Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Lier Næringsråds formann Sverre Jan Sørensen ønsket velkommen og ga ordet til en representant for næringsrådet i Røyken, som irriterte seg over at Liers politikere har brukt altfor lang tid på å bestemme seg for en løsning. Han måtte imidlertid innse at problemet var mer komplisert enn som så.

Langvarig problem

Da Oslofjordtunnelen ble åpnet for elleve år siden, forkortet den veien mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden. Men mens det var sørget for grei tilknytning til E-6 på østsiden, endte veien i tettbygd strøk på Buskerudsiden, en halv mils vei fra E-18, som hadde vært det naturlige endepunktet. Forbindelsen til E-18 burde vært klar og åpnet samtidig med tunnelen.

Mange mener derfor at den manglende tilknytningen må være en nasjonal oppgave. Samferdselsdepartementet og Stortingets samferdselskomité har imidlertid ikke behøvd å engasjere seg i saken, som har vært gjenstand for lokale drøftinger og forslag i et drøyt tiår.

Rv. 23 mellom Dagslet og Linnes: Har alternativer, men mangler penger og beslutninger.

I elleve år har folk på Gullaug slitt med den stadig økende biltrafikken. Tålmodigheten har vært på bristepunktet flere ganger.

Vegvesenets utsendte medarbeider viste at en firefelts vei fra Dagslet i Røyken til Amtmannsvingen i Lier kunne være ferdig i 2018 – om alt gikk etter planen. Imidlertid går det ikke alltid etter planen, og spesielt ikke med veiplaner. De er tidkrevende, og underveis endres kravene blant annet til tunneler. På den aktuelle strekningen har man dessuten påvist kvikkleire og at det risler vann ned gjennom fjellet tunnelen skal gå gjennom.

Røykens ordfører Rune Kjølstad la ikke skjul på at Røyken trenger bedre vei. – Røykenfolk er grenseløst tålmodige, og det til tross for at Røyken har enda større vekst enn Lier.

Intet nytt før tidligst i 2018: Næringslivsrepresentantene fra Lier og Røyken viste få tegn på optimisme

Løser ikke problemet, men bare flytter det

Ettersom flertallet i salen besto av liunger, var det ikke påtagelig interesse for nabokommunens utfordringer. Derimot ble forsamlingen gradvis klar over et større problem: En forbedret trasé for Rv.23 løser ikke problemet. Den bare forskyver det mot Amtmannsvingen, for derfra er det ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna den økte trafikken som vil komme når Oslofjordtunnelen blir bomfri.

Et spørsmål om penger

- Kan ikke bommen bli stående og finansiere veien, ble det spurt.
- Bommen må fjernes når anlegget er ferdig finansiert, ble det svart.
- Men det er jo ikke ferdig, kom det fra salen.

Ordfører Ulla Nævestad pekte på en snedig årsak til forsinkelser: - Staten vil ikke gjøre noe før det foreligger planer, men vil ikke bevilge penger til planleggingen.

- Vil det bli 2030 før veien er fullført frem til E-18, ville en i salen vite. Hele veien hadde vært det beste, men både vegvesenets mann og andre nikker bekreftende til at det ville blitt et rent for stort prosjekt.

Pål Næss fra Lierposten var som alltid en ryddig møteleder. Han stilte klare og greie spørsmål. Ulempen var at noen av dem som eventuelt kunne svart, ikke var tilstede.

- Noen må gjøre noe, ble det sagt, og Pål Næss ville vite hvem denne ”noen” er. Ulla Nævestad var ikke i tvil: - ”Noen” er Storting og Regjering.

Men hvem tror at ny Rv. 23 fra Dagslet til Linnes er ferdig innen 2018? Hvem tror at Rv 23 i overskuelig fremtid vil bli koblet til E-18 et sted mellom Kjellstad og Brakerøya?

1 kommentar

Torsdag 28. april 2011 19:39: Tone
Velkommen etter!
Noen er klar over at å bygge Rv 23 i 2 etapper i Lier er en stor tabbe.

Bård Strand sier:
"Arbeiderpartiet har lokalt sørget for å få vedtatt en kryssløsning på Linnes som så godt som mulig ivaretar hensynene til nærmiljøet, i strid med Vegvesenets første ønsker. Så har Arbeiderpartiet nasjonalt fått inn i Nasjonal Transport Plan en tekstdel med forslag om bevilgning til videreføring av R-23 fra Dagslett til Linnes.

Ingen vet ennå noe som helst om videreføring fra Linnes til E-18. Det vi vet er at løsningen som ble valgt i kommunedelplanen med sammenføyning av R-23 og E-18 nedenfor Protan, ikke har kapasitet for Fjordby-utbyggingen. Vi vet også at Vegvesenet fortsatt vil ha den sammenføyningen på Kjellstad. Ingenting er ennå finansiert eller påbegynt, og vi kan bare håpe at det skjer i løpet av 5 år.

Lier Arbeiderparti ville tidligere ha sammenføyningen til E-18 direkte fra Dagslett til E-18 på Viker. Da ville vi ikke hatt noe problem med kapasitet for Fjordbyen, vi ville ikke hatt noe miljøproblem og vi ville blitt ferdig med Oslofjordprosjektet i én operasjon. Slik gikk det ikke, fordi Vegvesenets løpegutter i Lier; Lier Høyre, heller ville innføre en støyåre til i nærmiljøene i ytre Lier. Om det innebar en tidsmessig forskjell for beboerne på Lahell vil avhenge av når Dagslett-Linnes tunnelen faktisk blir bygget.

Kostnadsmessig er det sannsynlig at det blir dyrere med to etapper; Dagslett-Linnes Linnes-E-18 enn med én etappe; Dagslett - E-18. "

Flere saker fra arkivet

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Stengt igjen – og igjen

Oslofjordtunnelen er stengt på ubestemt tid etter brannen i går. Det er en ulempe for noen, men en fordel for andre.

Lier før og nå

Mens konge, kronprins, statsråder og fylkesmenn suste forbi på åpningstoget i 1973, vinket folk på Lierstranda en ny og bedre tid velkommen. Trodde de.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Kulturnatten offisielt åpnet

Noen minutter over fire i dag ble Kulturnatten offisielt åpnet av ordfører Ulla Nævestad på Haugestad. .

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Trosset regnværet

Nærmere 200 små og store trosset regnet og fant veien til familiedagen på Skapertjern søndag

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Økning på 30-40 prosent

Bestyrer på Eiksetra, Truls Hafslund, ser fram til at utbedringa av Eikeseterveien blir ferdig --

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Flott steindemning

Kulturminnet som utgjøres av Dammyrdammen er gedigent -

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Vollebæk fylte kulturkirken

Svært mange fant veien til Lierskogen kulturkirke i går kveld. På programmet sto en minikonsert med Vice Versa og en samtale med tidligere ambassadør, utenriksminister med mere, Knut Vollebæk.

NAF: Ansvarlige myndigheter må finne løsning

Gående leker med liv og helse i rundkjøringen der Ringeriksveien krysser Vestsideveien, men hverken politi eller andre myndigheter ser ut til å bry seg om det.

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Sommerutstillingen er åpen

Ordfører Ulla Nævestad holdt en vel forberedt og meget interessant tale ved åpningen av årets utstilling på Lier Bygdetun. Stort mer skjedde det imidlertid ikke før publikum fikk slippe inn for å oppdage mer av det mangesidige forholdet mellom Lier og Drammen.

Store forsinkelser

Togtrafikken gjennom Lier med store forsinkelser mandag morgen og utover dagen

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Kunsten å bygge uten penger

Penger var det for lite av, og alle visste at det var andre og viktigere behov. Men beslutningen var tatt, og beslutninger endrer man ikke. Forfatteren av ukens petit har forsøkt å forestille seg beslutningsprosessen i forkant av et påkostet byggverk.

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Bekmørkt i Liergatene?

Det kan gå litt fort i svingene, gatelys eller ei, når lokale nyheter skal presenteres.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Endelig på nett

20 år etter at Lierposten kom ut for første gang, finner jeg den nå endelig på nett.

Stump’n elevbedrift med suksess

Helga Lerkelund, Stine Sørensen, Silje Lillegaard, Cathrine Clausen og Kine Svendsvoll utgjør Stump’n UB (ung bedrift). Jentene tilbyr en selvlaget forestilling der målgruppen er niendeklassinger. Kostnadene deler skolene fifty-fifty med helse – og sosialdepartementet. - Og overskuddet håper vi å kunne bruke til en studietur, gjerne til London, sier jentene som knapt har to minutter mellom hver av de fem forestillinger på Tranby skole.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Sju kilometer på skikortet

Sander (7) og pappa Fridtjof Myhrene fra Sylling var to av svært mange som kunne nyte de flotte løypene i helga

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Stengt til 3. august

Det jobbes fortsatt for fullt med tyngre vedlikehold og forsterkning av kjøresbanen opp til Justadlina på Vestsideveien.

Der skiløperne kan kose seg

ROS-hyttas dugnadsgjeng kunne glede seg over godt besøk fra skiløpere fra flere kommuner i dag --

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier fikk bank

Nyåpningen og utvidelsen av DnB NORs avdeling ved Amtmannsvingen ble markert med taler av ordfører og banksjef, med blomster til første kunde og med bløtkake og kaffe til alle.

Lier SVs dilemma

Lier SV må snart bestemme seg for hva de skal mene om ledervalget på SVs landsmøte til helgen. Det behøver ikke være vanskelig.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Lier før og nå

NSB hadde stoppested ved Reistad helt til Lieråstunnelen ble åpnet i 1973 og gjorde deler av den gamle Drammensbanen overflødig. Nå er det andre aktiviteter der toget gikk.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Kunsten å servere gruff i en slurk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Vi besøker Liers spisesteder: McDonald’s

Før vi avrunder vår serie om Liers mange spisesteder, er vi denne gang innom et av de mest kjente og - neste gang - et av de minst kjente. Deretter får leserne velge sitt favorittsted.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Pepperkakedeigen innkjøpt i all hast

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.