Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 783eee3becca0ff8b2f54ca0577146ab

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Venstrelagene i Lier, Drammen, Røyken og Hurum står sammen om felles strategi for indre Drammensfjord.

Venstre ønsker en utvikling som hviler på en miljømessig bærekraftig utvikling av regionen. Venstre ønsker å gjøre regionen mer attraktiv for nye innbyggere og bedrifter. Vår visjon er å gjøre drammensregionen til et sterkt senter for kunnskap og innovasjon, samtidig som vi vil gjenåpne fjorden for innbyggerne i regionen.

Både utbyggingen på Lierstranda, flytting av godsterminalen ut av Nybyen og en mer fremtidsretta tankegang rundt havneområdene i indre drammensfjord, er svært viktig for en slik positiv utvikling av regionen.

Godsterminalen i Nybyen er en uakseptabel forurensningskilde midt i et sentralt boligmiljø. Flytting av terminalen ut av Nybyen vil være et viktig element i å fullføre den forvandlingen Drammen har vært gjennom. Fra å være en forurensa industriby, har godt tverrpolitisk håndverk omvandlet Drammen til en trivelig og miljøvennlig kunnskapsby. Det er uhensiktsmessig av Jernbaneverket å båndlegge viktige arealer for trivsels og næringsutvikling. Spørsmålet om relokaliseringen av en eventuell ny godsterminal, må imidlertid sees i et mye større geografisk og fremtidsrettet perspektiv. Avstanden mellom Drammen havn og Oslo Havn er for kort til at en lokalisering på Holmen er transportøkonomisk er fornuftig. I tillegg har Drammen Havn begrenset areal. Venstre oppfordrer Jernbaneverket til å kjenne sin besøkelsestid, og hurtig komme på banen med langsiktige strategier med tanke på godstransport og knutepunkter. Det er meningsløst å diskutere en godsterminal på Holmen, dersom den vil være overflødig og utrangert om få tiår.

De fremlagte planene for Lierstranda innebærer en fremtidsrettet fornyelse av området, og har viktige miljømessige sider med rensingen av grunnen og å åpne Lierstranda mot fjorden. Venstre har i lengre tid kjempet for å kunne gi Lierstranda tilbake til innbyggerne, og i år 2000 vedtok kommunestyret i Lier å gjennomføre ”Prosjekt Lierstranda”, som førte til at politikere og innbyggere i Lier fikk ny tro på ideen om å gjenvinne strandområdene. Gjelstens planer vil være med å gjøre regionen mer attraktiv for både nye innbyggere og bedrifter og er i tråd med folkets røst. Venstrelagene i søndre Buskerud tror at en satsning innerst i Drammensfjorden vil bidra til å øke antallet nye bedrifter i området. Ytterligere vil planene innebære at miljøbelastende industri viker for trivselsområder for befolkningen i regionen. Vi oppfordrer derfor de berørte kommunene om å gripe sjansen og handle nå!

Næringslivet i Drammensregionen har et sterkt behov for nye næringsarealer, og både Nybyen, Holmen og Lierstranda er ideelle for både kunnskapsbedrifter, konferansehotell og boliger. Tenk dere hvordan Lier og Drammen sin profil ut mot fjorden kunne ha sett ut. Det ville spart budsjettene for tv-reklame!

Når det gjelder spørsmålet om ny stadion for Strømsgodset mener Venstrelagene at verken folket eller politikerne bør stride om dette. Både Drammen og Lier kommune er i konstruktiv dialog med Strømsgodset, og begge de fremkomne alternativene er positive hver for seg. Det er Strømsgodset som trenger ny stadion for å fremdeles være drammensregionens fotballstolthet. Strømsgodset er dermed suverene når det gjelder å ta den endelige beslutningen mellom de to alternativene.

Derfor:
- Utbygging av Lierstranda må snarest starte opp.
- Venstre ønsker at kommunene rundt Drammensfjorden går sammen i et interkommunalt samarbeid om å utvikle indre Drammensfjord i et miljømessig, bærekraftig og nyskapende perspektiv. Dette må bli et fast samarbeid for felles utvikling av Drammensfjorden.

Forrige artikkel:Reistad jenter 1990 SeriemestereNeste artikkel:Tøv av Drammens Tidende
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 20. mars 2007 12:18: Truls Hallingstad
Det er flott å stå sammen om Drammensfjorden, og stranda, og ikke la den sterkestes rett råde.
Den som er nysgjerrig kan se på kommunestyreprotokoll fra møte den 5.02 i 2002, sak 6, der det ble fremmet et forslag om å henvise utvikling av Drammen havn til Drammen. Forslaget fikk tre stemmer.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode