Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8671c0ce39be84d62e8f65fada08ba1a

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Lier kommune vil i år med støtte fra Buskerud fylkeskommune gjennomføre en nyregistrering og vurdering av viktige kulturmiljøer og kulturminner i Lier. Registreringsarbeidet vil foregå i sommer og høst. Innbyggerne våre inviteres til å bidra.

Bedre oversikt og prioritert verneliste er målet
Jo Sæleg er engasjert for å oppdatere registrert informasjon og supplere registreringslisten for nyere tids kulturminner, både kulturmiljøer og enkeltobjekter som bygninger, anlegg og rester etter slike. Han vil reise rundt i hele kommunen, men med særlig oppmerksomhet på Lierstranda, rundt Lierbyen, på Lierskogen og i Sylling. Ser dere en mann med kamera, kart og notatblokk så kan det være ham! Til høsten vil arkeologer oppdatere og supplere informasjon om de eldste kulturminnene våre og de allerede vernede.

Dette vil være viktig for kommunen i forhold til planarbeider og prioriteringer framover. Det vil også kunne gi oss som innbyggere mer informasjon om vår egen historie og opplevelseskvaliteter i nærmiljøet. Vi planlegger å gjøre all informasjon enkelt tilgjengelig for alle bl.a. via kommunens kartportal på hjemmesidene våre, der vi allerede i dag finner mye historisk spennende informasjon.


Husebyområdet er et eksempel på et historisk viktig
kulturområde med mange enkeltkulturminner.


Historielag og andre historisk interesserte inviteres aktivt med
Kjenner du til kulturminner i ditt nærmiljø som du mener vi bør ta med i vår registrering så ønsker vi å få melding fra deg om det! Vi er særlig opptatt av å få med registreringer av ulike anlegg som broer, veifar, ruiner og spor etter næringsvirksomhet.

Vi kommer til å etablere et eget samarbeid med historielaget, DOT, O-laget og Lier Naturvernlag om registreringer, bl.a. knyttet til bygninger og spor i utmark, stedsnavn og gamle ferdselsårer. Det som er viktig for oss er å få kulturminnene kartfestet, fotografert og kort beskrevet. For stedsnavn er kartfesting og historien bak navnet det vi ønsker oss.

Bli med å synliggjøre og sikre det historiske Lier! Bli med på et arbeid for for fremtiden! Ta kontakt med kulturkonsulent Gunn Kjæraas eller kultursjef Ingeborg Rivelsrud via epostadressene gunn.kjaraas@lier.kommune.no og ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no.

Forrige artikkel:Mer hallkapasitet i Lier...nåNeste artikkel:Innsikt i gamle industri
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode