Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Lett å glemme det langsiktige, det må vi ikke! 
Enkelte ganger har det føltes som å stå på en togstasjon der togene har ankommet i tilfeldig rekkefølge. Hvorfor kom det toget nå? Dette kunne jo vært koblet med det toget som gikk i forrige uke......  Rutetabellen styrer utviklingen på perrongen. Jeg har ofte tenkt at om vi kunne sette disse sakene i sammenheng, så kunne vi handlet annerledes. Vi må ha politikere som er opptatt av helhet og langsiktig utvkling, ikke enkeltsaker i sine kretser!

En venn spurte:
-Jostein du som er inne i dette. Hva vil du si er de viktige sakene i årets valg?

Her er mitt svar:

1. Du skal stemme på er sambygdinger og naboer. På mange måter er det et personvalg, bruk muligheten til å kummulere (sette kryss) og å gi personlige stemmer. Visste du at du kan gi personlig stemme til en som er fra et annet parti en det du stemmer ved å skrive opp navnet på stemmeseddelen?  Gjør det. Veiledning står på stemmesedlene.

2. Ikke la deg beruse av selvfølgeligheter. Satsning på omsorg, skole, fjordbyen, jordvern og trafikksikkerhet  osv. Alle vil selvsagt det, og det meste er lovregulert.

3. Se på hva de gjorde. Hva stemte de på saker som var viktige for deg? Har du ikke fulgt med blir dette litt vanskelig. Alle protokoller ligger  dog på Lier kommunes nettsider, så det er ikke for sent. Ha i bakhodet at noen sier ja til alt, er det ansvarlig?

4. Stem på mennesker som er opptatt av kommunen, ikke gata der du bor.

5. Ikke la deg beruse av de nasjonale tv-showene, de har lite eller ingenting med lokalvalget å gjøre.

Jeg mener du bør stemme på mennesker og partier som er tøffe nok til å stake ut en langsiktig og fremtidsrettet utvikling for bygda vår. Dette  innebærer visjoner, helhetlige strategier og sist men ikke minst  ubehaglige beslutninger. (Dette er det lite å lese om i programmene). Her er noen eksempler:

a.      Legge ned skoler for å bruke pengene inne i klasserommet og ikke på strøm og maling.

b.      Åpne for nye måter å organisere virksomheter på.

c.      Konsolidering av antall hus vi kommunen trenger for å levere sine tjenester til oss innbyggere. I dag er det over

         50 hus som skal varmes opp og vedlikeholdes.

d.      Samarbeide med nabokommuner om oppgaver som ikke er hensiktsmessige at alle gjør selv.

e.      Evne til å være attraktiv også for næringslivet.

f.       Gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de beste.

g.      Nye arbeidsmetoder i politikk/administrasjon – tilpasset våre mennesker og vår tid.

Så er det selvsagt lov å la seg påvirke (litt) av mindre detaljer som f.eks å bevare gamle Hegg skole, som kanskje er det det beste signalbygget for vår” sjel” i Lier. Frogner må selvsagt selges når nytt sykehjem kommer?

Nå er det naboen som skal få makt til å påvirke fordelingen av ca 1,2 milliarder kroner og hverdagen til ca 1200 ansatte i kommunen vår!

Lykke til med ditt valg!

Kommunestyrevalg

Flere saker fra arkivet

Ikke stem 12. september

Det gir ingen mening å stemme, for hva vil vel èn enkel stemme kunne gjøre?

- Det er ikke forskjell på Stortingsvalg og lokalvalg

- Det er jo akkurat de samme menneskene, politikken og meningene som er over alt. Enten det er storting, fylkesting eller kommune- og bystyre så er det helt likt.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Hvilket parti jeg ikke skal stemme på

Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme men har lest igjennom valgprogrammet til alle partiene. Skole er viktig for meg og viktigst er for meg at Oddeval (...)

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Tidlig høstjakt

Det skrives kun mai og det er omtrent 200 som allerede gjør seg klar til jakta, skriver Tonje Evju i Ukens petit -

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Bestem på søndag!

Vi minner om valglokalene åpner kl 16.00 i dag søndag 9.9 og har åpen til kl 20.00. I morgen 10.9 åpner lokalene kl 09.00 og holder åpent til kl 20.00.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

Krever kommunen for nesten en mill etter tog-trøbbel

Leietaker vil ha erstatning fra kommunen.

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand