Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a568e09b0b4cab2950359ffdf79ae93a

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Liernett har stilt disse spørmålene til lokalpartiene:

- Hva har deres medlemmer og valgte lokale (i Liers) representanter bidratt med under årets valgkamp?

- Hvilken strategi har lokalpartiet før valget (stands / brosjyreutdelinger/debatter mm)?

- Hva mener du er de viktigste sakene å sette i fokus foran årets valg?

- Riksvei 23 er en sak vi i Lier Krf har sentralt i vårt valgkampopplegg. Vi har hatt kontakter mot sittende stortingsrepresentanter vedrørende fremdriften i prosjektet. Det er uholdbare levekår for folk på Lahell med trafikken som går gjennom boligfeltet deres. Vi arbeider for oppstart av veiprosjektet så fort utredningene er på plass, sier gruppelederen i Lier Krf.

VERDIGHETSGARANTI
- For øvrig har vi i Lier KrF et mål om bedrede tjeneste i helse og omsorgsektoren. Vårt parti ønsker å innføre en verdighetskvalitet på arbeidet som utføres i sektoren. Det gjøres mye bra rundt i de mange hjem og på institusjonene i Lier. Men dessverre opplever jeg også å høre om tilfeller der verdigheten mangler i omsorgsutøvelsen i kommunen vår. Så sent som i sommer har jeg møtt pårørende i to tilfeller der syke mennesker får beskjed om at personalet ikke har tid å hjelpe brukerne med å drikke fordi det er for travelt. For KrF er dette uverdig omgang med syke mennesker og i noen tilfeller kan dette faktisk true liv og helse for ettertid. KrF vil ha inn en Verdighetsgaranti slik at de syke og sårbare får den hjelpen de har krav på. En sparer ikke tid på elementærbehov da må man i tilfelle finne frem til noen sekundærbehov som kan utsettes til man får tid, sier Heitamann

Verdighet og livshjelp er sentrale begreper i Lier KrFs valgkampstrategi, og dette vil vi arbeide for å få på plass etter valget.

- Vi hadde stand i Liertoppen siste lørdag 5. sept med mye besøk på standen. Kommende lørdag 12. Sept blir det en ny mulighet for publikum å møte oss utenfor Hennes & Mauritz på Liertoppen mellom kl.11 og kl.15.00. Der vil vi være tilstede for å svare på spørsmål og informere om vårt program.

Partiet var også til stede på St. Halvard skole i forrige uke. - Kommende helg gjør vi også et stunt med valgkampinformasjon til husstander i kommunen, avslutter Heitmann

Forrige artikkel:Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nettNeste artikkel:Imponerte Brazz Brothers
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode