Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c3e0293c669fbd3504f30283690ed279

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Den gamle jernbanetraseen mellom Spikkestad og Brakerøya, som går via Gullaug, Reistad, Lierbyen, Kjellstad og Høvik, er en flott løype som er i bruk av både unge og eldre, syklende og gående hele året.

Strekningen fra Lierbyen til Gullaug stoppested blir vinterstid preparert  med et skispor og en labbeløype ved siden av. I dag ble den delen av den gamle jernbanetraseen høytidelig åpnet etter "revitalisering" som en del av prosjektet "Rekreative ruter".

Magne Salo fra Lier kommune med tavlene som ble satt opp og som gir syklende og gående grei informasjon i form av både tekst og kart.

Prosjektet er en stor fellesnordisk satsning som skal styrke vandre- og sykkelbasert turisme. I Norge er Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner med, og i Buskerud deltar Hurum, Røyken og Lier kommune.

Rekreative ruter skal også støtte opp om mindre næringsdrivende på tvers av region- og landegrenser i Danmark, Norge og Sverige. Utgangspunkt er oftest allerede etablerte veier og stier.

I Lier samarbeider kommunen med Vestre Renskaug Vertsgård, Statoil og Zita, samt Lili Kafé i Fosskvartalet. Disse stedene er med på å gjøre Lierbyen til et serviceknutepunkt, litt pretensiøst kalt Gateway for folk som er på gjennomreise på sykkel.

Det jobbes med å åpne jernbanetraseen videre fra Gullaugkleiva til Spikkestad.

John Willy Jacobsen (nummer to fra venstre) har skrevet de informative tekstene på de nye tavlene. Og så var det boller og brus til alle.

Åpningen foregikk i lett yr. Med på åpningen var 10. klasse fra Lierbyen ungdomsskole, pensjonister som både er brukere av veien og som har medvirket til oppgraderingen av den, og en håndfull nysgjerrige tilskuere.

- Er det lov å gå forbi her, spurte en eldre dame som betraktet det lilla "sperrebåndet" med en smule skepsis. Det fikk hun selvsagt lov til, og både hun og mange andre vil i tiden fremover ha glede av den flotte veien.

Ordføreren talte om historien bak veien og hensikten med den. Deretter erklærte hun veien for nyåpnet og klippet over snoren.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode