Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Børresen 100 år

En fremsynt drammenser, store skogarealer, brukbar energitilgang, gode transportmuligheter og nok arbeidskraft. Ja, det var nøkkelen bak suksessbedriften A/S Børresen. For det er ikke alle Lier-bedrifter som kan feire 100-årsjubileum.

Lite ante vel banksjef Anders Børresen i Drammen at selskapet hans, A/S Børresen, med base i Lierbygda, skulle overleve i 100 år. I 1908-09 kjøpte Børresen store skogeiendommer i Finnemarka, og nesten samtidig overtok han det nystartede tresliperiet på Tronstad. Gamle Børresen var en framsynt mann. Derfor har 100-åringen vært med på å sette sitt preg på øvre del av Lierbygda i mange generasjoner. For å oppnå konsesjon måtte selskapet forplikte seg til å avsette 5000 kroner årlig inntil 60 000 kroner var nådd. - Dette sikringsfondet skulle nyttes i tilfelle bedriften ble nedlagt. Men skogselskapet viste seg nok livskraftigere enn som så, sier Roger Rypås hos A/S Børresen. - Eierkonstellasjonene har riktignok endret seg opp gjennom årene. Blant annet gikk familien Børresen ut av bedriften etter over 80 års sammenhengende eierskap i 1992. Vi har likevel valgt å beholde selskapet samlet under samme navn, forteller Rypås. Han har jobbet hos A/S Børresen fra 1987 til 2001, da han og tre skogsarbeidere ble overført til SB Skog. Dette er et driftsselskap som er eid 50 % av Orkla og 50 % av Staten for å drifte deres skogeiendommer og etter hvert også andre private skogeiere. Yrkestittelen har blitt innkjøpsansvarlig i SB Skog i Buskerud, Oppland, Akershus, Østfold. Roger Rypås fyller alle funksjoner innenfor skogbruk, og svært mange utenfor også: Skogforvaltning, tømmeromsetning, skogsdrift, skogkultur, utmarksoppgaver, vedlikehold av veier, maskiner, viltforvaltning og jakt. - Ja, det har vært store endringer også i min tid i selskapet, medgir Rypås. - Vi kan vel si at det har blitt mindre skogbruk og mer skogforvaltning. I dag er det ingen ansatte i Børresen. Tjenester leies inn av SB Skog og ved innkjøp av tjenester fra eksterne firmaer.

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

Men tilbake til starten. Banksjef Anders Børresen fra Drammen var en forutseende næringslivsleder. På CV’en stod sjefstittelen i både Drammen & Oplands Kreditbank og Drammens Privatbank pluss at han var medstifter av Grønvolds Brug og medlem av direksjonen i Skotselv Cellulosefabrik og A/S Holmens Papirfabrik. Så han hadde en solid bakgrunn innen både finans og treforedlingsindustri da han så mulighetene for stordrift i Finnemarkas vide skoger.


Nils Børresen (1883-1971), var disponent fra 1909 til 1950.


Anders Børresen (1914-1993 ), var disponent fra 1950 til 1989.

- I 1908 solgte herren til Sjåstad gård, oberstløytnant Hans Jakob Hofgaard, både Sjåstad Bruk og det meste av de veldige skogområdene til aksjeselskapet Børresen. 1,7 millioner kroner for skogen med vannrettigheter og 300 000 kroner for andre eiendomsgjenstander var den nette sum banksjefen måtte ut med, sier Rypås. - Nesten samtidig ervervet A/S Børresen et nesten like stort areal da det kjøpte ca 60 000 mål av Rustand- og Solberg-skogene, tremassefabrikken Tronstad Brug Ltd og Grytefoss kraftstasjon av brukseier Willem Stibolt. Sistnevnte hadde startet produksjon av tremasse i 1905 på Tronstad. På mange måter kom derfor Børresen til dekket bord. For fabrikken fikk elektrisk kraft fra Grytefoss kraftstasjon, og Lierbanen hadde jernbaneskinner helt inn til fabrikken. Men kraftmengden var for liten, så Børresen startet raskt med å bygge ut Sjåstadfallene i elva Glitra, forteller han. En ti kilometer lang tømmerrenne stod også snart klar mellom Glitredammen og Sjåstad. Dette byggverket imponerte mange, og forstmesteren som takserte Sjåstadskogene uttalte blant annet: ”Fløtingsforholdene er en seværdighet idet der er lagt tømmerrenner fra sagbænken vel en mil til skogs til Glitrevand, som ligger i indre enne af skogen. I denne hovedtømmerrenne munner saa ut to andre tømmerrenner, som kommer fra andre strøk af skogen. Tømmerrennene fungerer udmerket- fløtingsforholdene er ideelle”.

På det meste jobbet 120 personer for selskapet, og de var omtrent likt fordelt mellom fabrikken og skogene. A/S Børresen har hele tiden vært tidlig frampå med tekniske nyvinninger innen skogbruket. Derfor endret det seg raskt fra mange mann på skogen med tigersvans og barkespade, hestetransport og tømmerkoier til skogsbilveibygging, tømmerbiler, motorsag, traktor og svære hogstmaskiner. Hogstmetodene har også endret seg radikalt fra plukkhogster og små flater til enorme hogstfelt. Økonomisk lønnsomt for skogeieren, men ikke like populært hos naturvernere og friluftsfolk.

Nederst i denne artikkelen finner du flere bilder fra den tiden hogsten i Finnemarka var uten hjelp fra maskiner.

I mesteparten av selskapets historie hadde firmaet base på Sjåstad, men kontoret ble flyttet til Tronstad i desember 1993. Skogeiendommen på rundt 120 000 mål strekker seg over hele fire kommuner, for Børresenskogene er inne i både Lier, Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Mest skog ligger i Lier kommune hvor også den daglige ledelsen har holdt til. Men A/S Børresens betydning for både Lierbygda og kommunene omkring strekker seg også langt videre enn som arbeidsgiver, huseier, råstoffleverandør og energiprodusent. Langt viktigere for folk flest er selskapet som premiss-leverandør for friluftslivet. Skal du fiske, jakte, sykle eller gå på skitur i Finnemarka, så vil du lett dumpe borti eiendommen til A/S Børresen. Veinettet syklistene tråkker på rundt Glitrevannet, store deler av skiløypene som løperne svetter i under Thorleif Haugs Minneløp og ikke minst mange av vannene hvor du prøver fiskelykken tilhører A/S Børresen. Ja, står du ved minnebauten under Nykjuadagen i mars eller legger inn en overnatting på tømmerkoia Lunnaas inne i Finnemarka naturreservat eller på Drammens og Oplands Turistforenings (DOT) hytte Svarvestolen, så er du også på Børresen-grunn.

- Men hva med fremtiden for selskapet. Hvordan tror driftssjefen den blir?

- Orkla som eier av både A/S Børresen og Borregaard skoger har til sammen 1,1 million mål skog. Orkla har hatt praksis for å være en eier med langsiktighet, og det er ingen grunn til å tro noe annet fremmover, mener driftssjef Rypås. Eiendommene er ISO 14001-sertifisert og drives etter levende skog-standarden. I tillegg til et barskogvernområde som utgjør 13 500 mål på Børresen-eiendommen, er det også registrert en del nøkkelbiotoper på det øvrige arealet. - Børresenskogene ligger sentralt i Finnemarka og er relativt bynært med mange mennesker som sokner inn mot disse områdene for friluftsliv og rekreasjon. Å ha en stor eier som forvalter disse arealene er således en fordel for alle parter. Det er viktig å ha et kjerneområde i Finnemarka som blir forvalta fornuftig også i framtiden, tror Rypås.


Skogeiendommen på rundt 120 000 mål strekker seg over hele fire kommuner, for Børresenskogene er inne i både Lier, Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Mest skog ligger i Lier kommune hvor også den daglige ledelsen har holdt til. Se også oversikt over Børresens eiendommer i de 4 kommunene her.


Roger Rypås fyller alle funksjoner innenfor skogbruk, og svært mange utenfor også: Skogforvaltning, tømmeromsetning, skogsdrift, skogkultur, utmarksoppgaver, vedlikehold av veier, maskiner, viltforvaltning og jakt.


Utsikt fra Trettekollen (607 moh) mot Lelangen, Lierbygda og Oslo.


Veinettet syklistene tråkker på rundt Glitrevannet, store deler av skiløypene som løperne svetter i under Thorleif Haugs Minneløp og ikke minst mange av vannene hvor du prøver fiskelykken tilhører A/S Børresen. Her fra dammen ved Glitre.


En vinterkveld ved brannvakthytta ved Gjevlekollen (602 moh.)


Ved Vesle Nykjua i Finnemarka, hvor det var en trefning under Annen verdenskrig.


Mari ved Finnesteinen øverst i Fløytenbakkene, nesten oppe ved Lelangen


Lelangplassen.


Jon Espen Palm og Gry Mile Jakobsen på Saga.

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

1/6 (1.jpg)
2/6 (2.jpg)
3/6 (3.jpg)
4/6 (4.jpg)
5/6 (5.jpg)
6/6 (6.jpg)
Finnemarka Historie

Flere saker fra arkivet

Fakta om A/S Børresen

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

Nyttårs-konkurransen

Nyttårs-konkurranse er ferdig her er vinnerne

Nyttårsbilder fra Lier

Innsendte bilder

Seksualisert oppvekst og pornofisert samfunn

Runi Børresen, førstelektor, avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Buskerud er en av innlederne når dette temaet blir debattert på Papirbredden i morgen.

Gir fine naturopplevelser

Torun Hegg Jacobsen og Sven Jacob Jacobsen fra Lierbyen er to av flere som allerede har tatt frem sykkelen for å komme langt inn i Finnemarka --

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Nytt turkart for Finnemarka

Nytt turkart for Finnemarka er nå til salgs i butikkene og hos Drammens og Oplands Turistforening. Det forrige turkartet for Finnemarka som kom ut i 1993, var modent for revisjon nå.

Nykjuadagen søndag 6. mars

Nykjuadagen arrangeres til minne om de to motstandsmennene Kjell Pedersen og Bjarne Wilhelm Nilsen som falt for tyske kuler i en tragisk trefning inne på Nykjua i Finnemarka 10. mars 1945.

Rekruttene må til Drammen

- Men friidrett er populært og mange barn fra Lier med i Sturla, sier instruktør Hanne Ødeby (nr 2 fra høyre).

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Fire mil med preparerte skiløyper klare

Lier kommunes løypenett er blant de beste på Østlandet akkurat nå.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Finnemarka trakk fullt hus

Når temaene har tilknytning til Lier, strømmer folk til historielagets møter.

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Finnemarka i oktoberfarger

Med sine ferske bilder viser Tom Helgesen (på bildet) oss hvor vakker marka er nå ---

Flott steindemning

Kulturminnet som utgjøres av Dammyrdammen er gedigent -

Hundrevis av fiskevann?

Vet du hvor mange fiskevann det finnes rett utenfor stuedøra?

Verneverdig skog i Lier

Genressurssenteret ved Skog og landskap gjør det lett å finne verneområder med skog i Lier og resten av av landet.

Hauern utvider til 1.500

- Sist vinter var det 1.200 startnummer i Thorleif Haugs minneløp. De ble raskt revet unna og i år utvider vi til 1.500, forteller Jens Vig til Langrenn.com.

Nypreparerte løyper

Det er kaldere og brukbare forhold for skientusiastene, som her ved Hvalsdammen ---

Lite søvn gir lite trening

- Men idrettsparet Henriette og Arne Sand kan glede seg sammen med yngstejenta etter flere arbeidsuker under lamminga.

Børre Næss klar for Hauern

Landslagsmannen og vinneren av Drammensprinten fra i fjor er det store trekkplasteret blant over fire hundre og femti løpere, men en dårlig trent Arne Christoffer Sand (på bildet) fra Sjåstad/Vestre Lier regner ikke med å følge Næss til mål i Thorleif Haugs skifestival på søndag

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Forbi veibommen på sykkel

Ønsker vi at naturens lyder skal vi bli overdøvet av lyden av motorkjøretøy gjennom åpne veibommer i marka eller skal syklistene være priviligerte til å gjøre dykk inn i naturen ? --

Fra fjord til topp

Å gå fra Gulsrudtangen på nordspissen av Øst-Modum til Breiliflaka

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

Liunger i Drammens teater

Blant distriktets mange små og stor dansere er det flere fra Lier under forstillingene i mai og juni, forteller Wenche Brun ved Attic dancers i en pressemelding

Jordbærkonge, hekser og troll i Sylling

For fjerde gang var det eventyrstund da Jordbæreventyret inntok bygda øverst i Lier.

Hobby og fritid går i ett

-- Å våkne til fuglesangen en morgen på Asdøltjern er det fineste om sommeren, sier den daglige lederen av Lierbussen. Arne Christoffer var den landets yngste leder av et busselskap, da han overtok i 1973, etter sin far, Kristoffer. Hans verdifulle samling av dokumenter, gjenstander og historier fra Lierbanen er overlatt Lier Historielag. Det er dermed slutt på hans eget museum i Sylling. -- Hobby og jobb er blitt en livsstil, sier han, som både er guide og sjåfør når Veteranbussen er på farten Lier rundt. Han er som et levende leksikon på lokalhistorie.

Tiltagende skogbrannfare

Utviklingen de siste dagene, med sol og varme, har ført til at skogen på utsatte steder begynner å bli svært tørr med tiltagende fare for skogbrann, melder Drammensregionens brannvesen IKS.

Nykjuadagen lever

I sin tale understreket fylkesordfører Roger Ryberg (på bildet) de felles verdier vi nordmenn har å kjempe for --

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

31 kroner fra hver liung

Erlend Caspersen, Joakim Kruse Nilsen og Sondre Christoffersen fra Sylling skole var blant de mange skolevene som bidro til at Lier var "best" i drammensregionen under årets innsamlingsaksjon.

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Kultur til Landhandel

Sesongens andre kulturminnetur, i regi av Lier kommune og Lierbygda O-lag går til Nedre Skustad Landhandel på Friluftsmusèet ovenfor Spiralen.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

2530 besøk på "Ukas post"

De enkle turmålene som liungene kunne nå i sommer, ble en stor suksess.

Mer «Cloud Computing» i Lier

IKT-leverandøren NetSolution i Lier ekspanderer og kjøper opp Asker-selskapet exeVision. Kjøpet begrunnes med en klar strategi innenfor den såkalte nettskyen.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Lierposten blir britisk

Orkla Media, som eier både Drammens Tidende og Lierposten, ble i dag solgt til Mecom Group i London

Ski eller sykkel?

Finn Helge Olsen foretrakk skiene fra Kanada forrige helg og var strålende fornøyd --

En ny opplevelse

- Jeg har i alle år vært en aktiv bruker av Finnemarka, forteller Turi Andersen i Kanada i Lier og som gleder seg over stadig nye erfaringer med nye sider av friluftslivet ---

Lierbedrift redder MS Drammen i jubileumsåret

Turbåten M/S Drammen er reddet. Lier-bedriften Tess vil sponse båten med 150 000 kroner. Dette gjør at skipper og eier Arne Kristian Bye har droppet planene om å selge båten.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

- Klart det går

Noen dager smaker nykokt kaffe og nystekte sveler bedre enn andre dager, søndag var en slik dag. Vi ble med på ”Klart det går” med DOT.

Blir du med på skifest på søndag?

Søndag er det klart for årets stormønstring for skifolket. Tradisjonsrike Hauer`n går fra Geithus til Drammen. Mosjonistene i Thorleiv Haug-marsjen går også den 38 kilometer lange løypa fram til Spiralen, men uten tidtaking og klasseinndeling.

Video: Skiftende vær over Lierdalen

Lengst nord i Lierdalen ruver Hørtekollen, «Den gruelige Precipice», som en tysk reisende omtalte den på 1800-tallet.

Kjenner du disse gutta?

Lier IL feirer 75 år og ønsker i den forbindelse å gi ut et festskrift der man kan se tilbake på hva som har skjedd i klubben i alle disse årene.

Støtter miljøtiltak

To idrettsledere fra distriktet kunne motta priser fra idrettselevene ved St Hallvard videregående skole i dag

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Økt etterspørsel

- Vi har som mål å dyrke 80 mål salat i 2009 hvis markedet vil ha det, sier Anders Hørthe i Sylling

Jubileumstreff i Lier

- Drammen Tempo klubb markerte sine 15 år med norskproduserte totaktsmopeder og motorsykler i helgen, forteller leder Terje Syversen (på bildet) til Liernett.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Lier fotoklubb oppdaget Tronstad.

Under kyndig ledelse av turguide Thorvald Lerberg fikk Lier fotoklubb i dag omvisning på Tronstad. Endelig var det noen som tok seg bryet å dokumentere hvordan Tronstad egentlig ser ut,

Ubrøyta løype gir ro --

Det ble en god gammeldags tur for skiløperne med Breiliflaka som mål på søndag --

Godt besøkt turmål

Den grønne kassa til "Trim til topps" på Glasåsen får nå "selskap" av den hvite postkassa til Ukas Kulturminnepost.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Etablerer sin egen bedrift

Bjørn-Tore Kristoffersen Wik (tv) og Anders Eikaa Bergill er to tredeler av trioen som ønsker yte sykkelentusiastene god service ---

Hadde knapt klart oss uten dem

Det sier veteran Arne Ask i Lierbygda O-lag om familien Jansson Haverstad som fikk Månedens Blomst for januar.

Trimmer og jurist blir pensjonist

Kjell Arne Reistad, kommuneadvokaten i Rådhusets 4. etasje, har trivdes med både jobb og trim i vel 17 år

Den ultimate Finnemarka-turen

Etter først å ha grublet på det i noen år, skulle jeg denne uka forsøke å krysse Finnemarka fra nord til sør alene

På tide å rydde opp!

Hvem tar ansvar i Liungen? Foreløpig ingen.

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Lier før og nå

Alfheim var blant de mest kjente og imponerende husene i Lierbyen da det sto ferdig i 1908. Huset ligger der fremdeles, men er nå inneklemt blant blokker som bare har navnet felles med den gamle sveitservillaen.

Fottur i Finnemarka

Det føltes som om jeg ble invadert av mygg og småfluer, men sannheten var nok heller at det var jeg som stod for invasjonen

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

Til Breili i morgen?

- Jeg hadde en strålende Breilitur fra Øverskogen sist helg, forteller Tom Helgesen.

Vinterlykke

- Trikkeskinnene ligger foran meg og glinser i den glitrende sola, skriver ukens petitskribent Rune T Berg.

Ny gavebok om vår jubilerende naboby

Drammen, som i hele år feirer sine første 200 år, har som kjent sitt utspring i Lier. Det samme har både forfatteren av byens hittil siste jubileumsbok, Tom Helgesen, og han som bestilte boken, Drammens ordfører Tore Opdal Hansen. Bildet: Tom Schandy og Tom Helgesen fikk mange godord fra ordfører Tore Opdal Hansen, som allerede har bestilt 400 eksemplarer av den nye boken.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Stordalen overtar Liertoppen

Mye tyder på at Petter Stordalen blir ny eier av Liers eneste kjøpesenter. OPPDATERT kl 15.10

Medlemsrekord for DNT

DNT setter ny medlemsrekord – også på lokalplanet

Gutta på tur igjen

Naturelskerne og bokutgiverne Tom Helgesen (på bildet) og Tom Schandy gleder denne gangen turfolket med en ny turbok.

Liung viste vei til fotomotiver

Da en fotobutikk i Drammen arrangerte byvandring for over femti ivrige fotografer i formiddag, var det en liung som viste vei gjennom byen.

Årets bokgave?

Tom Helgesen (bildet), med røtter i Kanada i Lier, er redaktør for nok et praktverk, Drammensvassdraget - fra fjord til fjell"

Hundrevis i marka

Martinus Solheim fra Konnerud er en av mange som fristes av skiløypene i Lier.

Huleboerne, turtips på slutten av november.

De siste årene har hytteprisene steget til ufattelige høyder, og hytte i Lier er i dag forbeholdt dem med sjusifrede bankbøker. For oss uten millioner på bok, er hulene et fint alternativ. Rundt om i Lier er det mange huler eller ”heller”. Der kan man finne ly for dårlig vær, og en trivelig bålplass, sommer som vinter.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Søskenpar vant igjen

Ådne Karlsen Bekkestad vant 6 km i suveren stil som i fjor. Søster Oda var også best blant kvinnene.

Julegrantenning på Kraftkollen

Lørdag tente Hennummarka vel julegrana oppe i Kraftkollen. Den lyser nå og når tåka ikke er for grå, kan man se grana fra store deler av Lier.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.