Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4f0ed49ee411420f678924d5d7304680

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Lett å glemme det langsiktige, det må vi ikke! 
Enkelte ganger har det føltes som å stå på en togstasjon der togene har ankommet i tilfeldig rekkefølge. Hvorfor kom det toget nå? Dette kunne jo vært koblet med det toget som gikk i forrige uke......  Rutetabellen styrer utviklingen på perrongen. Jeg har ofte tenkt at om vi kunne sette disse sakene i sammenheng, så kunne vi handlet annerledes. Vi må ha politikere som er opptatt av helhet og langsiktig utvkling, ikke enkeltsaker i sine kretser!

En venn spurte:
-Jostein du som er inne i dette. Hva vil du si er de viktige sakene i årets valg?

Her er mitt svar:

1. Du skal stemme på er sambygdinger og naboer. På mange måter er det et personvalg, bruk muligheten til å kummulere (sette kryss) og å gi personlige stemmer. Visste du at du kan gi personlig stemme til en som er fra et annet parti en det du stemmer ved å skrive opp navnet på stemmeseddelen?  Gjør det. Veiledning står på stemmesedlene.

2. Ikke la deg beruse av selvfølgeligheter. Satsning på omsorg, skole, fjordbyen, jordvern og trafikksikkerhet  osv. Alle vil selvsagt det, og det meste er lovregulert.

3. Se på hva de gjorde. Hva stemte de på saker som var viktige for deg? Har du ikke fulgt med blir dette litt vanskelig. Alle protokoller ligger  dog på Lier kommunes nettsider, så det er ikke for sent. Ha i bakhodet at noen sier ja til alt, er det ansvarlig?

4. Stem på mennesker som er opptatt av kommunen, ikke gata der du bor.

5. Ikke la deg beruse av de nasjonale tv-showene, de har lite eller ingenting med lokalvalget å gjøre.

Jeg mener du bør stemme på mennesker og partier som er tøffe nok til å stake ut en langsiktig og fremtidsrettet utvikling for bygda vår. Dette  innebærer visjoner, helhetlige strategier og sist men ikke minst  ubehaglige beslutninger. (Dette er det lite å lese om i programmene). Her er noen eksempler:

a.      Legge ned skoler for å bruke pengene inne i klasserommet og ikke på strøm og maling.

b.      Åpne for nye måter å organisere virksomheter på.

c.      Konsolidering av antall hus vi kommunen trenger for å levere sine tjenester til oss innbyggere. I dag er det over

         50 hus som skal varmes opp og vedlikeholdes.

d.      Samarbeide med nabokommuner om oppgaver som ikke er hensiktsmessige at alle gjør selv.

e.      Evne til å være attraktiv også for næringslivet.

f.       Gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de beste.

g.      Nye arbeidsmetoder i politikk/administrasjon – tilpasset våre mennesker og vår tid.

Så er det selvsagt lov å la seg påvirke (litt) av mindre detaljer som f.eks å bevare gamle Hegg skole, som kanskje er det det beste signalbygget for vår” sjel” i Lier. Frogner må selvsagt selges når nytt sykehjem kommer?

Nå er det naboen som skal få makt til å påvirke fordelingen av ca 1,2 milliarder kroner og hverdagen til ca 1200 ansatte i kommunen vår!

Lykke til med ditt valg!

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode