Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Fylkesmannen i Buskerud har mottatt søknader om erstatning for 2643 sau som er tatt av rovvilt i 2007.
Det er en liten nedgang fra 2006 for Buskerud kommune.

I Lier kommune er det søkt om erstatning for 196 sau, noe som er en økning på 88 % fra i fjor. Mesteparten av dette er krav i forhold til gaupeskader.

Les også: Færre rovviltskader i Lier (23.01.2007)

Tabellen nedenfor viser omsøkt tap av sau til rovvilt (erstatningskrav) i Buskerud 2007. Tallene referer til bostedskommune, ikke beitekommune.

Kommune 2006 2005 Endring
Drammen 0 0 0 %
Kongsberg 78 184 -58 %
Ringerike 43 118 -64 %
Hole 0 0 0 %
Flå 170 155 +10 %
Nes 305 473 -36 %
Gol 71 48 +48 %
Hemsedal 0 52 -100 %
Ål 150 136 +10 %
Hol 167 175 -5 %
Sigdal 224 122 +84 %
Krødsherad 75 97 -23 %
Modum 438 494 -11 %
Øvre Eiker 191 198 -4 %
Nedre Eiker 0 0 0 %
Lier 196 104 +88 %
Røyken 0 0 0 %
Hurum 92 58 +59 %
Flesberg 50 10 +400 %
Rollag 167 143 +17 %
Nore og Uvdal 226 149 +52 %
Sum 2643 2716 -3 %

Kilde:
Fylkesmannen i Buskerud (PDF)

Flere saker fra arkivet

Erstatning for 117 sau i Lier

Aldri tidligere gitt erstatning for flere rovdyrtatte dyr i Buskerud

Færre rovviltskader i Lier

1581 sau ble erstattet på grunn av rovvilt i Buskerud i fjor. Det er en betydelig økning, men i Lier har det vært en nedgang.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

157 200 på bok

Den gjennomsnittlige liung har 157 200 kroner i banken. 1100 kroner mer enn den gjennomsnittlige nordmann.

Støtte til musikkverkstedet

Lier Musikkverksted får tildelt kr 20.000 fra MVO

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Flere konkurser i Lier

Fersk oversikt over konkurshyppigheten i Norge viser at Lier kommer klart dårligst ut

Over halvparten leverte momsoppgave på nett i Buskerud

Stadig flere av de næringsdrivende i Buskerud leverer momsoppgaven sin over internett. I august i år ble over halvparten, 51,4%, levert på denne måten. Det er store variasjoner mellom kommunene. De næringsdrivende i Ål topper listen med 68,2%, mens Rollag er på bunn med 27%.

Skei Grande til Drammen

- Venstres leder gjester under årsmøtet til Buskerud Venstre, forteller fylkesleder Rebecca Borsh (på bildet).

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Idrettsstipend til Jan Olav Lunewski

Bak prisutdelingen i Drammens Teater tirsdag kveld stod Buskerud fylkeskommune

Fremtidens boligvinnere

Tilflyttingskommuner vil ha prisvekst, mens det vil gå motsatt for fraflyttingskommuner. I Lier forventes det en moderat befolkningsvekst.

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

Kunst rett vest 2012

Galleri Trafo i Asker vil vise årets fellesutstilling i tiden 9. - 21. oktober. Eva Solheim har deltatt på mange av de tidligere utstillingene.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Null hull, nesten...

Det står dårlig til med Karius og Baktus i Lier

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

På bolletoppen

- Det er ingen tvil om at folk i Buskerud liker boller

Lier skogeierlag støtter kolleger i Eggedal

Protesterer mot fredning av Trillemarka i brev til ministeren.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

I morgen er det slektforskningens dag

Flere foredrag på biblioteket i Drammen

31 kroner fra hver liung

Erlend Caspersen, Joakim Kruse Nilsen og Sondre Christoffersen fra Sylling skole var blant de mange skolevene som bidro til at Lier var "best" i drammensregionen under årets innsamlingsaksjon.

Det var den ferien

Mange liunger har reist skuffet hjem etter at Onsakervika Camping i Hole Kommune står under vann.

Brannsikkerhet i fokus

Drammensregionens Brannvesen IKS holder seks brannstasjoner åpne i dag.

Ulla Nordgarden tar utjevningsmandatet

Dette sier Ståle Sørensen, valgkampsekretær i Buskerud Venstre

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Mest penger fra Hegg

Hegg skolekrets kunne vise til høyeste tall etter årets innsamlingsaksjon "Sammen for barn", ikke uventet fordi Hegg er den største skolekretsen --

Det nye sykehuset: Likevel til Gullaug?

- Ordførerne i Hurum, Lier og Røyken tok i dag initiativ til å fremme Gullaug som en fremtidig lokalisering for sykehus i Nedre Buskerud, skriver Lier kommune i dag.

Hvem mottar drømmestipendet i Buskerud?

5. juni vil 100 barn og unge få hver sin sjekk på 10.000 kroner. Noen av disse talentene vil være fra Buskerud.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

LOs sommerpatrulje i Buskerud

For 22 år på rad vil LOs sommerpatrulje informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Rekordoppslutning

Denne unge pilkefiskeren er en av et tusentalls friluftsmennesker som var i området rundt Eiksetra i dag

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Cirka 250 skrev sine navn

Kondolanseprotokollen har ligget ute i fire uker på Servicetorget -

Gaupekvota i distriktet full

Hanngaupe felt på grensa mellom Modum og Lier i Øverskogen

- En bil- og båtkirkegård

En rusletur langs stranda ved østlandets største drikkevannskilde avslører stor likegyldighet når det gjelder forsøpling og forurensning

Damtjern lever

Drammens sportsfiskere og fylkesmannen i Buskerud fikk fisk.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Stjal i Nedre Eiker, ble tatt i Lier

To østeuropeere ble tatt av politiet i Lier etter tyveri av lommebøker.

Kampoppsett Sylling IF A-lag

Kampoppsett Sylling IFs A-lag herrer 2007

Finnemarka i oktoberfarger

Med sine ferske bilder viser Tom Helgesen (på bildet) oss hvor vakker marka er nå ---

Trond Johansen topper fylkestingslisten til KrF

Nominasjonskomiteen i Buskerud KrF foreslår liungene Trond Johansen på førsteplass og Brynhild Heitmann på fjortende plass på KrF-listen for fylkestingsvalget i 2011.

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

UKM -fylkesmønstring 2007

Følg arrangementet på UKMs egen nettside Klikk deg inn her

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Fare for flom

Store nedbørsmengder i dag har ført til høy vannstand i Lierelva

Fire liunger i finalen

Se og hør bandet DEMAGE med Aage R Meyer og Martin Trømborg under gårdagens opptreden under Ungdommens Kulturmønstring i Trondheim, der de høstet stor applaus.

Setter arbeidsvilkår i fokus

For 25. året på rad besøker LOs Sommerpatrulje bedrifter i Buskerud hvor det er unge arbeidstakere.

Ungdomsutvekslinger i 60 år

Månedens Blomst går til Foreningen Norden i Lier som er den eneste lokalforeningen i Norge som uten avbrudd har sørget for at nordisk ungdom har møttes hvert år.

Mange grasrøtter små ...

Siden Norsk Tipping innførte Grasrotandelen i 2009 har foreninger og lag i Lier mottatt 2,3 millioner via ordningen.

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Gluntan, Ole Ivars og Mona

Vil du være med på dansegalla til topp musikk på fredag?

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Støtter miljøtiltak

To idrettsledere fra distriktet kunne motta priser fra idrettselevene ved St Hallvard videregående skole i dag

Playboy er tilbake

Tradisjonen tro får du kjøpt Playboy-topper til småbarn under Lierdagene

Liung kjørte i cannabisrus

Alt var greit da politiet kontrollerte trafikken i Lier i natt, men i Nedre Eiker ble en liung tatt på grunn av mistanke om kjøring i cannabisrus.

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Vi utleverer oss selv!

Her er Liernetts trafikktall for 2007

Må slutte å klippe gresset

Beboerne ved Linnesstranda naturreservat risikerer politianmeldelse

Fra et kommunestyremøte

Hva skjer på et kommunestyremøte i Lier? Se video fra et av fjorårets møter her!

Meget høyt nivå

Det er styremedlem i Buskerud Musikkråd Tore Stustads vurdering etter Ungdommens kulturmønstring forrige helg i Ål Kulturhus

Liunger i Drammens teater

Blant distriktets mange små og stor dansere er det flere fra Lier under forstillingene i mai og juni, forteller Wenche Brun ved Attic dancers i en pressemelding

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

16-åring fra Tranby omkom

En gutt fra Tranby omkom i en trafikkulykke natt til lørdag

Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestad 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad A/S i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Månedens kommune i august?

Drammen kommune var Månedens kommune i august, men nå har Rådet for Drammensregionen gått tom for kommuner!

Avslørt og bøtelagt

I forrige uke gikk råkjøringsvideoen landet rundt via nettet. Ungdommene jubler nok ikke like høyt i dag.

En milliard i skatt

10 542 liunger får tilbake, mens 2 075 må betale restskatt. Totalt betalte vi en snau milliard i skatt i fjor.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Åpen dag på brannstasjonen

Drammensregionens brannvesen IKS ønsker velkommen til Åpen dag på brannstasjonen!

Liunger til finalen

Eivind Hajem gikk videre fra fylkesfinalen i Ungdommens Kulturmønstring med sitt kunstverk Quatrologi" sammen med bandet "Demage", her representert med Aage Rayen Meyer.

Lang, lang, rekke

I forbindelse med ”Kulturminnedagen” på Lier Bygdetun ble familieboka Lang, lang rekke presentert. Buskerud Bygdekvinnelag har samlet barneviser og barneleker i bokform. De har mottatt hele 1400-1500 bidrag, så det er bare et utvalg som er kommet med i boka.

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Trekker seg i protest

Leder Aud Vogt Johansen (th) og medlem Kjell Gulliksud, begge fra Lier, og to andre i dyrevernsnemda i Drammensregionen la ned sine verv 1. januar

Lierungdom tatt med hasj

Flere liunger har vært i politiets søkelys det siste døgnet, blant annet 8 ungdommer fra Lier i alderen 15 til 16 år som ble tatt med mindre kvantum hasj i Drammen.