Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a1291192a7f9bf84023569d3f192f454

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Bildet over: Helene Justad og Erna Solberg blir orientert av styreleder Arnt Holberg i Eidos Eiendomsutvikling.

Det regnet. En håndfull høyrepolitikere og folk fra Eidos, selskapet som ivaretar mange av Lier kommunes interesser ved utviklingen av Lierstranda, ventet på høyreleder Erna Solberg. Hun var forsinket. Industriområdet på Lierstranda er synlig fra mange kanter, men vanskelig å finne veien frem til.

Det regnet enda mer. Plutselig kommer Erna Solberg og Trond Helleland småløpende gjennom regnet, som trommer på taket av partyteltet og river i veggene.

Lierstranda i dag

Et kjempeprosjekt

Så kan forestillingen begynne, og det første er en presentasjon av prosjektet:  Det omfatter bl.a. et stort antall boliger, betydelige næringsarealer og parkanlegg. Utviklingen av Lierstranda omfatter et område på ca. 1.000 daa som i dag benyttes til ulike typer industrivirksomhet, og er fra utvikler Gjelstens side tenkt utviklet til en ny by i forlengelsen av Drammen.

Lier kommune, som er pålagt å legge forholdene til rette for næringsutvikling, ga sin tilslutning til planen for snart tre år siden. – Vi hadde håpet det skulle vekke entusiasme, sa Helene Justad. Men slik gikk det ikke.

Lierstranda i går

Endeløse utsettelser

Planen ble møtt med en langsom saksbehandling der mange forskjellige instanser har utmerket seg mer med utsettelsesønsker enn med konkrete innvendinger. Det er mange som stikker kjepper i hjulene ved stadig å be om utsettelser. Derfor er det fortsatt helt i det uvisse når planene kan realiseres.

- De som i dag lider mest er næringslivet i Lier, skriver ordførerkandidaten i et notat om saken. Det er helt i pakt med Høyres grunnsyn. Det som er godt for næringslivet, er som kjent godt for Høyre, og ofte også for folk flest.

Erna Solberg lyttet lenge og oppmerksomt før hun slo fast at det er uakseptabelt med slike forsinkelser. Hun mente at behandlingen av slike saker burde flyttes fra Miljødepartementet til Kommunaldepartementet, et departement hun for øvrig selv ledet et knapt år fra oktober 2004.
Hun mislikte at Lier kommune følte seg tilsidesatt. - Det er de lokale politikerne som har best oversikt, sa hun.

Lierstranda i fremtiden? (Foto: Entasis)

For ordførerkandidat Helene Justad, som ikke akkurat har utmerket seg ved synlighet i halvåret som er gått siden Høyres nominasjonsmøte i februar, var møtet med Erna Solberg en anledning til å vise ansikt i sak som er svært viktig for Lier. Forhåpningen er at den mektige høyrelederen kan hviske noen i hovedstaden et ord i øret.

Erna Solberg har det travelt. Hun skal videre til Eiker der andre saker og andre mennesker venter på henne. Det regner fortsatt. En hjelpende hånd løfter en paraply og følger henne tilbake til bilen gjennom regnværet.

Og deretter hastet høyrelederen videre til nye avtaler i Nedre og Øvre Eiker.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode