Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1e91a48f9993c466470f81a5f933f31a

Lier Historielag fikk 150.000 fra DnB NOR

- Det er stor glede i Lier Historielag over meldingen om at Sparebankstiftelsen DnB NOR har tildelt 150.000 kroner til fire av lagets prosjekter, sier historielagets leder, Knut A. Andersen.

Historielagets prosjekter utvalgt blant over tusen søkander.

- Det er stor glede i Lier Historielag over meldingen om at Sparebankstiftelsen DnB NOR har tildelt 150.000 kroner til fire av lagets prosjekter, sier historielagets leder, Knut A. Andersen.

”Styret i Sparebankstiftelsen DnB NOR har behandlet søknaden fra Lier Historielag om bidrag til å flytte og sette opp et verneverdig stabbur på Lier Bygdetun, produsere en videofilm, etablere eget nettsted og oppgradere audiovisuelle hjelpemidler. Sparebankstiftelsen har denne våren fått ca. 1000 søknader, mange av dem meget interessante, og kan kun gi bidrag til et fåtall av disse. Med dette som bakteppe har vi den store gleden å meddele at Sparebankstiftelsen har besluttet å gi et bidrag på kr 150.000 til å gjennomføre prosjektet”, står det i brevet til Lier Historielag.

- Vi er svært takknemlige og stolte over tildelingen, sier Andersen, som ser det solide bidraget som en inspirasjon til ny innsats og en mulighet til å gjennomføre og fremskynde viktige prosjekter.

Historielaget søkte om støtte til fire prosjekter og Sparebankstiftelsen valgte å støtte alle fire:
• Flytting av stabburet fra Foss gård til bygdetunet
• Produksjon av en videofilm som viser hvordan Liers vennskapskommuner tar vare på og formidler lokalhistorien
• Etablering og utvikling av et nettsted for historielaget
• Oppgradering av audiovisuelt utstyr til bruk på møter og besøk på bygdetunet.

- Disse midlene gjør det mulig for oss å fremskynde flyttingen av stabburet, men like viktig er støtten til en gjennomgripende modernisering i vårt arbeid med informasjon og kunnskapsformidling, sier Andersen. – Ikke minst i vår stadig mer omfattende kontakt med skoleelever og annen ungdom er det nyttig med mer moderne audiovisuelle hjelpemidler.

Lier Historielag har brukt samme bank i alle sine 35 år. I løpet av den tiden har banken skiftet navn fra Lier Sparebank til DnB NOR. - Vi har alltid satt pris på en god bankforbindelse. Spesielt verdsetter vi at bankens personale, tross mange omstillinger, alltid har gitt oss førsteklasses service.

- Lier Historielag prøver på mange måter å gi Lierbygda noe av verdi. Vi ønsker både å vise bygdas historie på Lier Bygdetun og å bringe den ut til folk gjennom bøker, møter og ikke minst ved hjelp av internett. Støtten fra Stiftelsen DnB NOR gjør det mulig for oss å yte enda mer, sier Andersen.

Kontaktperson: Knut A. Andersen, 90 59 59 99, evt. kand@dnv.com

Forrige artikkel:En julegave til en ny landsmannNeste artikkel:Så kom julesnøen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode