Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2ef3e50a793de947c4b50b1afe5f7844

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

På partiprogrammet til Kristelige Folkeparti 2011-2015 i Lier, står det at partiet vil opprettholde svømmebassenget i Lierhallen. Da saken vedrørende svømmebassengets levetid var til behandling høsten 2011 kjempet Lier Kristelig Folkeparti med nebb og klør for publikumstilgjengelig til badet. Vi opplevde en stor seier ved at vi fremdeles kunne invitere publikum til bassenget. Vi vet at mange innbyggere bruker badet kontinuerlig. Bassenget brukes av vanlige mosjonister, helsesportslaget, revmatikerne og babysvømming med mer... Den som leser aviser kjenner også til at jeg har hatt flere innlegg i avisen til fordel for svømmehallens framtid sett i forhold til helsegevinst og forebyggende sykdom for kronikerne. Ved inngangen av Samhandlingsreformen blir det feil for Kristelig Folkeparti, at et godt tilbud tas bort ved inngangen til en så stor og viktig helsereform.

Da formannskapet fikk saken på bordet høsten 2011 hadde rådmannen innstilt på at svømmehallen bare skulle brukes av skolene og svømmeklubben. All utvidet åpningstid for publikum skulle tas bort. Hallen skulle stenges i helgene og det skulle bli slutt på å varme opp vannet.

Rådmannen hadde tidligere på høsten fått i oppdrag av formannskapet å utrede mulige prosjekter for kostnadsreduksjoner. Alle brukergruppene i Lierhallen ble kontaktet i utredningsfasen, slik at formannskapet fikk oversikt over tidsbruken til alle brukergruppene. I forkant av denne saken hadde det kommet formannskapet til kunnskap, at vannet stod oppvarmet nesten halve uken og kostnadene steg faretruende i Lierhallen. Rådmannen tok grep og la saken frem til politisk drøfting.

Når formannskapet får enkeltsaker til behandling, må kunnskap kombineres, og man må som ansvarlig politiker forsøke å arbeide seg frem til en løsning der man får optimalt igjen for den økonomiske innsatsen man setter inn i et prosjekt. Å drive kommunal svømmehall hele uken er svært kostbart. Derfor fant det politiske flertallet frem til en løsning der vi stengte hallen på søndager og tidlig på morgenen. Så prioriterte vi de gruppene som trenger varmtvannstrening. Deretter ble det plass til 15 timer publikumsbruk. Det er beklagelig at noen misser tilbudet, men søndagssvømmerne har mulighet å benytte badet i Drammen. Det ligger ikke langt borte. Når det gjelder begynnerkursene til Lier svømmeklubb har klubben full mulighet til å avholde disse kursene også i fremtiden, men de nå være villige til å prioritere innen den tiden de har til rådighet på ukedagene.

Slik jeg ser det, er det frivillig for en gruppe om denne vil glede seg over at vi fremdeles har et åpent publikumstilbud i Lierhallen eller om man vil fokusere på at ikke det optimale tilbudet finnes.

Det er lovlig å være uenig i politiske valg som flertallet beslutter. Men det er også realt at kommunestyret snur og vender på flisa, for å finne gode løsninger. Hvis publikum ikke ser gevinsten i det tilbudet vi greide å komme frem til i den krevende debatten vi hadde, vil jeg ta dette publikumsbehovet med meg inn i neste runde når halltilbud skal vurderes på nytt.

Jeg tilhører Kristelig Folkeparti. Mitt parti har et partiprogram som aksepterer både kommunal drift og utsetting av tjenester. Poenget er å finne best mulig tilbud og kvalitet innenfor den prisen som samfunnet aksepterer å betale. Mitt neste forsøk må da være at vi får vurdert en tjenesteutsetting på drift av Lierhallen slik at vi kan få avklart om noen andre enn Lier kommune kan drifte Lierhallen til en lavere kostnad eller levere flere timer publikumstilgang for sammen pris enn det Lier kommune klarer. Og mitt spørsmål blir da? Hva er best? Å ha en stor offentlig sektor eller best mulige tjenester for publikum?

Brynhild Heitmann, gruppeleder Lier KrF 

NB. Liernet har bedt ALLE gruppeledere om en kommentar. Vi har også fått svar fra Arbeiderpartiet og SV. Klikk på etikett Lierhallen nedenfor så kan du lese kommentarene.

Forrige artikkel:Robin Hood i ny formNeste artikkel:Publikum søkes
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode