Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0b57a6ab0e04cc503430b6af7e35e730

Børresen 100 år

En fremsynt drammenser, store skogarealer, brukbar energitilgang, gode transportmuligheter og nok arbeidskraft. Ja, det var nøkkelen bak suksessbedriften A/S Børresen. For det er ikke alle Lier-bedrifter som kan feire 100-årsjubileum.

Lite ante vel banksjef Anders Børresen i Drammen at selskapet hans, A/S Børresen, med base i Lierbygda, skulle overleve i 100 år. I 1908-09 kjøpte Børresen store skogeiendommer i Finnemarka, og nesten samtidig overtok han det nystartede tresliperiet på Tronstad. Gamle Børresen var en framsynt mann. Derfor har 100-åringen vært med på å sette sitt preg på øvre del av Lierbygda i mange generasjoner. For å oppnå konsesjon måtte selskapet forplikte seg til å avsette 5000 kroner årlig inntil 60 000 kroner var nådd. - Dette sikringsfondet skulle nyttes i tilfelle bedriften ble nedlagt. Men skogselskapet viste seg nok livskraftigere enn som så, sier Roger Rypås hos A/S Børresen. - Eierkonstellasjonene har riktignok endret seg opp gjennom årene. Blant annet gikk familien Børresen ut av bedriften etter over 80 års sammenhengende eierskap i 1992. Vi har likevel valgt å beholde selskapet samlet under samme navn, forteller Rypås. Han har jobbet hos A/S Børresen fra 1987 til 2001, da han og tre skogsarbeidere ble overført til SB Skog. Dette er et driftsselskap som er eid 50 % av Orkla og 50 % av Staten for å drifte deres skogeiendommer og etter hvert også andre private skogeiere. Yrkestittelen har blitt innkjøpsansvarlig i SB Skog i Buskerud, Oppland, Akershus, Østfold. Roger Rypås fyller alle funksjoner innenfor skogbruk, og svært mange utenfor også: Skogforvaltning, tømmeromsetning, skogsdrift, skogkultur, utmarksoppgaver, vedlikehold av veier, maskiner, viltforvaltning og jakt. - Ja, det har vært store endringer også i min tid i selskapet, medgir Rypås. - Vi kan vel si at det har blitt mindre skogbruk og mer skogforvaltning. I dag er det ingen ansatte i Børresen. Tjenester leies inn av SB Skog og ved innkjøp av tjenester fra eksterne firmaer.

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

Men tilbake til starten. Banksjef Anders Børresen fra Drammen var en forutseende næringslivsleder. På CV’en stod sjefstittelen i både Drammen & Oplands Kreditbank og Drammens Privatbank pluss at han var medstifter av Grønvolds Brug og medlem av direksjonen i Skotselv Cellulosefabrik og A/S Holmens Papirfabrik. Så han hadde en solid bakgrunn innen både finans og treforedlingsindustri da han så mulighetene for stordrift i Finnemarkas vide skoger.


Nils Børresen (1883-1971), var disponent fra 1909 til 1950.


Anders Børresen (1914-1993 ), var disponent fra 1950 til 1989.

- I 1908 solgte herren til Sjåstad gård, oberstløytnant Hans Jakob Hofgaard, både Sjåstad Bruk og det meste av de veldige skogområdene til aksjeselskapet Børresen. 1,7 millioner kroner for skogen med vannrettigheter og 300 000 kroner for andre eiendomsgjenstander var den nette sum banksjefen måtte ut med, sier Rypås. - Nesten samtidig ervervet A/S Børresen et nesten like stort areal da det kjøpte ca 60 000 mål av Rustand- og Solberg-skogene, tremassefabrikken Tronstad Brug Ltd og Grytefoss kraftstasjon av brukseier Willem Stibolt. Sistnevnte hadde startet produksjon av tremasse i 1905 på Tronstad. På mange måter kom derfor Børresen til dekket bord. For fabrikken fikk elektrisk kraft fra Grytefoss kraftstasjon, og Lierbanen hadde jernbaneskinner helt inn til fabrikken. Men kraftmengden var for liten, så Børresen startet raskt med å bygge ut Sjåstadfallene i elva Glitra, forteller han. En ti kilometer lang tømmerrenne stod også snart klar mellom Glitredammen og Sjåstad. Dette byggverket imponerte mange, og forstmesteren som takserte Sjåstadskogene uttalte blant annet: ”Fløtingsforholdene er en seværdighet idet der er lagt tømmerrenner fra sagbænken vel en mil til skogs til Glitrevand, som ligger i indre enne af skogen. I denne hovedtømmerrenne munner saa ut to andre tømmerrenner, som kommer fra andre strøk af skogen. Tømmerrennene fungerer udmerket- fløtingsforholdene er ideelle”.

På det meste jobbet 120 personer for selskapet, og de var omtrent likt fordelt mellom fabrikken og skogene. A/S Børresen har hele tiden vært tidlig frampå med tekniske nyvinninger innen skogbruket. Derfor endret det seg raskt fra mange mann på skogen med tigersvans og barkespade, hestetransport og tømmerkoier til skogsbilveibygging, tømmerbiler, motorsag, traktor og svære hogstmaskiner. Hogstmetodene har også endret seg radikalt fra plukkhogster og små flater til enorme hogstfelt. Økonomisk lønnsomt for skogeieren, men ikke like populært hos naturvernere og friluftsfolk.

Nederst i denne artikkelen finner du flere bilder fra den tiden hogsten i Finnemarka var uten hjelp fra maskiner.

I mesteparten av selskapets historie hadde firmaet base på Sjåstad, men kontoret ble flyttet til Tronstad i desember 1993. Skogeiendommen på rundt 120 000 mål strekker seg over hele fire kommuner, for Børresenskogene er inne i både Lier, Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Mest skog ligger i Lier kommune hvor også den daglige ledelsen har holdt til. Men A/S Børresens betydning for både Lierbygda og kommunene omkring strekker seg også langt videre enn som arbeidsgiver, huseier, råstoffleverandør og energiprodusent. Langt viktigere for folk flest er selskapet som premiss-leverandør for friluftslivet. Skal du fiske, jakte, sykle eller gå på skitur i Finnemarka, så vil du lett dumpe borti eiendommen til A/S Børresen. Veinettet syklistene tråkker på rundt Glitrevannet, store deler av skiløypene som løperne svetter i under Thorleif Haugs Minneløp og ikke minst mange av vannene hvor du prøver fiskelykken tilhører A/S Børresen. Ja, står du ved minnebauten under Nykjuadagen i mars eller legger inn en overnatting på tømmerkoia Lunnaas inne i Finnemarka naturreservat eller på Drammens og Oplands Turistforenings (DOT) hytte Svarvestolen, så er du også på Børresen-grunn.

- Men hva med fremtiden for selskapet. Hvordan tror driftssjefen den blir?

- Orkla som eier av både A/S Børresen og Borregaard skoger har til sammen 1,1 million mål skog. Orkla har hatt praksis for å være en eier med langsiktighet, og det er ingen grunn til å tro noe annet fremmover, mener driftssjef Rypås. Eiendommene er ISO 14001-sertifisert og drives etter levende skog-standarden. I tillegg til et barskogvernområde som utgjør 13 500 mål på Børresen-eiendommen, er det også registrert en del nøkkelbiotoper på det øvrige arealet. - Børresenskogene ligger sentralt i Finnemarka og er relativt bynært med mange mennesker som sokner inn mot disse områdene for friluftsliv og rekreasjon. Å ha en stor eier som forvalter disse arealene er således en fordel for alle parter. Det er viktig å ha et kjerneområde i Finnemarka som blir forvalta fornuftig også i framtiden, tror Rypås.


Skogeiendommen på rundt 120 000 mål strekker seg over hele fire kommuner, for Børresenskogene er inne i både Lier, Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Mest skog ligger i Lier kommune hvor også den daglige ledelsen har holdt til. Se også oversikt over Børresens eiendommer i de 4 kommunene her.


Roger Rypås fyller alle funksjoner innenfor skogbruk, og svært mange utenfor også: Skogforvaltning, tømmeromsetning, skogsdrift, skogkultur, utmarksoppgaver, vedlikehold av veier, maskiner, viltforvaltning og jakt.


Utsikt fra Trettekollen (607 moh) mot Lelangen, Lierbygda og Oslo.


Veinettet syklistene tråkker på rundt Glitrevannet, store deler av skiløypene som løperne svetter i under Thorleif Haugs Minneløp og ikke minst mange av vannene hvor du prøver fiskelykken tilhører A/S Børresen. Her fra dammen ved Glitre.


En vinterkveld ved brannvakthytta ved Gjevlekollen (602 moh.)


Ved Vesle Nykjua i Finnemarka, hvor det var en trefning under Annen verdenskrig.


Mari ved Finnesteinen øverst i Fløytenbakkene, nesten oppe ved Lelangen


Lelangplassen.


Jon Espen Palm og Gry Mile Jakobsen på Saga.

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

1/6 (1.jpg)
2/6 (2.jpg)
3/6 (3.jpg)
4/6 (4.jpg)
5/6 (5.jpg)
6/6 (6.jpg)
Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode