Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Trekker seg i protest

Leder Aud Vogt Johansen (th) og medlem Kjell Gulliksud, begge fra Lier, og to andre i dyrevernsnemda i Drammensregionen la ned sine verv 1. januar

Aud Vogt Johansen er tidligere kjent som lokalpolitiker for Venstre, mens Kjell Gulliksrud er medlem av Senterpartiet.

Foruten disse to, fratrer nestleder Kjell Torbjørnsen og medlem Grethe Utvei.  De to siste har også vært engasjert i lokalpolitikken. Bare ett medlem har valgt å fortsette i dyrevernsnemnda for Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker.  I de kommunene bor rundt halvparten av Buskeruds befolkning.

- Tidligere ble det bevilget penger direkte til Dyrevernet. Nå går pengene gjenom Matilsynet. Matilsynet har fått beskjed om å spare. Følgene er at det blir mindre å rutte med for de enkelte dyrevernsnemndene, sier Vogt Johansen til Liernett i dag. Budsjettet for dyrevernsnemda i Nedre Buskerud er redusert fra 266 000 i 2004 til 140 000 kroner i 2007.

I brevet om at de fratrer siterer de fire, blant annet, følgende fra Stein Fiskum i sentralforvaltingen: - Dyrevern er i sitt innerste vesen et spørsmål  om menneskets evne til empati  - innlevelse. Evne til empati, innlevelse i medmenneskers og medskapningers situasjon, er et av grunnlagene for vårt forhold til mennesker og dyr omkring oss. Uten empati vil forholdet mellom de ulike individer bli kaldt og beregnende.

Og videre skriver de: - Dyrevernsnemda i Drammensregionen er av den oppfatning at dyrevernet under Matilsynet har blitt nettopp det; kaldt og beregnende. Alt dreier seg om økonomi. Etikken er underordnet. Bare det at grov vannskjøtsel og dyremishandling ikke står på matilsynets liste over lovbrudd som skal anmeldes, sier sitt.

- I 2006 gikk 4,4 prosent av matilsynets tilsynsaktivitet til dyrevern. Det forteller mye om prioriteringen av dette arbeidet, understrekes det.

I sin konklusjon  slår de, blant annet, fast at nivået på tilsynet, derved også dyrevernet er senket betydelig. Det er dyrene dette går utover og de uverdige forholdene de må leve under. Dyrs levevilkår må ikke bli en salderingspost i et av verdens rikeste land.

- Av hensyn til dyrene i vårt distrikt er det ikke med lett hjerte at vi nå legger ned våre  verv. For oss har etikken og empatien vært sentral, avsluttes brevet med.

I et brev til  Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har Aud Vogt Johansen underrettet om problemstiliingen. Hun har bedt om et møte med Statsråden, der de fire avgåtte medlemmene kan få lagt fram saken.

Aud Vogt Johansen har også sendt en melding til ordfører og samtlige gruppeledere for de politiske partiene i Lier og orientert om forholdene rundt dyrevernet.

 


FAKTA: Ei dyrevernnemnd er et statlig oppnevnt organ som skal arbeide for at dyrevernloven etterleves. Nemndas medlemmer oppnevnes av Mattilsynets regiondirektører etter at kommunen har foreslått personer.

·          Tilsynets distriktskontorer har sekretariatsansvar for nemndene, som skal gi veiledning, pålegge nødvendige tiltak og har om nødvendig mulighet til å pålegge at dyrehold skal opphøre.

·          I dag har Norge 120 nemnder, som dekker alle kommuner. For å kunne bli medlem av ei nemnd kreves kunnskap om dyrehold og interesse for dyrevern, samt at man er motivert for å påta seg oppgaven. Både nemndene og Mattilsynets distriktskontor fører tilsyn etter dyrevernloven.

·       Kilde: Wikipedia


Flere saker fra arkivet

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Lokalt og internasjonalt

Det er et variert program som presenteres på Kvinnedagen på Lier Bibliotek i kveld.

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Dyrebeskyttelsen lite begeistret for Cirkus

Ber Liernett få opp øynene for hva som egentlig foregår bak kulissene.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Thun erstattes av keepertreneren

Roger Johansen blir sannsynligvis ny hovedtrener for Liungen.

Lier Venstre 125 år

Er partiet i ferd med å våkne av Tornerosesøvnen?

Satser i blå drakt

Fire liergutter vant interkretsserien med Strømsgodset, og treneren er også liergutt

Fullføre riksvei 23

Den nye lederen av Buskerud FRP, Morgan Langfeldt (43) fra Lier har flere kjernesaker han er veldig opptatt av å løse

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Ny trener i gang i Liungen

Roger Johansen er tilsatt som ny hovedtrener for Liungens elitelag i Toppserien og har overtatt etter Kjersti Thun ( på bildet )

Stortingsrepresentant Trond Helleland på bedriftsbesøk

Stortingsrepresentant Trond Helleland besøkte i dag sveisebedriften SJE på Kortnes i Baneveien. Bedriften har nylig vært omtalt i Drammens tidende, og har sener (...)

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

"Over bekken etter vann"?

Liungentrener Roger Johansen har hentet inn to talenter utenom Buskerud, men finnes det ingen talenter fra Tranby og Sjåstad?

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Trond Johansen topper fylkestingslisten til KrF

Nominasjonskomiteen i Buskerud KrF foreslår liungene Trond Johansen på førsteplass og Brynhild Heitmann på fjortende plass på KrF-listen for fylkestingsvalget i 2011.

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Ungdomsutvekslinger i 60 år

Månedens Blomst går til Foreningen Norden i Lier som er den eneste lokalforeningen i Norge som uten avbrudd har sørget for at nordisk ungdom har møttes hvert år.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Krf s ungdomsprofil

- Jeg var seks år gammel første gang jeg sa jeg ville bli statsminister, forteller Hanne Marie Pedersen-Eriksen som er partiets fremste ungdomskandidat til høstens kommunevalg

Vant over en sterk brite

Finn Olav Ulvund (16) fra Sylling vant en klar seier under en bokselandskamp i helga.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Feilsitert i Drammens Tidende

- Det er ikke riktig at Guro Sandnæs har sagt at hun skal gi seg i Liungen, sier trener Roger Johansen til Liernett.

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Kretslaget til finale

Buskeruds kretslag G15 spilte i helgen A-sluttspill i sør-norsk mesterskap i Skien

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Matches forsiktig

Liungens veteran Stian Pettersen (bak) presenterer her, f.v., Espen Høgseth, Martin Gundersen og Jesper Johansen.

Mer struktur i spillet

Liungens nye trener, Roger Johansen (på bildet), har stor på det unge laget mot kvalifiseringskampene i november.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Trimmer og jurist blir pensjonist

Kjell Arne Reistad, kommuneadvokaten i Rådhusets 4. etasje, har trivdes med både jobb og trim i vel 17 år

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

”Crazy”

Det hele startet en sommerdag 2003. De fire Lierkameratene stiftet motorsykkel- og mopedklubben, ”Crazy Riders”, for moroskyld og tenkte ikke så mye mer over det. Nå er klubben ”internasjonal” og har over 45 medlemmer!

Gripende øyeblikk

Kjell Treffen og kona Margaret var med og overrakte Månedens blomst til redningsmennene på "Brannvakta" i Sylling

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Tidenes største

Høstens bokmarked på Frogner menighetshus er tidenes største der i gården.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

I grønn ledelse

Kristiane Brudevoll fra Lier ble i helgen valgt til nestleder i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti Grønn Ungdom.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

63 deltakere påmeldt

- Men vi tar sjansen på å forlenge fristen med et par dager, sier Hege Larsen ved kulturkontoret om Ungdommens kulturmønstring.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Månedens kommune i august?

Drammen kommune var Månedens kommune i august, men nå har Rådet for Drammensregionen gått tom for kommuner!

Betydelig omdisponering av matjord i Lier

Matjorda forsvinner - også i Buskerud, skriver Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold i dette leserinnlegget

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Kjenner du disse gutta?

Lier IL feirer 75 år og ønsker i den forbindelse å gi ut et festskrift der man kan se tilbake på hva som har skjedd i klubben i alle disse årene.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

- Ønsker en sann folkekirke

Hilde-Solveig Trogstad Johnsen (21), opprinnelig fra Drammen, men nå bosatt i Lier, ble valgt inn til bispedømmerådet i Tunsberg bispedømme under høstens kirkevalg.

Muligheter og inkludering

- Vi inviterer til å diskutere minoritetskvinners møte med det norske samfunnet i kveld, sier Janicke Solheim (på bildet th) fra Lier, og som er leder av kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV.

Gi oss fem år

Liungens trenere er sikre på at klubben har flere supertalenter.

Spillermøte i Liungen i dag.

- Vi skal ha et møte med spillerne i kveld, opplyser Liungens trenere Roger Johansen til Liernett.

- Ingen skjønte dimensjonene

Det sier Marius M. Kristiansen, hjelpekorpsleder og leder Per Lier i Lier Røde Kors om oppdraget som liungene fikk fredag kveld. Begge uttrykker stolthet over medlemmenes innsats under redningsaksjonen.

Kommunesammenslåing.

Direktør i rådet for Drammensregionen, Dankert Freilem, tar i siste utgave av Lierposten til orde for en sammenslåing av de åtte kommunene i regionen. Som lede (...)

Hvilke spillere forsvinner?

Forsvinner Liungens mest rutinerte spillere ut av klubben denne uka? Fire av dem er avbildet her --

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

Topptur siste helga i august?

-- Det er femti år sida forrige tur på Snøhetta, sier en av dem. Vi møter de spreke og godt voksne karene på snøbreen nedenfor Stortoppen i siste uke av juli. – Jeg er med som vitne på at de to andre har vært på toppen, sa Jarl Johansen. De kaller seg helst Thorshovkameratene. Karene har feriert i fjellet hver sommer i 19 år. Opprinnelig var de fire. Men de mistet fjerdemann for noen år siden på grunn av en kreftsykdom. Snøhetta kan være et fint mål for en helgatur, for ikke å si også som en dagstur om nødvendig nå i august for fjelltravere på begge sider av Dovre.

Kirkevalget 2009: Sjåstad

Presentasjon av Sjåstad menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Gullmedalje

Tor-Erik Wam, NMK Lier (16) er beste ATV-fører i Norge som er medlem av en NMK-klubb.

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)