Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5e13908c018699663b7094786f33c85e

Kultur til Landhandel

Sesongens andre kulturminnetur, i regi av Lier kommune og Lierbygda O-lag går til Nedre Skustad Landhandel på Friluftsmusèet ovenfor Spiralen.

Den hvite postkassa kommer opp i morgen lørdag 28. april og henger oppe til 14. mai.

Det anbefales at man starter turen fra Årkvisla, hvor det er stor gratis p-plass. Turen fram og tilbake vil da bli ca 4,3 km på godt underlag.
Nedre Skustad landhandel oppe på Øverskogen var i drift fra 1850-1860. I 1903 overtok Jørgen Skustad etter onkelen, Ole Andersen. Skustad drev butikken til kooperasjonen overtok i 1948. Her slo Sylling Samvirkelag sine røtter. Landhandleriet ble drevet videre som avdeling etter at samvirkelaget åpnet ny butikk i Sylling sentrum. Butikken på Nedre Skustad ble nedlagt i 1965. Siste bestyrer var Martin Sorteberg
.


Sidebygningen på Nedre Skustad ble bygd for handel ved århundreskiftet, selv om lite ved bygningens eksteriør minner oss i dag en forretningsfassade (se bildet øverst). Eneste kjennetegn er lagerfrakken  som Martin Sorteberg i døråpningen bærer, kjennetegnet på en ekspeditør. Bildet er tatt i 1955, arrangert for bladet «Kooperatøren». Foranledningen var at butikken skulle legges ned.

Handel, et byprivilegium
Øverskogen var det bygdelaget i Lier som lå fjernest fra by og butikker. Det var åpenbart marked for kremmere på 1800-tallet. Men handel på landsbygda var forbudt. Det var et privilegium forbeholdt byene fram til 1866. Et par tiår tildigere ble imidlertid forbudet lempet noe på for distriktene som lå mer enn tre mil fra en by. Det holdt ikke helt for Øverskogen, men Josef Knutsen skal ha drevet handel der lenge før privilegiene ble opphevet, uten at det fremgår av lister over innbetalt inntekstskatt. Josef Knudsen skal ha vært født i Sande i 1793. Han vokste opp på en plass under Sjåstad og kjøpte Røinehaugen i 1824 og et annet bruk på Røine i 1826. Samme år kjøpte han Nedre Skustad, men drev nepp handel der. Han hadde også eiendeler i balnt andre jernstøperier i asdøldalen. I 1861 kjøpte han Hornstua der han drev handel. Han var neppe den første som drev handel der.
Anders Christensen Bertilsrud åpnet handel på Nedre Skustad i 1878, i hovedbygningen på bildet. Omtrent samtidig startet Christian Holmen handel på sin gård nede ved Holsfjorden.

Butikken på Nedre Skustad en vinterdag i 1962. Ingeborg Juliussen får hjelp med sekken av bestyrer Martin Sorteberg. Den vesle gutten heter Knut Juliussen. Butikken ble nedlagt i 1965.

Krambua på Nedre Skustad i Øverskogen havnet altså til slutt på Friluftsmusèet på Sprialtoppen, gjenreist og utstyrt av Drammen Museum.

Det er ikke til å nekte for at Nedre Skustad landhandel og Hegg klokkergårds «flytting» ut av bygda skapte frustrasjon hos mange liunger – som igjen ga opphavet til stiftelsen av Lier Historielag i 1971. Laget hadde en tidlig ambisjon om å utvikle et eget bygdetun for Lierbygda.

Kilder: «Øverst i Lier» (1989), utgitt av Øvre Lier bondekvinnelag, forfatter John W Jacobsen.
«Lierkalenderen 1999», utgitt av Lier Historielag, tekstforfatter Truls Hallingstad
Kulturminnepostene 2012, informasjon fra Arne Ask, Lier O-lag.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode