Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dfbc2eba16824382edfdc5b9d83345cf

Trekker seg i protest

Leder Aud Vogt Johansen (th) og medlem Kjell Gulliksud, begge fra Lier, og to andre i dyrevernsnemda i Drammensregionen la ned sine verv 1. januar

Aud Vogt Johansen er tidligere kjent som lokalpolitiker for Venstre, mens Kjell Gulliksrud er medlem av Senterpartiet.

Foruten disse to, fratrer nestleder Kjell Torbjørnsen og medlem Grethe Utvei.  De to siste har også vært engasjert i lokalpolitikken. Bare ett medlem har valgt å fortsette i dyrevernsnemnda for Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker.  I de kommunene bor rundt halvparten av Buskeruds befolkning.

- Tidligere ble det bevilget penger direkte til Dyrevernet. Nå går pengene gjenom Matilsynet. Matilsynet har fått beskjed om å spare. Følgene er at det blir mindre å rutte med for de enkelte dyrevernsnemndene, sier Vogt Johansen til Liernett i dag. Budsjettet for dyrevernsnemda i Nedre Buskerud er redusert fra 266 000 i 2004 til 140 000 kroner i 2007.

I brevet om at de fratrer siterer de fire, blant annet, følgende fra Stein Fiskum i sentralforvaltingen: - Dyrevern er i sitt innerste vesen et spørsmål  om menneskets evne til empati  - innlevelse. Evne til empati, innlevelse i medmenneskers og medskapningers situasjon, er et av grunnlagene for vårt forhold til mennesker og dyr omkring oss. Uten empati vil forholdet mellom de ulike individer bli kaldt og beregnende.

Og videre skriver de: - Dyrevernsnemda i Drammensregionen er av den oppfatning at dyrevernet under Matilsynet har blitt nettopp det; kaldt og beregnende. Alt dreier seg om økonomi. Etikken er underordnet. Bare det at grov vannskjøtsel og dyremishandling ikke står på matilsynets liste over lovbrudd som skal anmeldes, sier sitt.

- I 2006 gikk 4,4 prosent av matilsynets tilsynsaktivitet til dyrevern. Det forteller mye om prioriteringen av dette arbeidet, understrekes det.

I sin konklusjon  slår de, blant annet, fast at nivået på tilsynet, derved også dyrevernet er senket betydelig. Det er dyrene dette går utover og de uverdige forholdene de må leve under. Dyrs levevilkår må ikke bli en salderingspost i et av verdens rikeste land.

- Av hensyn til dyrene i vårt distrikt er det ikke med lett hjerte at vi nå legger ned våre  verv. For oss har etikken og empatien vært sentral, avsluttes brevet med.

I et brev til  Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har Aud Vogt Johansen underrettet om problemstiliingen. Hun har bedt om et møte med Statsråden, der de fire avgåtte medlemmene kan få lagt fram saken.

Aud Vogt Johansen har også sendt en melding til ordfører og samtlige gruppeledere for de politiske partiene i Lier og orientert om forholdene rundt dyrevernet.

 


FAKTA: Ei dyrevernnemnd er et statlig oppnevnt organ som skal arbeide for at dyrevernloven etterleves. Nemndas medlemmer oppnevnes av Mattilsynets regiondirektører etter at kommunen har foreslått personer.

·          Tilsynets distriktskontorer har sekretariatsansvar for nemndene, som skal gi veiledning, pålegge nødvendige tiltak og har om nødvendig mulighet til å pålegge at dyrehold skal opphøre.

·          I dag har Norge 120 nemnder, som dekker alle kommuner. For å kunne bli medlem av ei nemnd kreves kunnskap om dyrehold og interesse for dyrevern, samt at man er motivert for å påta seg oppgaven. Både nemndene og Mattilsynets distriktskontor fører tilsyn etter dyrevernloven.

·       Kilde: Wikipedia


Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode