Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9828438f5a964efe4ece165f92f3120c

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Lier Næringsråds formann Sverre Jan Sørensen ønsket velkommen og ga ordet til en representant for næringsrådet i Røyken, som irriterte seg over at Liers politikere har brukt altfor lang tid på å bestemme seg for en løsning. Han måtte imidlertid innse at problemet var mer komplisert enn som så.

Langvarig problem

Da Oslofjordtunnelen ble åpnet for elleve år siden, forkortet den veien mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden. Men mens det var sørget for grei tilknytning til E-6 på østsiden, endte veien i tettbygd strøk på Buskerudsiden, en halv mils vei fra E-18, som hadde vært det naturlige endepunktet. Forbindelsen til E-18 burde vært klar og åpnet samtidig med tunnelen.

Mange mener derfor at den manglende tilknytningen må være en nasjonal oppgave. Samferdselsdepartementet og Stortingets samferdselskomité har imidlertid ikke behøvd å engasjere seg i saken, som har vært gjenstand for lokale drøftinger og forslag i et drøyt tiår.

Rv. 23 mellom Dagslet og Linnes: Har alternativer, men mangler penger og beslutninger.

I elleve år har folk på Gullaug slitt med den stadig økende biltrafikken. Tålmodigheten har vært på bristepunktet flere ganger.

Vegvesenets utsendte medarbeider viste at en firefelts vei fra Dagslet i Røyken til Amtmannsvingen i Lier kunne være ferdig i 2018 – om alt gikk etter planen. Imidlertid går det ikke alltid etter planen, og spesielt ikke med veiplaner. De er tidkrevende, og underveis endres kravene blant annet til tunneler. På den aktuelle strekningen har man dessuten påvist kvikkleire og at det risler vann ned gjennom fjellet tunnelen skal gå gjennom.

Røykens ordfører Rune Kjølstad la ikke skjul på at Røyken trenger bedre vei. – Røykenfolk er grenseløst tålmodige, og det til tross for at Røyken har enda større vekst enn Lier.

Intet nytt før tidligst i 2018: Næringslivsrepresentantene fra Lier og Røyken viste få tegn på optimisme

Løser ikke problemet, men bare flytter det

Ettersom flertallet i salen besto av liunger, var det ikke påtagelig interesse for nabokommunens utfordringer. Derimot ble forsamlingen gradvis klar over et større problem: En forbedret trasé for Rv.23 løser ikke problemet. Den bare forskyver det mot Amtmannsvingen, for derfra er det ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta unna den økte trafikken som vil komme når Oslofjordtunnelen blir bomfri.

Et spørsmål om penger

- Kan ikke bommen bli stående og finansiere veien, ble det spurt.
- Bommen må fjernes når anlegget er ferdig finansiert, ble det svart.
- Men det er jo ikke ferdig, kom det fra salen.

Ordfører Ulla Nævestad pekte på en snedig årsak til forsinkelser: - Staten vil ikke gjøre noe før det foreligger planer, men vil ikke bevilge penger til planleggingen.

- Vil det bli 2030 før veien er fullført frem til E-18, ville en i salen vite. Hele veien hadde vært det beste, men både vegvesenets mann og andre nikker bekreftende til at det ville blitt et rent for stort prosjekt.

Pål Næss fra Lierposten var som alltid en ryddig møteleder. Han stilte klare og greie spørsmål. Ulempen var at noen av dem som eventuelt kunne svart, ikke var tilstede.

- Noen må gjøre noe, ble det sagt, og Pål Næss ville vite hvem denne ”noen” er. Ulla Nævestad var ikke i tvil: - ”Noen” er Storting og Regjering.

Men hvem tror at ny Rv. 23 fra Dagslet til Linnes er ferdig innen 2018? Hvem tror at Rv 23 i overskuelig fremtid vil bli koblet til E-18 et sted mellom Kjellstad og Brakerøya?

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 28. april 2011 19:39: Tone
Velkommen etter!
Noen er klar over at å bygge Rv 23 i 2 etapper i Lier er en stor tabbe.

Bård Strand sier:
"Arbeiderpartiet har lokalt sørget for å få vedtatt en kryssløsning på Linnes som så godt som mulig ivaretar hensynene til nærmiljøet, i strid med Vegvesenets første ønsker. Så har Arbeiderpartiet nasjonalt fått inn i Nasjonal Transport Plan en tekstdel med forslag om bevilgning til videreføring av R-23 fra Dagslett til Linnes.

Ingen vet ennå noe som helst om videreføring fra Linnes til E-18. Det vi vet er at løsningen som ble valgt i kommunedelplanen med sammenføyning av R-23 og E-18 nedenfor Protan, ikke har kapasitet for Fjordby-utbyggingen. Vi vet også at Vegvesenet fortsatt vil ha den sammenføyningen på Kjellstad. Ingenting er ennå finansiert eller påbegynt, og vi kan bare håpe at det skjer i løpet av 5 år.

Lier Arbeiderparti ville tidligere ha sammenføyningen til E-18 direkte fra Dagslett til E-18 på Viker. Da ville vi ikke hatt noe problem med kapasitet for Fjordbyen, vi ville ikke hatt noe miljøproblem og vi ville blitt ferdig med Oslofjordprosjektet i én operasjon. Slik gikk det ikke, fordi Vegvesenets løpegutter i Lier; Lier Høyre, heller ville innføre en støyåre til i nærmiljøene i ytre Lier. Om det innebar en tidsmessig forskjell for beboerne på Lahell vil avhenge av når Dagslett-Linnes tunnelen faktisk blir bygget.

Kostnadsmessig er det sannsynlig at det blir dyrere med to etapper; Dagslett-Linnes Linnes-E-18 enn med én etappe; Dagslett - E-18. "
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode