Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Den årlige debatten om hvor mange flyktninger og hvor mange familiegjenforeninger Lier kommune skal ta imot i det kommende året er en viktig debatt i Lier kommunestyre. Den handler om hvor mange mennesker kommunen kan makte å inkludere i det pulserende livet, og om hvor mye dette koster kommunen av innsats slik at de som kommer på best mulig måte kan bli integrert i samfunnet. Staten finansierer etableringen av flyktninger hos oss de første årene. Planen er at etter hvert skal kommunen få inntekter gjennom skattebetaling og arbeidsinnsats fra dem som kommer.

De fleste kommunestyremedlemmene vurderer det årlige tildelingsarbeidet både seriøst og reelt. Man har en oppriktig vilje og et positivt ønske om å gi mennesker en mulighet til en ny start i livet. Svært mange etableringer går veldig godt. Vi leser også i avisene at barn med innvandrer bakgrunn tar høyere utdannelse. De menneskene som kommer ønsker oppriktig å gjøre en samfunnsinnsats. De lærer seg språket i rekordfart og kommer i arbeid innen få år. De som velges ut med flyktningsstatus til vårt norske samfunn velges ut fra vinkelen: Kan disse menneskene ha mulighet å kunne få sitt liv til å fungere i Norge? Dette er i svært mange tilfeller mennesker med et godt potensial. De fleste er ærlige mennesker og svært mange kommer fra en kristen kulturbakgrunn enten fra Østen, Midt Østen eller fra Afrika.  En mindre gruppe kommer fra en muslimsk kulturtradisjon. Slik jeg ser det skal alle vi tar imot som flyktninger behandles med respekt og likeverdighet.

Arbeidsinnvandring som Norge har mye av er et annet spørsmål. Denne etableringen er knyttet til EU avtaler og kommer ikke innunder kvotene for flyktninger.

Etableringen skjer i takt med de ledige boliger som Lier kommune klarer til enhver tid å finne frem til. Det er likevel en utfordring å klare å skaffe tjenlige familieboliger til store familier. Dette håper vi i Lier KrF skal bli bedre når boligene på Heggtoppen bygges. Temaet ”boevne”  som Liudalen og Haugen i Lier FRP refererer til i sitt innlegg omkring temaet:  ”Integrering og boligmangel” på Liernett for noen dager siden, er så langt jeg kan se mer en utfordring som er knyttet til psykiatri enn på flyktningsstatur og etablering. Lier FRP var muligens ikke til stede på seminaret som vi hadde omkring temaet ”bo evne” Jeg vil bare presisere at dem som ikke hadde bo evne og som det ble referert til i dette seminaret er i mange tilfeller psykisk syke mennesker, svært ofte med norsk opprinnelse. Mennesker som hadde bodd på gata og som brukte boligen til å utgyde sin aggresjon overfor samfunnet eller det offentlige systemet som de opplever seg urettferdig behandlet av.

Integrering i et nytt samfunn tar tid enten du er nordmann eller ny i Norge, kommet hit som flyktning.  Jeg kjenner mange nordmenn som har hatt sitt arbeid i Afrika eller i Østen i mange år og disse sier at det er på mange måter vanskeligere å komme hjem til Norge å etablere seg, enn å etablere seg i et mindre utviklet samfunn i utlandet. Dessuten kjenner vi alle til  store kontingenter med nordmenn som tar med sin norske kultur og etablerer egne samfunn for eksempel i Spania. Er dette noen mer edel handling en det vi ser rundt oss i Lier når våre nye landsmenn strever for å finne trygghet og trivsel? Jeg bare spør? Litt raushet bør vi som velfødde nordmann spandere på oss! Mennesket trenger trygge systemer rundt seg enten du er en etablert nordmann eller en ny innflyttet flyktning i Lier.

Svært mange kommuner har etablert et innvandringsråd. Dette kan være et nyttig redskap og kanal for å finne løsninger på det som ikke fungerer i prosessen rundt integrering. Selv om det er mye bra i Norge, er det slett ikke alt som fungerer. Vi lever i et åpent samfunn som er basert på å finne gode løsninger for innbyggerne. Hvorfor skulle vi ikke være så rause at vi også lar innvandrere og flyktninger få et organ for å finne frem til et best mulig liv til gode for alle innbyggere. Jeg har dessuten aldri opplevd at en innvandrer har forlangt at det norske samfunnet skal endres for å tilpasses en innvandrers kultur, slik Liudalen og Haugen hevder.

Jeg beklager, men kan det ha seg, at Liers FRP innbyggere ikke har noen kontakt med innvandrere eller flyktninger i kommunen siden utgangspunktet for utfordringer og løsningene blir så forskjellige fra for eksempel mitt ståsted. Kanskje løsningen ligger i å invitere hjem en flyktningsfamilie eller ny innflyttet til neste søndags middag for å knytte bånd og sette seg inn i hvordan det er å leve i Lier. Kanskje løsningen da ikke blir en låst dør, men et åpnere sinn.

Brynhild Heitmann
Gruppeleder Lier KrF

Innlegg KrF

Flere saker fra arkivet

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Leter etter hjerterom

Akkurat nå sitter det om lag 250 norske tenåringer og gleder seg til å reise ut i verden som utvekslingselever.

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Mange gode minner

- Fra jeg var 16 til jeg var 22-23 år var jeg på Utøya hver sommer.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

New York, New York

I ukens petit reflekterer Knut A. Andersen over sitt første møte med New York, en by han kom til ved en tilfeldighet og som han har besøkt fra tid til annen i de etterfølgende innpå førti årene.

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Ny i Norge

- Det er mange utfordringer forbundet med det å være ny i Norge, skriver ukens petitskribent, Siri Kitt Nævestad (på bildet) ---

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Juletreets plass i julefeiringen

Ukens gjesteskribent er Brynhild Heitmann.

Vårens gjentagelser og mysterium

- Livet spirer og det grønskes i lund og li. Blomstene kommer opp av jorden og bretter seg ut med all sin driv og sjarme.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Klar for sosionomstudier

Det nærmer seg seks år siden Nan Kyi Aye Shwe (29) fra Burma landet på Gardermoen med mann og to små sønner-

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Verdens beste ornitologiske kommune i 2035?

Jeg søker med dette stillingen som kommunal fuglekassesnekker

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Varme følelser for hverandre

Ukens petit: - Det sitter to unge mennesker på benken foran meg.

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Musikkglede er en viktig del av ferien.

> -- Somrene på telttur i Danmark er veldig gode barndomsminner, sier Kirstin Hillestad (45), som jobber med integrering og informasjon ved Flyktning- og Voksenopplæringssenteret i Lier kommune. På fritida er hun klarinettist i Lier Janitsjar. Hun kommer fra en meget musikalsk familie på Notodden, der alle seks i familien spiller. Etter vel 20 års botid i Lier må hun bruke litt av ferien sin hvert år på den landskjente Bluesfestivalen i barndomsbyen.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Menneskeverd i sentrum

Lier KrF startet valgkamp på Lierdagene i helgen.

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Bli vertsfamilie!

Norge er rekordpopulært som reisemål for utvekslingselever fra hele verden

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

”Don’t die”

Ukens petit er av Rune Elven

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Naturen inspirerer

Marit Bergan er coach, etablert med kontor på Lierskogen Helsesenter, men samler tankene og kreftene på en tidligere husmannsplass.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Ikke så forskjellig fra oss

Ukens petit er ved Torger Almaas, Sylling

- Jeg vil heller ha en geit!

Familiediskusjonene har i den siste tiden dreid seg om det nå er tidspunktet for å få seg en hund i huset, skriver ukens gjesteskribent Brynhild Heitmann

Ukens petit: Sleng deg på livet!

Meningen med livet er å leve det!

Ytringsfrihet og korrektivtyranni

Petit av Siri Walen Simensen, Egge, journalist i ukebladet Hjemmet.

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år