Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2600ef34d6d0f7f835ccc7f08bba53c7

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Det er bare 6 av 21 Buskerud-kommuner som har hatt en nedgang i utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005. Lier har redusert utslippet fra 134 tonn CO2-ekvivalenter i 1991 til 130 tonn i 2005.

Nabokommunene Drammen og Nedre Eiker har også hatt en reduksjon, mens nabokommunene Røyken og Modum sammen med Flå kommune har hatt de største økningene av utslipp.


Utslipp til luft av klimagasser, etter kommune. 1991 og 2005. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Kommune 1991 2005 Endring (%)
Drammen 228 227 -0,70 %
Kongsberg 91 88 -2,40 %
Ringerike 142 154 8,60 %
Hole 30 36 21,00 %
Flå 14 19 36,50 %
Nes 22 27 23,10 %
Gol 29 33 13,70 %
Hemsedal 22 21 -0,40 %
Ål 36 41 14,70 %
Hol 28 34 19,70 %
Sigdal 24 26 12,10 %
Krødsherad 21 27 28,60 %
Modum 56 74 33,70 %
Øvre Eiker 91 109 19,50 %
Nedre Eiker 61 60 -0,30 %
Lier 134 130 -3,30 %
Røyken 34 50 45,80 %
Hurum 121 117 -3,90 %
Flesberg 18 20 11,40 %
Rollag 11 13 12,20 %
Nore og Uvdal 24 26 10,00 %

Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn

Forrige artikkel:Ti år med revyNeste artikkel:Togstopp til Amtmannssvingen!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode