Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Storslått markering

Hovedmarkeringen av Kulturminneåret 2009 i Lier vil være et opplegg hvor folk inviteres til å oppsøke kjente steder med kulturminner i kulturlandskapet, marka og skogen.

Starten går lørdag 25. april på Gamle Lier stasjon i Lierbyen.

Det er Lier kommune og Lierbygda O-lag som samarbeider om opplegget, som er en videreføring av fjorårets Ukas Post – nå kalt Ukas Kulturminnepost. Dette er et lavterskel trim- og opplevelsestilbud hvor en kombinerer trimturer med opplevelser relatert til kulturminner, lokalhistorie, severdigheter, utsiktspunkter m.m. På ukas turmål vil en finne en hvit postkasse med bok til innskriving av eget navn, adresse/telefonnummer og alder.
Opplegget er helt gratis for deltakerne – derimot trekkes det premier blant de som oppsøker kulturminnene. Det legges opp til 24 turer fordelt over 26 uker – fra 25. april til 26. oktober.

Ved åpningsmarkeringen av Ukas Kulturminnepost lørdag 25. april på Gamle Lier stasjon vil kultursjef Ingeborg Rivelsrud stå for selve åpningen, Hennummusikken vil spille. Og den første turen går med sykkel langs Drammensbanetraséen i Sørumåsen til Gullaugkleiva, via gravhaugene på Huseby (hvor postkassen vil henge) og videre til gravhaugene på Frydenlund. For gående kan en ta turen direkte til Huseby fra Gamle Lier stasjon langs nyplantede jorder.

Senere på sommeren blir det huldrelokk og felespill ved sagnomsuste Asksetra på Askfjell. Denne turen 16. august kan kombineres med en tur videre opp til varde og utsiktspunkt på Storsteinsfjell.
Inne i Maidalen i Hornsmarka ble det i 1990 avduket et spesielt minnesmerke – en bauta over falne engelske flygere som ble skutt ned av tyske jagerfly allerede 9. mai 1940. Ukas Kulturminnepost fra 30. august vil henge der, og en samles da klokka 13.00 for å høre trekkspill og foredrag ved den nevnte bautasteinen.

Et typisk turmål er betongloddene på Skakkleivåsen i Reistadåsen-området etter taubanen mellom Gjellebekk og Engersand. Et annet turmål er finneplassen Lelangsplassen innenfor Eiksetra.
Men turmålene i Ukas Kulturminnpost er spred over hele Lier – nevnes kan også Kanonveien til Spiralen, molybdengruvene i Sørumåsen, demningen ved Dammyrdammen, Gjellebekk skanse, Bentesbånn kalkovn, hoppbakken Helgerudbakken ved Lierbyen, Gjevlekollen brannhytte, natursti på Altanåsen i Sylling, Storemyr torvuttak bak Kraftkollen og Tjønnløkka husmannsplass ved Skapertjern.

Lier kommune og Lierbygda O-lag vil bestrebe seg på å sette opp plakater langs løypene med informasjon om kulturminnene en passerer. Kart, beskrivelse og merkebånd vil lede deltakerne på rett vei til kulturminnene.

Lierposten, DT, nettstedene

www.lierbygda.no,

www.lier.kommune.no og

www.liernett.no

vil hver uke beskrive Ukas Kulturminnepost.

Informasjon / kontakt:
Lierbygda O-lag: Arne Ask, tlf 32 85 24 25, mobil 45 44 65 73.
Lier kommune: Gunn Kjæraas, tlf. 971 23 348.


Dette gamle trigpunktet i det særpregede høyfjellslandskapet på Tverråsen i Drammensmarka kan sees på som et kulturminne. (Foto: Arne Ask)

Flere saker fra arkivet

Trim-og opplevelsesturer

Det blir musikk ved åpningen av årets første kulturminnetur. Første post er plassert ved gravrøysene ved Vinkova (se kartet).

Finn ukas post!

Omkring i Liers skogsmarker vil det gjennom 26 uker i sommer bli hengt opp en postkasse med ei bok oppi ---

Tur til en gammel demning

"Ukas kulturminnepost" er satt opp ved Dammyrdammen ---

Minnemarkering ved bauta

Over Maidalen lengst i nord i Lier ble et britisk Sunderland båtfly den 9. april skutt ned av tyske jagerfly

Ukas Kulturminnepost

Et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune og Lierbygda O-lag

Tur i Sørumsåsen

For å finne Ukas kulturminnepost kan du starte fra parkeringsplassen ved Skapertjern.

Gir regelmesssig mosjon

"Ukas kulturminnepost" har både et helseaspekt og et lokalhistorisk moment i seg.

Turmål også for liunger

Ukas Post ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

En åpen setervoll i Vestmarka

På Engersetra nord i Lier "Vestmarka" var det tre bygninger i følge Lier-kartet fra 1844 --

Flott utsikt

Fra ukens kulturminnepost kan du se helt opp til Sylling og til Hurumlandet.

Se Lierdalen fra Hørtekollen

Ukas kulturminnepost finner du hvis du tar en tur opp til toppen på en av Liers eller mest kjente landemerker ---

En kølabonn på Tangane

Ukas Kulturminnepost 20. august til 5. september ligger i Bømarka, rundt 3 km fra Kraft.

Utsikt over Lierdalen

Fra Ukas kulturminnepost kan du se grønne Lier, i det fjerne -

Et flott utsiktspunkt

Markatraverne har god tid til å finne denne kulturminneposten før den tas ned.

Fineste bymarka i landet?

I 16 dager i fellesferien henger Ukas kulturminnepost på sørspissen av Tverråsen.

Innsikt i gamle industri

Arne Ask forteller her om ukas post som er plassert på Skakkleivåsen

Et klassisk turmål

Utsikten fra Storsteinsfjell på cirka 540 meter over havet bør oppleves --

En forelsket gårdbrukersønn

Ukas kulturminnepost tar oss med til plassen Tjønnsløkka der Tjønnrosa vokste opp --

Et turmål også for liunger --

Ukas kulturminnepost ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

2530 besøk på "Ukas post"

De enkle turmålene som liungene kunne nå i sommer, ble en stor suksess.

Et karrig skogsområde

Ukas post henges opp ved utsiktspunktet på Tverråsen

Delefurua

Ukas kulturminnepost står på grensen mellom Asker, Lier og Røyken.

Kulturminneposten i Paradisbakkene

Ukas Kulturminnepost for perioden 12. til 21. september ligger ved Lier Bygdetun og Paradisbakkene

Ukas post på Storemyr

Ukas Kulturminnepost 21. mai til 1. juni er Storemyr bak Kraftkollen

Opplev Kjekstadmarka

Ukas post finner du ved nordenden av Stuvstjern

Et yndet turmål

Det er verdt å ta turen til Skimten, også på sommerstid.

Sju gravrøyser fra jernalderen

Ukas Kulturminnepost er lagt til Brastadåsen.

Et helseaspekt

Slik omtaler Arne Ask ukas post som befinner seg på Fosskollen

Bli kjent i Grøstadmarka

Ukas kulturminnepost er på plassen Grøstadbråtan.

Et flott utsiktspunkt

Ukas kulturminnepost er lagt til Eggekollen som er kjent langt utenfor Liers grenser.

Finn ukas post!

- Utsikten fra området ved Kraftkollen (se kartutsnitt th) er verdt hele turen opp, skriver trimgeneral Arne Ask i Lierbygda O-lag

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Ved paradisbakkene

Ukas kulturminnepost finner du ved Bygdetunet der årets kulturminnedag blir arrangert.

Tur til Siljuseter

Det er rester etter tre kalkovner i Merenmarka.

Slit gjennom 60 år

Ukas kulturminnepost går til en plass omgitt av steingjerder.

Slaget ved Hørte bro

Historieinteresserte har sjansen til å kombinere trim med kunnskaper om de historiske hendelser i Sylling i 1178.

Med sykkel eller bil?

Ukas kulturminnepost er satt opp ved Engerbrenna.

Årets siste kulturminnetur

Solvang er utgangpunktet for turen til Svarthavnsetra.

En gang en vannkilde

Fra lørdag 8. oktober kan du finne en kulturminnepost ved Skapertjern.

Årets siste post

Nord for Garsjø finner du en demning -

Tur til Grøstadbråten?

Ukas post finner du på plassen der Ole Nilsen og kona Mare Larsdatter bodde med barna på 1800-tallet ---

Opplevelse, helse og historie

- "Ukas Post" har mange sider ved seg, skriver Arne Ask i sin omtale av ukas post ved Aschenbergsetra

Nyt utsikten

Helgens oppfordring til de friluftsinteresserte er å ta turen opp til Lurtopp

Bli kjent i Merenmarka

Arne Ask forteller her om Ukas post som ligger på setervollen Haskollsetra ---

Postene er lagt ut

Mamma Mette Justad, pappa Håkon Kylland og barna Tuva og Erle var på åpningsdagen for Liertrimmen.

Til Storsteinsfjell?

"Ukas Post" er i gang med den fjerde trim- og opplevelsesturen - etter slagordet "Friluftsliv for alle - når en selv vil"

Idyllisk også sommerstid

I løpet de nærmeste to ukene kan turgåere finne en kulturpost ved Svartvann, kjent for skiløperne i Breiløypa.

Flott utsiktspunkt

Ukas kulturminnepost henger oppe ved trigpunktet på Tverråsen.

Årets siste post

Ukas Kulturminnepost, som er plasert ved demningen på på sørsida av Løken, er det 25. målet i år.

"For et befriende syn!"

I sin omtale av ukens post siterer Arne Ask skogsvandreren og litteraturforskeren Halfdan Olaus Christophersens reaksjon, da han stod på Storsteinsfjell for cirka femti år siden

En klassisk tur

Ukas kulturminnerpost finner du 553 meter over havet.

Drammensere på Storsteinsfjell

Disse tre spreke drammenserne fant Ukas Post på Storsteinsfjell

Ukens Kulturminnepost: Skapertjern

Benytt de siste helgene til å lære mer om lokal kulturhistorie.

Molybden i Sørumåsen

Ukas kulturminnepost er satt opp ved det nedlagte verket vest for Skapertjern (på bildet). Over 100 personer jobbet her i 1944.

En gammel boplass

Ukas post er satt opp på Haukelia (se kartet)

Tur til Kruttjern eller Myggheim?

En kulturminnepost står enda ei uke ved Kruttjern. Men du har 14 dager frist for å finne kulturminneposten på Myggheim.

En flott demning

Til demningen ved Dammyrdammen er det ca 2,8 km å gå langs skigate eller skogsbilvei fra utfartsparkeringen ved Kanada.

Myrmennene

- Visste du at mange myrer på 1880-tallet ble del av et politisk spill om stemmeretten?

Praktfull utsikt

En tur fra Delekant opp til Gjevlekollens topp blir betegnet av turgåere som herlig ---

En gammel finneplass

Ukas post i uke 31 finner du i nordenden av Lelangen ---

Godt besøkt turmål

Den grønne kassa til "Trim til topps" på Glasåsen får nå "selskap" av den hvite postkassa til Ukas Kulturminnepost.

O-generalen fornøyd

Arne Ask i Lierbygda O-lag kan smile etter åpningen av Lier-trimmen

Der sola skinner lengst

Gråvær og regn i dag, men i løpet av de nærmeste 14 dager bør du oppleve en sein junikveld på Glasåsen.

Landemerket midt i bygda

Ukens kulturminnepost på en av de mest kjente kollene i Lier er blitt målet også for idrettsuttøvere de siste årene -

Kulturminnepost ved Sandungen

Ukas Kulturminnepost 19. til 28. september ligger i Vestmarka

Også kjent for en tragisk hendelse

Ukas post, ved Myggheim, ligger ikke langt unna der et Braathen-fly styrtet lille juleaften 1972 ---

Der Tjennsrosa vokste opp

Ukens kulturminnepost er lagt til Tjennsløkka som er beskrevet av Lier-forfatter Per Grimsrud --

Opplevelser og historikk

En tur opp Asdøljuvet byr på både naturopplevelse og historisk innspill.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Furuhall - ukas kulturminnepost

25. juni – 11. juli: Det er ca 2,5 km å gå på blåmerket sti og vei fra friluftsparkeringen på Undersrud og opp til hytta på platået sør for Storsteinsfjell.

Trim i marka i 35 år

Trimutvalget i Lierbygda O-lag inviterer liungene til en ny sesong med turorientering.

Miniatyr-canyon og panoramautsikt

Ukens kulturminnepost er lagt til Haukelia.

Kulturminnepost ved Gjellebekk

Ukas Kulturminnepost 29. mai - 14. juni blir å finne ved Gjellebekk skanse, og søndag 30. mai blir det minnemarkering samme sted.

Flott steindemning

Kulturminnet som utgjøres av Dammyrdammen er gedigent -

Grenaderen som budbringer

Den svenske hæren under ledelse av Kong Karl 12, hadde i marsdagene 1716 tatt Kristiania, men ikke Akershus festning -

Tur til idylliske Myresetervollen

Destinasjonen for Ukas Kulturminnetur for 25. august til 10. september ligger i Drammen, men i gammelt Lier-land.

Tur til Skjærsvannet i helga?

Halfdan Olaus Christoffersens beretning "Gjennom Lier-paradiset" er kanskje en av de mest fascinerende han har skrevet ---

Søk stillheten

Hva med å kombinere trim og lokalkunnskap? ---

Tur til Sandungen

Neste kulturminnepost er satt opp ved Store Sandungen som er det største vannet i Vestmarka.

Praktfull utsikt

Det er tredje året Ukas Kulturminnepost er lagt til familien Aaslands hytte på det søndre platået på Storsteinsfjell.

Største vannet i Vestmarka

Sandungen i Vestmarka får "Ukas Post" i tiden 2. august - 11. august ---

Bautaen i Maidalen

Kulturminnepost nummer 18 av 24 ved Liers grense mot nord

Kostet 40 mennesker livet

Ukas kulturminnepost er satt ved minnesmerke over flystyrten 23. desember 1972.

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.

Idylliske Kårevann

Bruk sykkelen og finn Ukens kulturminnepost

ROS-hytta som turmål

De flotte skiforholdene gjør ROS-hytta i Røyken til et flott turmål, også for liunger.

Kulturprisen går til Arne Ask

Arne Ask får årets kulturpris for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Lier.

Ut på sykkeltur

Benytt helga til å nyte høstfargene, som her forbi Dammyrdammen ---

Høyeste punkt i Vestmarka

Ukens kulturminnepost er satt opp på Kraftkollen.

Nye generasjoner lærer

Fjerdeklassingene ved Hegg skole fulgte godt med da Nils Johan Rønniksen fortalte om dramaet over Lier i 1940.

Opprustning av natursti og benker

For mange år siden ble det laget en natursti over Altanåsen i Sylling

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Toget åpnet igjen

Ordføreren viftet med grønt flagg og blåste i fløyte, og folk strømmet inn i toget, som ble åpnet som serveringssted for tredje gang i løpet av de ti årene det har stått på gamle Lier stasjon.

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Romerike og Grenland best

Ingen løpere fra distriktet nådde opp, da tidenes tredje NM i presisjonsorientering ble arrangert ved Eiksetra, og manglende topplasseringer av lokale uttøvere skyldes nok at landslagsløper, Arne Ask fra arrangøren Lierbygda O-lag ikke kunne delta, men måtte fungere som løypelegger---

Er dere klare, turorienterere?

Arne Ask, "trimgeneral" i Lierbygda O-lag melder at snøen er nesten helt borte og en hel rekke poster er klare for besøk ---