Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dbdcc15d85167b4de661f579328cbbb3

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Dersom styret i Helse Sørøst vedtar å legge sykehuset til Drammen, er det ingen tvil om at dette også vil få konsekvenser for nabokommunene. For Lier vil dette bety et enda større press på behovet for næringsarealer, hvor eksisterende tilbud er kritisk lavt. Kan vi så snu ”Gullaug-saken” til noe positivt – sett fra Liers ståsted? Ja, det mener vi i næringsrådet. Tomta er velegnet for næring, det er tilrettelagt for infrastruktur i området i kommuneplanen, og vi kan bevisst tiltrekke oss nye bedrifter og gründermiljøer til det vi ser på som mulighetenes kommune. Vi ser med positive øyne på hva våre nabokommuner har fått til, som for eksempel næringshagen i Røyken og Papirbredden i Drammen med et levende samspill mellom utdanning og næring. Fjordbyen på Lierstranda vil bli et viktig område for både bolig- og næringsutvikling. Ser vi dette i sammenheng med området på Gullaug, som jo også Liers ordfører åpner for i sitt innspill til DT, vil vi ha kommet et langt skritt på vei i riktig retning, også i tråd med Buskerudbyens mål om å se lokalisering av næringsområder tilknyttet eksisterende veistruktur.

Lier Næringsråd er opptatt av et godt samspill med Lier kommune, og inviterer til dialog om hvordan vi i samråd kan opprette et eget prosjekt for optimal næringsutvikling i hele Lier, med særlig fokus på områder som Gullaug, Lierstranda og strekningen Amtmannsvingen – Åby. Orica Mining Service vil være naturlig å invitere med i en eventuell prosjektgruppe, sammen med andre fra Liers mangfoldige næringsliv.

Mulighetene er mange. Det viktigste nå er at vi må være tidlig ute med planleggingen og defineringen av området, nettopp for å tilrettelegge for innovasjon og vekst. Dette bør gjøres ved å legge opp en langsiktig og helhetlig strategi for næringsutvikling i kommunen, både på industritomta ved Gullaug, den planlagte fjordbyen på Lierstranda og strekningen Amtmannsvingen – Åby. Denne prosessen vil næringsrådet være del av, som representant for nær 100 bedrifter lokalisert i Lier.

-- Lier Næringsråd

Forrige artikkel:Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og AktivitetssenterNeste artikkel:Holder Jens ord?
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 5. oktober 2012 11:03: Svein Norman
Etter min mening skulle man tru at de som styrer med nytt sykehus trenger behandling, for maken til unfallenhet skal en lete lenge etter. En ting er sikkert sykehuset skal ikke bygges på matjord. Av Norges totale areal er kunn 3% dyrkbart, og for meg virker det helt sykt å bruke dyrkbar mark når vi har 97% udyrkbar.
Bare se på hovedflyflassen, der tok det 30 år for å få bygget. Vi kunne ha bygget flyflassen på fjellgrund isteden bygget vi den på Norges største grundvanns kilde.
For meg mener jeg det blir for dumt.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode