Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Mangfoldsåret i 2008 skulle, blant annet, rette fokus på tiltak til beste for våre nye landsmenn. I Lier ble tilfeldige personer, med en overrepresentasjon av flyktninger portrettert og mange ble intervjuet av lokalpressen. Lier Bygdetun markerte sitt med Mangfold på sin årlige utstilling. Hva har skjedd i praktisk politikk siden?

Lier kommune ved Kultur og Fritid arrangerte kveldseminar i mai 2008 med inviterte innledere, der mangfold og integrering var ett av temaene. Som vanlig var engasjementet blant de relativt få oppmøtte bra, og flipp-over-arkene ble fylt opp. Men hvem av de framøtte husker om det ble konkludert noe som kunne gi konstruktive bidrag til involvering og beslutninger i organisasjoner og på politisk nivå?

Da Handlingsplanen ble vedtatt like før jul var det neppe mange som la merke at til Arbeiderpartiets forslag om å sette av 400 000 kroner til en miljøarbeider/minoritetsrådgiver. Forslaget fikk bare støtte av Sosialistisk venstreparti. Flere virksomheter som møter ungdom, spesielt innvandrerungdom, vet at behovet for en slik stilling har vært til stede i flere år. Det er underlig at flertallet i Lier kommunestyret ikke tar ”drop-outs” blant ungdom alvorlig nok og innser at innvandrerungdom som ofte ikke har foreldre i ryggen, trenger ekstra oppfølging. Forslaget om en slik stilling ble også strøket i Rådmannens forslag til budsjett også for foregående år.

Småpartier som Krf, Sp og V dilter som vanlig etter Høyre. ”Vi stemmer på pakker” i Handlingsplanen er forklaringen på at de ikke støtter Arbeiderpartiets forslag. Men hva med budsjettbehandlingen i de enkelte partier, før den borgelige blokka med storebror Høyre i spissen fremmer sine forslag? Det er kanskje en idè å lese Virksomhetsplanen bedre neste år --- Det er nemlig derfra Arbeiderpartiet har sin bakgrunnsinformasjon for å stille sitt forslag om en miljøarbeider. Og hva med kontakten mellom ”blokkene” i lierpolikken? Få av kommunens velgere vil merke seg Ap og Sv s forlag som falt -- dessverre. Vi stiller også spørsmålet om alle de lokale partier har tatt seg bryet å orientere seg godt, slik lokalpolitikere bør gjøre, innenfor praktisk ungdomsarbeid. Disse ungdomsgruppene har ingen lobbyister som kan stå på, slik som for eksempel, foreldregrupper ved skoler eller foreldre og ledere innen idretten.

Som den eneste kommunen i Nedre Buskerud har heller ikke Lier på mange år hatt noen flyktningguidevirksomhet. Flyktningguiden har som mål å skape flerkulturelle møteplasser som bidrar til økt dialog og samhandling og på denne måten fremme toleranse og respekt mellom mennesker med ulik etnisk og religiøs bakgrunn. Våre nye landmenn får på denne måten et tilbud om starthjelp til å etablere sosiale nettverk på sitt nye hjemsted.
I Buskerud driver Røde Kors flyktningguide i Drammen, Ringerike, Kongsberg, Hurum og Røyken. De samarbeider med Frivillighetssentralen om å drive Flyktningguide i Øvre og Nedre Eiker. I Lier startet Frivillighetssentralen dette arbeidet for noen år siden, men overlot oppgaven slik som andre kommuner til det lokale Røde Kors. Selv om Lier Røde Kors gjør en utmerket jobb på andre områder, har de fremdeles ikke kommet i gang. Det skyldes manglende interesse var svaret Liernett fikk da vi tok opp dette med leder i foreningen. Kanskje er det på tide at Frivillighetssentralen etablerer et samarbeid med Lier Røde Kors eller andre organisasjoner som, for eksempel, idrettsforeninger med håndball og fotball på programmet.

Flere saker fra arkivet

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

- Trenger flere bøssebærere

Lier Røde Kors ber folk om å ta godt i mot bøssebærerne onsdag kveld.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Lærer av hverandre

Lars Larson, Veronika Hovde og Gunn Irene Torsdatter Trøen fra Lier har deltatt i ei gruppe fra Buskerud Røde Kors som jobber i et prosjekt med Røde Kors i Kenya

Rebusløp er fortsatt populært

Hele 19 mer eller mindre fulle biler deltok i helgens rebusløp i regi av Lier Røde Kors.

Rebusløp med Røde Kors

Søndag 21. september er det igjen klart for årets rebusløp i Lier i regi av Lier Røde Kors.

Lyser innsatsvilje

Årsberetningen for 2009 til Røde Kors Hjelpekorps forteller om imponerende 9 000 timers aktivitet til et tjuetalls medlemmer --

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Kommunen hjelper også ofrene

Liungene støtter ikke bare via Røde Kors sine bøssebærere, men det blir høyst sannsynlig også bevilget et beløp av kommunale midler i morgen.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Forlenger femårig prosjekt

Sammen med tre kolleger i Buskerud Røde Kors reiser Gunn Irene Torsdatter Trøen Samuelsen og Marius N. Kristiansen i Lier Røde Kors til samarbeidspartnere, Nyeri Red Cross i Kenya den 30. mars.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Lier Røde Kors til Utøya

Lier Røde Kors Hjelpekorps rykket ut med mannskap og båt for å hjelpe til ved Utøya fredag kveld.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Å lære folk førstehjelp

Det var formålet for Sylling Røde Kors Hjelpekorps, da det ble stiftet vinteren 1968

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Ungdomsutvekslinger i 60 år

Månedens Blomst går til Foreningen Norden i Lier som er den eneste lokalforeningen i Norge som uten avbrudd har sørget for at nordisk ungdom har møttes hvert år.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

- Ingen skjønte dimensjonene

Det sier Marius M. Kristiansen, hjelpekorpsleder og leder Per Lier i Lier Røde Kors om oppdraget som liungene fikk fredag kveld. Begge uttrykker stolthet over medlemmenes innsats under redningsaksjonen.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Innsamling til ofrene på Filippinene og i Vietnam

Vi ber nå om støtte til hjelpearbeidet for den rammede befolkningen på Filippinene og i Vietnam. Hundretusener har mistet sine hjem og trenger akutt hjelp.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

- Ikke så mye vi forventet

Det sier Per Lier (på bildet), leder i Lier Røde Kors, etter innsamlingsaksjonen i går.

En livstil å være pasientvenn

Det sier Rigmor Bjørklund som fikk Månedens Blomst i dag.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Ingen stygge skader

Både de to olabilkjørerne og Røde Kors-mannen kom bare lettere skadet fra uhellet.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Lier hjelpekorps til topps

Lier hjelpekorps gikk videre til NM etter distriktsmesterskapet i førstjhjelp i Sylling i helga.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Bruk den digitale innsamlingsbøssen!

Hjelp oss å støtte Røde Kors`nødhjelpsarbeid på Haiti!

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Uhell i Sylling Grand Prix

Tre personer skadd etter olabilløp under JordbærEventyret i Sylling

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Søker teatersjefstilling

Ekteparet Hanne Brincker Fjerdingstad (37) og Ketil Kolstad (35), som i disse dager flytter til Lierstranda, er blant de ni søkerne til å lede Nord-Trøndelag Teater.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.