Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 60c06641d078480d88e4bed6d868f625

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

- Den statlige overtakelsen har ikke bedret sykehustilbudet, men svekket pasientbehandlingen.
Venstre vil ha sykehusene under direkte eierskap i det vitaliserte fylket. Det vil kunne skape bedre oversiktlighet, bringe sykehusene nærmere befolkningen og gi folket tilbake innflytelsen over hva slags helsevesen vi vil ha. I dag styres sykehusene av økonomer, byråkrater og styringsgrupper uten helsefaglig bakgrunn, resultatet blir feilprioriteringer og fokus bort fra pasienten.


- Over halvparten av Norges befolkning benytter alternativ/komplementær medisin, det er på tide med et krafttak for å fremme tilbud om dette også innenfor sykehusene, sier en engasjert Venstrepolitiker med et brennende engasjement for et forebyggende helsevern.
Buskerud Venstre ønsker derfor såkalte ”grønne paviljonger” velkommen inn i sykehusene, slik at pasienter har en reell valgmulighet. ”Grønne paviljonger” er et konsept, utarbeidet av den kjente lokale legen Stig Bruset, som beskriver hvordan sykehusene kan integrere alternativ/komplementær medisin som en del av sykehustilbudet.

 

-         Bruset har mottatt forskningsmidler til å utvikle ideen og i disse dager utgis den trykte versjonen, som skal ut til alle norske sykehus, sier Nina E. Johnsen, og hun legger til at vi i årene framover vil oppleve en ”grønn revolusjon innenfor det norske helsevesen.

- I årene som kommer vil også behovet for helse- og omsorgstjenester øke. Dette gjelder innenfor eldreomsorg, psykiatri, rusomsorg, attføring og rehabilitering. Buskerud må ha gode og likeverdige helsetjenester over hele fylket og Venstre tror at et mangfoldig helsevesen med pasienten i sentrum vil stå bedre rustet til denne utfordringen. Vi bør derfor invitere private aktører med i debatten. - Vii trenger et system og helsevesen som er tilpasset folket og ikke motsatt, avslutter Buskerud Venstres andrekandidat til fylkestinget.

-          

Tannhelsetjeneste må sidestilles med annen medisinsk behandling

- De fleste av oss har råd til å betale for en enkel sjekk hos tannlegen, men det finnes grupper som ikke har det.  Mange rusmisbrukere og personer med spiseforstyrrelser sliter med dårlig tannhelse. Enkelte er nødt til å ta opp lån for å dekke kostnadene ved behandling.

Vi vet at forsøksprosjekt med å gi utsatte grupper blant eldre og uføre gratis tannlegebehandling har vært vellykket, sier hun. Hun peker på at tannhelse i mange lavinntektsfamilier er nedprioritert og hun ønsker derfor at personer med inntekt under 2G (ca 130 000 kroner) skal få gratis tannhelsebehandling.

Venstre ønsker at Buskerud Fylkeskommune skal være forsøkskommune for "bedre tannhelse" for dem som trenger det mest

Forrige artikkel:LierdageneNeste artikkel:Følg Christoffer Live
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode