Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: eeb6ad13566744742089a524a8342e74

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Bildet over: Ordfører Helene Justad (H) og Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Evju er nøkkelpersoner blant Liers 49 folkevalgte. Bildet er fra TV-dekningen av valgkampen foran kommunevalget i september i fjor. Tallene som vises er en prognose, og valgresultatet ble annerledes. (Foto: NRK)

Som kjent består Liers kommunestyre av våre 49 fremste folkevalgte. Medlemmene i det nåværende kommunestyret ble valgt i september i fjor, og de skal styre Lier frem til høsten 2015.

Lier kommunes favorittbilde av kommunestyret er en tanke mørkt og dystert, men bildet bør ikke skremme noen fra å se nærmere på sakene som behandles. (Foto: Lier kommune)

Beslutningene som blir tatt i kommunestyret, får ofte stor betydning for mange berørte. Til tross for at en grundig saksbehandling vanligvis er gjennomført og informasjon er gjort tilgjengelig før kommunestyret tar stilling til sakene, får folk flest som oftest først kjennskap til sakene når beslutningene er tatt.

Vi mener at det er viktig med større engasjement både i lokaldemokratiet generelt og i enkeltsaker. Derfor forkorter vi veien mellom Liers innbyggere og den tilgjengelige forhåndsinformasjonen. Et trykk på Formannskapet eller Kommunestyret er alt som skal til for å få oversikt over hva som skal behandles på møtene i januar og informasjonene de folkevalgte har fått om sakene.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 19. januar 2012 11:47: Øistein Johansen
Nå har jeg virkelig muligheten til å følge med ja.....kjempebra...
Mandag 23. januar 2012 10:33: Kirsti Marie Lager Lyngås
Dette er veldig bra:-)
Mange blir først engasjert når det kommer opp saker som berører dem selv direkte, men de fleste saker som behandles i formannskap og kommunestyret berører faktisk, som regel, alle innbyggere i Lier. En sak om omdisponering av areal fra dyrka mark til bolig i Sylling berører ikke direkte folk i Lierbyen, men indirekte vil det berøre oss alle da totalen av dyrka mark vil gå ned bygda vår. Kommuneplanen til Lier kommune berører alle i Lier for det gjelder hele bygda vår. Hvis fler bryr seg om hele bygda og ikke kun om plassen man selv bor på, er man med på å styre den totale utviklingen i et langsiktig perspektiv. De små enkeltsakene er betydningsfulle for den store helheten, på sikt:-)
Onsdag 25. januar 2012 08:51: Jostein
Dette er bra.
Nå foregår det me spennende i f.eks Tjenesteutvalget også da. Barnehage, skole, kultur og omsorg f.eks. Planutvalget bestemmer om naboen skal få bygge garasjen. Det er faktisk her du finner mye av det politiske håndtverket.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode