Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 583c05f8b37d4cb64a0af0c93aedb962

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Vi ser ser at Rådmannen går inn for 1-10 skole med felles rektor på Høvik og Stoppen . Dermed er han på kollisjonskurs med alle instanser som hittil har uttalt seg om saken. (Foreldreutvalgene (FAU) ved Høvik barneskole og Stoppen ungdomsskole, de ansatte gjennom klubbene ved skolene samt Utdanningsforbundet i Lier)

Rådmannen får mene hva han vil, men som toppbyråkrat bør han være lydhør overfor andre og vektlegge argumenter utenfra når han tar sine avgjørelser. Nå er det politikerne som skal ha det avgjørende ordet i saken. Makta ligger hos flertallet. Slik er det bare.

De forskjellige høringsinstansene har lagt ulike motiver til grunn for sine valg. Hos Rådmannen teller naturlig nok den økonomiske siden av saken mye. Og det burde han si rett ut. Men det er ikke den siden han vektlegger i saksframlegget sitt: Nei, det er pedagogikken som vil bli så mye bedre i en slik enhetlig modell. Og dermed signaliserer han at han kan mer om det faget enn de som blir direkte berørt av saken - og som går inn for enn annen løsning.

Lisbet Grøvdal forlater nå midlertidig jobben som rektor på Sylling for å overta rektorstolen på Høvik. Det er nærliggende å tro at hun er satt på jobben for å mørne motstanderne av 1-10 løsningen. Og hun kan i så fall være rett person på rett plass.
Da Sylling og Svangshagan ble slått sammen til Sylling skole, ble det gjort mot lærernes vilje. Daværende skolesjef måtte bruke pisken for å få det til. Ett av argumentene han brukte for å få viljen sin, var at Sylling kunne miste ungdomstrinnet hvis det ikke ble en helhetlig løsning.

Mange hadde kampen for å få ungdomsskole til bygda friskt i minne og tok trusselen alvorlig. Det ble 1-10, men ordningen skulle evalueres etter ett år. Evalueringen fant aldri sted.
Lisbet Grøvdal har gjort en god jobb i Sylling. Hun har forandret skolens image og reist en struktur som både lærere, elever og foreldre stort sett er fornøyd med. I den strukturen er 1-10 ordningen bare en bit, men en viktig en.

En fersk evaluering fra øverst i bygda vil være et viktig innspill i den pågående debatten om strukturen på Høvik og Stoppen.

Andre elementer som må inn i debatten er: Skolestrukturen i Lier og rektorrollen. Og så må lærerorganisasjonene være på banen og ikke havne på sidelinja når hardkjøret begynner.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 14. august 2007 23:47: Odd Chr. Oulie
Jada, Thorvald. Vi er på banen. Utdanningsforbundet har allerede signalisert at vi ønsker å diskutere rådmannens pedagogiske begrunnelser for 1-10-skole
Utdanningsforbundet Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode