Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a060645ea4dacdb319726ebd1a3298d4

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

Fylkesmannen i Buskerud har mottatt søknader om erstatning for 2643 sau som er tatt av rovvilt i 2007.
Det er en liten nedgang fra 2006 for Buskerud kommune.

I Lier kommune er det søkt om erstatning for 196 sau, noe som er en økning på 88 % fra i fjor. Mesteparten av dette er krav i forhold til gaupeskader.

Les også: Færre rovviltskader i Lier (23.01.2007)

Tabellen nedenfor viser omsøkt tap av sau til rovvilt (erstatningskrav) i Buskerud 2007. Tallene referer til bostedskommune, ikke beitekommune.

Kommune 2006 2005 Endring
Drammen 0 0 0 %
Kongsberg 78 184 -58 %
Ringerike 43 118 -64 %
Hole 0 0 0 %
Flå 170 155 +10 %
Nes 305 473 -36 %
Gol 71 48 +48 %
Hemsedal 0 52 -100 %
Ål 150 136 +10 %
Hol 167 175 -5 %
Sigdal 224 122 +84 %
Krødsherad 75 97 -23 %
Modum 438 494 -11 %
Øvre Eiker 191 198 -4 %
Nedre Eiker 0 0 0 %
Lier 196 104 +88 %
Røyken 0 0 0 %
Hurum 92 58 +59 %
Flesberg 50 10 +400 %
Rollag 167 143 +17 %
Nore og Uvdal 226 149 +52 %
Sum 2643 2716 -3 %

Kilde:
Fylkesmannen i Buskerud (PDF)
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode