Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7d03f09a3a070db2a6e17af2a35bcf2a

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

For det har seg slik, at her i Sylling, i Lier kommune, så har staten kjøpt opp firma som eide 110.000 mål med skog i et område som heter Finnemarka. Og som strekker seg fra Drammen til Vikersund i Modum kommune. Det ble bevilget 18 millioner kroner til dette kjøpet, men det viste seg at summen ble på 19 millioner kroner. Ergo, så måtte man få dekket inn den siste millionen temmelig kjapt, og det ble gjort ved at det ble satt i gang en storstilt hogst innover i marka. Så i hele sommer så har det vært en jevn strøm av tømmerbiler som har kjørt ut og inn av skogen. Og det ser ikke ut i det hele tatt i skogen. Det har blitt snauet ned trær i stor stil.

Så det at staten skal bevare skogen vår, det har jeg ikke noe tro på i det hele tatt, når jeg ser hva som foregår rett utenfor min egen dør. Så jeg ber om at disse organisasjonene tok seg en tur innover i marka, her og fikk se med egne øyne hva som har foregått, det er grusomt.

Victor Fjellman

Forrige artikkel:Vedtak som forventetNeste artikkel:Idylliske Skapertjern
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 21. juli 2012 15:02: Paul Christian Justad
Vi er de fleste enige om at Statskog sitt kjøp av denne eiendommen var det beste forvaltningsmessige for denne eiendommen, de har stor erfaring med hensyn til skogsdrift, jaktutleie og allmenhetens interesser. Det hogges for lite skog i Norge. Statskog har etterhvert også skjønt at de må redusere kraftig på uttak av tømmer og har vel redusert sitt uttak i marka til det halve i forhold til tidligere planer. Vi får ikke tømmerhoggeren tilbake og dagens skogsdrift ser brutal ut men ny skog blir plantet og om 10 år ser vi igjen ny flott ungskog vokse opp. Skogen har fått ny eier det må vi på best mulig måte forhold oss til, men å verne all skog i Norge kan da ikke være noe mening i.
Lørdag 21. juli 2012 18:35: Victor Fjellman
Kommentar til Paul Christian Justad.
Alt dette har jeg hørt før, Men det får være måte på med å ødelegge skogen. Etter det ryktene sier, så er det 26.000 kubikk med tømmer som skal ut av skogen i denne omgangen. Og at folk er forbanna, det skjønner jeg godt, for alt som heter skog langs Vestsideveien fra Rustanveien og mot Sylling, så er alt skog helt ned til eiendommene borte. Og det er ikke lite. Men det må bli slik når man har en regjering som er så grisk etter penger at det gjør helt vondt. Og det å verne om skogen i Norge er det selvsagt mening i. For vi merker blant annet at det er langt mer vind her enn før, for da tok trærne av for mye av vinden, det har til og med Roger Rypås som var daglig leder i Børresen innrømmet.
Søndag 22. juli 2012 13:01: Øyvind Hagen Ekeberg
Til Viktor Fjellmann:
Det er flott at staten forvalter sine eiendommer etter vanlige prinsipper. Da er det helt naturlig å høste av overskuddet. Tilveksten i Norges skoger er større enn uttaket og det å forvalte sitt pund har ingen ting med griskhet å gjøre.
Søndag 22. juli 2012 18:25: Øyvind
.....og Victor skriver selvsagt navnet sitt med en "c" i Victor og kun èn "n" i Fjellman.
Beklager feilen, Victor!
Søndag 22. juli 2012 20:08: Runar
Å hogge i skogen er å ta vare på skogen. Så enkelt er det men Victor Fjellmann er sur fordi det hugges helt ned til eiendommen hans. Unødvendig bruk av spalteplass på Liernett å sutre for dette her.
Mandag 23. juli 2012 00:02: Nordboer i bygda
Det ser litt brutalt ut at mye tømmer taes ut på kort tid,også når det skjer i eget nærområde.Det er plantet ,og ny ungskog kommer opp, dette skjedde også før Victor Fjellman kom til Lier,Hele Kårevannslia var snau for 30-35 årsiden, ingen klager på det idag.
Victor Fjellman bør søke litt kunskap om dagens skogsdrift før han skriver innlegg. Statskog var det beste alternativet, ellers hadde "svenskegrensen" gått i Trolldalen. PS: Statskog kjøpte ialt1,1 mill dekar skog i Norge for 1750 mill. kroner,. inkl Børresen skogene.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode