Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f8e14f30e6043faa18bc72900da8834c

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Om kort tid skal politikerne i Lier ta stilling til om kommunestyrets møter skal overføres direkte på nett. Rådmannen foreslår en slik ordning, og også at opptakene lagres. Saken kommer i kommunestyret 7. september.

Slik overføring er allerede i bruk av flere kommuner, og erfaringene er stort sett positive selv om det rent teknisk kan minne om overføringer av stortingsmøter i fjernsynets barndom for femti år siden.

Erfaringer:

Kommunaldepartementet kommenterer erfaringene fra slik nettoverføring på sine hjemmesider, basert på snart fem år gamle observasjoner:
Når det gjeld overføring av kommunestyremøte via nettet, viser ei kartlegging gjort av Scandpower at dette skjer i ca 25-30 norske kommunar (Lanestedt 2005). Steinkjer, Haram og Drammen er blant dei kommunar som har overført kommunestyremøta via webkamera. Steinkjer og Haram har gjennomført dette som forsøk, og erfaringane ser ut til å vere positive.

I Steinkjer kommune overvar 250 personar to kommunestyredebattar (Christensen og Aars 2002), medan 383 såg den første sendinga i Drammen i juni 2005.

I den svenske kommunen Bollnäs er nettoverføringa tatt eit steg lenger ved at sjåarane kan sende inn spørsmål via e-post. Spørsmåla blir kommenterte frå talarstolen etter pausen.

Nettoverføring av kommunestyremøte kan bli utvikla vidare slik at innbyggjarane kan spele av dei aktuelle sakene heime når dei vil og har tid (Lanestedt 2005). Fleire av pilotprosjekta har vist at teknisk tilpassing i kommunestyresalen er viktig.

Les mer på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2006/NOU-2006-7/5/3/4.html?id=428485

Nettoverføring i praksis:

Interesserte kan for eksempel se nærmere på de arkiverte overføringene fra en kommune i Rogaland:
https://www.hjelmeland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1&AId=1294&Back=1

Forrige artikkel:Mp3 for ett stikk?Neste artikkel:ROS-hytta som turmål
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 17. august 2010 01:15: Demokrat
Bra med nettoverføring, men til hvilken kostnad? Antallet innbyggere som vil benytte seg av dette vil nok ikke være overveldende, og da kan fort kostnaden per bruker bli veldig stor.

Ser heller at kommunen bruker mer ressurser på å rydde opp på hjemmesidene sine først. Det eksisterer massevis av informasjon der, men hvordan skal man finne fram i alt dette? Til et enkelt kommunestyremøte kan det være opptil flere hundre sider med dokumenter. Hadde kommunen presentert en slags forenklet saksliste til hvert kommunestyremøte, så kunne man lettere fått interesse og oppmerksomhet rundt viktige saker i lokalmiljøet. Og så kan de som ønsker dykke dypere ned i materien.

Slik det er nå må man aktivt gå gjennom de ekstreme mengdene med informasjon for selv å oppdage saker av interesse. Alternativt lese om toppen av isfjellet som kommer frem i Liernetts spalter.
Tirsdag 17. august 2010 01:17: Demokrat
Savner for øvrig oppdatert informasjon om Grønne Lier:
http://lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=249

Det siste som er nevnt om dette prestisjetunge prosjektet er datert 19. april 2006.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode