Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: bf932935f32caaa85db2a1ccfd0e3a50

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Strand er forundret over at idretten ikke er skikkelig hørt i den del av Høvik-/Stoppenprosjektet som gjelder gymnastikkaktiviteter. Strand bekreftet at Lier Idrettsråd ikke vært med i noe høring. Han påpekte dette også for noen dager siden at skolen har kjørt denne saken. Så langt jeg vet har idrettsmiljøet ikke vært engasjert av kommunen i denne prosessen. Da uttalte han også følgende: - Det er en kjent problemstilling at skolene landet over ofte ikke ønsker å se på idretten som et samarbeidende miljø

Flertallspartiene (Høyre, Frp, Krf, Sp og V) vektla skolens behov ettertrykkelig. Venstres Marianne Berg Korneliussen understreket fleksibiliteten og de pedagogisk-psykologiske momentene, spesielt med tanke på de yngre skolebarna som de foreliggende planer la til rette for. Hun advarte på det sterkeste mot å utvide hallen vestover, hvilket ville skape problemer for innkjørselen. Brynhild Heitmann fra Krf mente det var uryddig å bringe inn utvidelse av Lierhallen. – Vi skal bygge en 1-10 skole, sa hun og poengterte at skolens behov vil bli dekket best med de planene som lå i Rådmannens forslag.

Arbeiderpartiet hevdet at det lå innsparinger i deres forslag som blant annet gikk på bruk av spillemidler for utvidelse av Lierhallen, men de påståtte innsparingene ble tilbakevist av flere av talerne fra de borgerlige. 

Truls Hallingstad (Uavhengige Folkevalgte) tok opp fremgangsmåten i saken. Saken var sist innom kommunestyret den 9. mai 2006. Formannskapet tok i 2007 styringen etter negativt vedtak i hovedutvalget.
- Det er kommunestyret som er folkevalgt organ og ansvarlig overfor velgerne, hevdet Hallingstad. Forslaget (som falt) var ment å formalisere og få protokollført for ettertiden prinsipielle avgjørelser av betydning.


Mot 13 stemmer ble følgende vedtak fattet:

1. Forprosjekt for Høvik Stoppen skoleanlegg godkjennes og prosjektet gjennomføres som planlagt med en ramme på 467 millioner kroner. Rammen har en reserv på 23 millioner, dvs 5 % av prosjektkostnad. Reserven fordeles som følger :
- Reserve i målsum 8,75 mill,
- Reserve byggherrekostnader 4,25 mill

- Reserve disponert av rådmann 10,0 mill

I tillegg ble to nye punkter lagt til;
- Det forutsettes at det innhentes priser for de enkelte entreprisene i byggeprosessen.
- Det forutsettes at det rapporteres tilfredsstillende rapporteringsrutiner til politisk nivå.

Arbeiderpartiets forslag som falt lød slik:
Forprosjektet godkjennes med følgende økonomiske og bygningsmessige endringer: Det bygges ikke nye gymsaler med tilhørende rom i underetasjen, og planlagte avsetning til inventar og utstyr reduseres. Disse tiltakene reduserer rammen med ca 26 mill. Rådmannen identifiserer ytterligere innsparingsmuligheter gjennom alliansen. Dette medfører at prosjektet skal gjennomføres med en lavere kostnadsramme. Rammen skal ha en ramme på 5 % av prosjektkostnad. Overbygd passasje til Lierhallen prises for eventuell inkludering i prosjektet.

Forrige artikkel:Lover godt for vinterenNeste artikkel:Kunne gått galt ---
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 25. juni 2008 07:14: Tron Stad
Ingen hallseier for Ap & Co. Ikke engang en halv seier.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode