Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Lier Arbeiderpartis utsendte representanter som deltok på årsmøtet i Buskerud Arbeiderparti i mars, fikk støtte fra fylkesårsmøtet til å videreføre St. Hallvard spillet i Lier. I en felles uttalelse om økonomisk støtte til kultur i Buskerud heter det at:

- Buskerud Arbeiderparti skal støtte og underbygge de store kulturfestivaler og arrangementer som Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene, Elvefestivalen, skisprinten, Middelalderuka, internasjonale dager i Drammen, St. Hallvard spillet i Lier og skiflyging i Vikersundbakken.

I samme uttalelse gis det også støtte til 
- å videreutvikle den kulturelle skolesekken
- kulturkortet for ungdom til å gjelde for hele fylket
- støtte regionale markedsføringstiltak av kulturbasert næring
- fortsatt støtte idretten med anlegg for konkurranser og trening, samt til nærmiljøanlegg.

Det er også tenkt på de eldre ved at man vil
- tilrettelegg for bruk av kulturopplevelser i et samarbeid med profesjonelle og frivillige kulturkrefter for å bidra til økt livskvalitet og inkludering i eldreomsorgen, psykisk helsevern, forebyggende barne- og ungdomstiltak og integrering av innvandrere.

Buskerud Arbeiderparti vil også satse videre med økonomisk støtte til Brageteatret, som besøker blant annet skolene i Lier med forestillinger innenfor den kulturelle skolesekken.

Dette er bare et lite utdrag av hva som foregår innenfor kultursektoren i Buskerud og Lier, og videreutviklingen innenfor kulturlivet skjer som en følge av at Regjeringen Stoltenberg har satset tungt på kultur gjennom sitt ”kulturløft”, og bruker kunst og kultur som byggende elementer i arbeidet med å sikre livskvalitet, motvirke passivitet og utvikle demokratiet.

Turid Hellgren
nestleder i Lier Arbeiderparti

Flere saker fra arkivet

Støtte til musikkverkstedet

Lier Musikkverksted får tildelt kr 20.000 fra MVO

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Historisk milepæl

Tonje Kristin Evju er den første kvinnelige leder noen gang i Lier Arbeiderpartis 100-årige historie

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Stortingsrepresentant gjester Ap

Torgeir Michaelsen (29) fra Buskerudbenken innleder til debatt når Lier Arbeiderparti holder sitt årsmøte på mandag

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Solide tilskudd til frivillig arbeid

Lier Historielag fikk kr 30 000 fra Lierstøtten til digitalisering av lagets bildearkiv, som er bygdas fotografiske hukommelse.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Meget høyt nivå

Det er styremedlem i Buskerud Musikkråd Tore Stustads vurdering etter Ungdommens kulturmønstring forrige helg i Ål Kulturhus

Leder

Den kulturelle skolesekken

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestad 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad A/S i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Ungdommens Kulturmønstring 2007

Fylkesmønstring i Drammen over tre dager Gi ungdommen en scene Slikt blir det resultater av

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Liers historie i skolesekken

For 320 sjetteklassinger går turen til Lier Bygdetun som ledd i den kulturelle skolesekken.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

God Stemning på Vinterlyd

God stemning da Tone Damlie Aaberge, Mira Craig, Christel Alsos og Jonas Fjeld spilte i Drammen

Nytt stipend delt ut

Saksonfonisten Tonje Kvarstein Andreassen fikk æren av å motta det første Haugestadstipendiet ved åpningen av Kulturnatten i dag ettermiddag

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Setter arbeidsvilkår i fokus

For 25. året på rad besøker LOs Sommerpatrulje bedrifter i Buskerud hvor det er unge arbeidstakere.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Jordbærkongen får bygdeutviklingspris

Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2010 i Buskerud går til Simen A. Myhrene fra Sylling for nyskapende innsats. Prisen, som er på 50.000 kroner, deles ut i dag.

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Permanent scene på Lier Bygdetun

Presentasjon av forprosjekt for permanent scene på Lier Bygdetun

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Nå starter påmeldingen til UKM

- Hva kan Buskerud-ungdom varte opp med i 2009?

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Svak talentutvikling i kvinnefotballen?

Klepptrener Knut Eriksen, opprinnelig fra Åssiden i Drammen, savner plan over kvinnefotballen i Buskerud.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Med lokalsamfunnet i ryggen

Ingeborg Soot fikk Haugestadstipendiet for to år siden. I høst er det klart for en ny tildeling.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Fire liunger i finalen

Se og hør bandet DEMAGE med Aage R Meyer og Martin Trømborg under gårdagens opptreden under Ungdommens Kulturmønstring i Trondheim, der de høstet stor applaus.

Støtte til lokale talenter

Gardsgutta, arrangørene av motbakkeløpet EggekollenOpp, lanserer nå EggekollenOpp stipendet

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

1.mai arrangement i Lierbyen

Lier Arbeiderparti inviterer til 1. mai arrangement på Toget i Lierbyen.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Et lite stykke psykiatrihistorie

Selv om de gamle bygningene på Lier sykehus står og forfaller, er de gamle bygningene vel så godt besøkt som de som fremdeles er i drift.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Bangladesh på Lierkartet.

- Jeg er så glad i Bangladesh. Der får vi vist alle som vil se at arbeidet vi driver nytter. Turid Werrum er kretssekretær KFKUK-KFUM i Buskerud, en organisasjon som har vært engasjert i Bangladesh helt siden frigjøringen på Begynnelsen av 70 tallet. Hun har vært med å sende flere delegasjoner med ungdommer til Bangladesh og hvert år er hun vert for gjester fra det vesle fattige, men akk så folkerike landet øst for India.

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

Liunger på AUF-sommerleir

Denne helgen var nesten 700 unge Arbeiderpartipolitikere fra hele landet samlet til sommerleir på Utøya i Tyrifjorden. Blant dem var Alexander Cascio, Tina Skogmo og Emilie B. Wold fra Lier.

I morgen er det slektforskningens dag

Flere foredrag på biblioteket i Drammen

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Jente i rideulykke

Sendt til Sykehuset Buskerud etter å ha falt av hesten under ridning lørdag ettermiddag

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Skei Grande til Drammen

- Venstres leder gjester under årsmøtet til Buskerud Venstre, forteller fylkesleder Rebecca Borsh (på bildet).

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Rekordoppslutning

Denne unge pilkefiskeren er en av et tusentalls friluftsmennesker som var i området rundt Eiksetra i dag

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

St. Hallvard – et etterspill

Det er ikke bare de store finansakrobatene på børsen som i nedgangstider finner det opportunt å søke statens hjelp når det butter.