Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2265c6ea0df789ccb594d52d3e4f4cad

Storslått markering

Hovedmarkeringen av Kulturminneåret 2009 i Lier vil være et opplegg hvor folk inviteres til å oppsøke kjente steder med kulturminner i kulturlandskapet, marka og skogen.

Starten går lørdag 25. april på Gamle Lier stasjon i Lierbyen.

Det er Lier kommune og Lierbygda O-lag som samarbeider om opplegget, som er en videreføring av fjorårets Ukas Post – nå kalt Ukas Kulturminnepost. Dette er et lavterskel trim- og opplevelsestilbud hvor en kombinerer trimturer med opplevelser relatert til kulturminner, lokalhistorie, severdigheter, utsiktspunkter m.m. På ukas turmål vil en finne en hvit postkasse med bok til innskriving av eget navn, adresse/telefonnummer og alder.
Opplegget er helt gratis for deltakerne – derimot trekkes det premier blant de som oppsøker kulturminnene. Det legges opp til 24 turer fordelt over 26 uker – fra 25. april til 26. oktober.

Ved åpningsmarkeringen av Ukas Kulturminnepost lørdag 25. april på Gamle Lier stasjon vil kultursjef Ingeborg Rivelsrud stå for selve åpningen, Hennummusikken vil spille. Og den første turen går med sykkel langs Drammensbanetraséen i Sørumåsen til Gullaugkleiva, via gravhaugene på Huseby (hvor postkassen vil henge) og videre til gravhaugene på Frydenlund. For gående kan en ta turen direkte til Huseby fra Gamle Lier stasjon langs nyplantede jorder.

Senere på sommeren blir det huldrelokk og felespill ved sagnomsuste Asksetra på Askfjell. Denne turen 16. august kan kombineres med en tur videre opp til varde og utsiktspunkt på Storsteinsfjell.
Inne i Maidalen i Hornsmarka ble det i 1990 avduket et spesielt minnesmerke – en bauta over falne engelske flygere som ble skutt ned av tyske jagerfly allerede 9. mai 1940. Ukas Kulturminnepost fra 30. august vil henge der, og en samles da klokka 13.00 for å høre trekkspill og foredrag ved den nevnte bautasteinen.

Et typisk turmål er betongloddene på Skakkleivåsen i Reistadåsen-området etter taubanen mellom Gjellebekk og Engersand. Et annet turmål er finneplassen Lelangsplassen innenfor Eiksetra.
Men turmålene i Ukas Kulturminnpost er spred over hele Lier – nevnes kan også Kanonveien til Spiralen, molybdengruvene i Sørumåsen, demningen ved Dammyrdammen, Gjellebekk skanse, Bentesbånn kalkovn, hoppbakken Helgerudbakken ved Lierbyen, Gjevlekollen brannhytte, natursti på Altanåsen i Sylling, Storemyr torvuttak bak Kraftkollen og Tjønnløkka husmannsplass ved Skapertjern.

Lier kommune og Lierbygda O-lag vil bestrebe seg på å sette opp plakater langs løypene med informasjon om kulturminnene en passerer. Kart, beskrivelse og merkebånd vil lede deltakerne på rett vei til kulturminnene.

Lierposten, DT, nettstedene

www.lierbygda.no,

www.lier.kommune.no og

www.liernett.no

vil hver uke beskrive Ukas Kulturminnepost.

Informasjon / kontakt:
Lierbygda O-lag: Arne Ask, tlf 32 85 24 25, mobil 45 44 65 73.
Lier kommune: Gunn Kjæraas, tlf. 971 23 348.


Dette gamle trigpunktet i det særpregede høyfjellslandskapet på Tverråsen i Drammensmarka kan sees på som et kulturminne. (Foto: Arne Ask)

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode