Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Venstrelagene i Lier, Drammen, Røyken og Hurum står sammen om felles strategi for indre Drammensfjord.

Venstre ønsker en utvikling som hviler på en miljømessig bærekraftig utvikling av regionen. Venstre ønsker å gjøre regionen mer attraktiv for nye innbyggere og bedrifter. Vår visjon er å gjøre drammensregionen til et sterkt senter for kunnskap og innovasjon, samtidig som vi vil gjenåpne fjorden for innbyggerne i regionen.

Både utbyggingen på Lierstranda, flytting av godsterminalen ut av Nybyen og en mer fremtidsretta tankegang rundt havneområdene i indre drammensfjord, er svært viktig for en slik positiv utvikling av regionen.

Godsterminalen i Nybyen er en uakseptabel forurensningskilde midt i et sentralt boligmiljø. Flytting av terminalen ut av Nybyen vil være et viktig element i å fullføre den forvandlingen Drammen har vært gjennom. Fra å være en forurensa industriby, har godt tverrpolitisk håndverk omvandlet Drammen til en trivelig og miljøvennlig kunnskapsby. Det er uhensiktsmessig av Jernbaneverket å båndlegge viktige arealer for trivsels og næringsutvikling. Spørsmålet om relokaliseringen av en eventuell ny godsterminal, må imidlertid sees i et mye større geografisk og fremtidsrettet perspektiv. Avstanden mellom Drammen havn og Oslo Havn er for kort til at en lokalisering på Holmen er transportøkonomisk er fornuftig. I tillegg har Drammen Havn begrenset areal. Venstre oppfordrer Jernbaneverket til å kjenne sin besøkelsestid, og hurtig komme på banen med langsiktige strategier med tanke på godstransport og knutepunkter. Det er meningsløst å diskutere en godsterminal på Holmen, dersom den vil være overflødig og utrangert om få tiår.

De fremlagte planene for Lierstranda innebærer en fremtidsrettet fornyelse av området, og har viktige miljømessige sider med rensingen av grunnen og å åpne Lierstranda mot fjorden. Venstre har i lengre tid kjempet for å kunne gi Lierstranda tilbake til innbyggerne, og i år 2000 vedtok kommunestyret i Lier å gjennomføre ”Prosjekt Lierstranda”, som førte til at politikere og innbyggere i Lier fikk ny tro på ideen om å gjenvinne strandområdene. Gjelstens planer vil være med å gjøre regionen mer attraktiv for både nye innbyggere og bedrifter og er i tråd med folkets røst. Venstrelagene i søndre Buskerud tror at en satsning innerst i Drammensfjorden vil bidra til å øke antallet nye bedrifter i området. Ytterligere vil planene innebære at miljøbelastende industri viker for trivselsområder for befolkningen i regionen. Vi oppfordrer derfor de berørte kommunene om å gripe sjansen og handle nå!

Næringslivet i Drammensregionen har et sterkt behov for nye næringsarealer, og både Nybyen, Holmen og Lierstranda er ideelle for både kunnskapsbedrifter, konferansehotell og boliger. Tenk dere hvordan Lier og Drammen sin profil ut mot fjorden kunne ha sett ut. Det ville spart budsjettene for tv-reklame!

Når det gjelder spørsmålet om ny stadion for Strømsgodset mener Venstrelagene at verken folket eller politikerne bør stride om dette. Både Drammen og Lier kommune er i konstruktiv dialog med Strømsgodset, og begge de fremkomne alternativene er positive hver for seg. Det er Strømsgodset som trenger ny stadion for å fremdeles være drammensregionens fotballstolthet. Strømsgodset er dermed suverene når det gjelder å ta den endelige beslutningen mellom de to alternativene.

Derfor:
- Utbygging av Lierstranda må snarest starte opp.
- Venstre ønsker at kommunene rundt Drammensfjorden går sammen i et interkommunalt samarbeid om å utvikle indre Drammensfjord i et miljømessig, bærekraftig og nyskapende perspektiv. Dette må bli et fast samarbeid for felles utvikling av Drammensfjorden.

1 kommentar

Tirsdag 20. mars 2007 12:18: Truls Hallingstad
Det er flott å stå sammen om Drammensfjorden, og stranda, og ikke la den sterkestes rett råde.
Den som er nysgjerrig kan se på kommunestyreprotokoll fra møte den 5.02 i 2002, sak 6, der det ble fremmet et forslag om å henvise utvikling av Drammen havn til Drammen. Forslaget fikk tre stemmer.

Flere saker fra arkivet

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

Lier før og nå

Mens konge, kronprins, statsråder og fylkesmenn suste forbi på åpningstoget i 1973, vinket folk på Lierstranda en ny og bedre tid velkommen. Trodde de.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Kommunesammenslåing.

Direktør i rådet for Drammensregionen, Dankert Freilem, tar i siste utgave av Lierposten til orde for en sammenslåing av de åtte kommunene i regionen. Som lede (...)

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Tre arkitektfirmaer former morgendagens Lierstranda

Eidos har valgt tre arkitektfirmaer til å delta i arbeidet med utvikling av Lierstranda. Bildet viser et tidligere forslag med fotballstadion på kommunegrensen.

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Gjelsten-stranda

Gjelsten vil bygge nytt Godset-stadion på Lierstranda

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

Tusenvis av nye boliger på Lierstranda

Eidos eiendomsutvikling AS presenterte i dag tre spenstige og nytenkende forslag til fjordby.

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Slik kan det bli på Lierstranda

Før eller senere vil det skje noe på Lierstranda, og mens vi venter har noen dyktige arkitektstudenter kommet med en rekke forslag.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Kunstopplevelser på sensommeren

Blant de 112 kunstnerne fra hele Vestregionen er seks lokale kunstnere kommet gjennom nåløyet til "Kunst rett Vest 2008"

Løsningsavtale innen 6. mars

- Vi hadde et konstruktiv møte med SIF, sier ordfører Ulla Nævestad til Liernett.

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Lier Høyre har fokus på miljøet

Lier Høyre hadde fredag Børge Brende på besøk for å orientere om oppryddingen på Lierstranda og flomødeleggelser langs Lierelva.

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Vestregionen markedsfører seg gjennom kultur

De 13 kommunene i Vestregionen har i samarbeid med ulike aktører gått sammen om å markedsføre 13 arrangementer som er knyttet til vann. I brosjyren Opplevelser ved vann er det arrangement for enhver smak.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Vi rydder opp !

Miljøopprydding på Lierstranda er oppgave nr 1 ! All forurensning som innebærer miljømessig eller helsemessig risiko skal tas hånd om til lands og til vanns. (...)

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Lierstranda 20. november 2005

På Lierstranda en kald søndag i november.

HURRA - Biodiesel i Lier!

Hurumbedriften BV Energi har åpnet fylkets første stasjon i Lier, ved tømmerterminalen på Lierstranda. Det er flott at vi får en slik stasjon i Lier, som er en (...)

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

TV-tyver på Lierstranda

Verktøy og flere flatskjermer forsvant under et innbrudd på Lierstranda i natt.

”Kunst rett Vest”

med alle ordførerne i ryggen!

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Mye å spare på å velge riktig bensinstasjon

Liernett har kartlagt dagens bensinpriser.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Travel ettermiddag for politiet i Lier

Først ble en etterlyst mann pågrepet. Så braste tre kjøretøyer sammen på Lierstranda. Noen minutter senere kolliderte to biler ved kommunegrensen mot Røyken.

Historielaget fikk flyhangarmodeller

Blant de mer originale gjenstandene Lier Historielag har mottatt til samlingene på bygdetunet er utvilsomt to modeller av flyhangarer som har vært i bruk i Lier.

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Drammen + Lier = Sant?

Forholdet mellom Lier og den jubilerende nabobyen Drammen er i fokus på årets sommerutstilling på Lier Bygdetun. Formann Hallingstad og ordfører Nævestad er, som så mange ganger tidligere, nøkkelpersonene når utstillingen åpnes på søndag.

Buss for tog i 24 timer

Helga 10-11. november utfører Jernbaneverket arbeider flere ulike steder på Drammenbanen.

Nyttig og vellykket

Lier kommune hadde besøk av representanter fra vennskapskommunene i Finland og Sverige i helga

Store forsinkelser

Togtrafikken gjennom Lier med store forsinkelser mandag morgen og utover dagen

Skisesongen er ikke slutt --

- Det var kjempeforhold både i og utenfor løypene i helga, rapporterer Tom Helgesen

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Kunst rett vest 2012

Galleri Trafo i Asker vil vise årets fellesutstilling i tiden 9. - 21. oktober. Eva Solheim har deltatt på mange av de tidligere utstillingene.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Mer buss for tog

Drammensbanen stengt i 24 timer fra lørdag 18. august kl. 13.00.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

- Juniorfotballen til nye høyder?

- Spillerne har strømmet til, og det er stor interesse for det nye samarbeidet, sier Hans Petter Fuglerud (bakerst på bildet), en av trenerne for det nyetablerte juniorlaget i Lier

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Lier før og nå

Da bildet ble tatt, lå en fritidsbåt i vinteropplag i en fredelig bukt ved Frydenlund på Lierstranda. Nå er det salatproduksjon, tog og parkering på stedet.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.