Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 19952c6afac6380c6be49253ad36c1e5

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Lars Haugen, som er kommunestyremedlem og leder i Lier Frp, ønsker å få frem partiets syn på en av de store og kostbare oppgavene Lier kommune står overfor:

Arbeiderpartiets (AP) Bård Strand har rett i at kommunestyret ikke fikk seg forelagt informasjon om fremtidige behov på 8.-10-trinn da saken var oppe til behandling i kommunestyret 8.november i år. Ei heller ble det lagt frem vurderinger av behovet for eventuelle justering av skolekretsene.

Lier FRP mener at vi i fremtiden må være mer oppmerksomme på bygningsmassens betydning for det faglige innholdet i skolen og skolehverdagen. Vi må i fremtiden se etter løsninger som kan skape mer skole pr. investert krone. Det bør være mindre vektlegging av visuelle løsninger og mer vektlegging av lærere og elevers behov. Det bør bygges i høyden. Flate tak er en uting og bør unngås.

Vi er ikke prinsipielt mot OPS, men bygging av skoler er en kommunal kjerneoppgave. Kommunen bør velge den finansieringsformen som er best i det konkrete tilfellet.

Når det gjelder finansieringen har rådmannen en meget krevende jobb. Som Lier FrP ved flere anledninger har påpekt; kommunen har allerede over 1 200 millioner kroner i gjeld.

I denne konkrete saken vil Lier FrP anbefale at Lier kommune tar seg tid til å få frem det reelle behovet og hva som er realistisk mht finansiering.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 16. november 2011 12:50: Karl Bellen
Visuelle løsninger er meget viktige. Vi har nok av \"Coopbygg\" utover landet. Skal man bygge i Lier, må man se seg nødt til å bygge med en viss stil. Å være motstander av flate tak når man bygger i høyden, er motstridende. Jo, høyere dess flatere.
Onsdag 16. november 2011 23:31: Jostein
Ja takk begge deler. Det er det som skjer innenfor veggene som er avgjørende for elevene , foreldre og lærerene. Men for alle andre liunger er det det ytre som teller. Finansiering bør være en fagsak, ikke en prinsippsak!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode