg, sier Thomas Sørum som i morgen med store forventninger reiser nedover for å møte lagkameratene i klubben som leder Allsvenskan -

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.