Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 43eda51576ca37f2b8c4ced8dcd31c0a

Nær 3000 i streik

Men ingen i offentlig sektor i Buskerud er foreløbig tatt ut ---

2558 lærere, 175 lærere samt noen ergoteraputer og fysioterapeuter er nå i streik.

Unio (Hovedorganisasjon for universitets og høyskoleutdannede) har krevd en lønnsøkning på 7 %. I følge Nrk har Staten innfridd 6, 1 %. I lønnskravene ligger det avtaler om pensjon, både særavtaler og tilleggspensjon.

Det forvandles nå på overtid med sykepleierne og politiet, men det er altså brudd med lærerne. Fristen for de som megler er satt til kl 21 i kveld.

Blir det streik med alle de tre største organisasjonene, blir 170 sykepleiere og 600 politifolk også tatt ut i streik. I tillegg kan 6000 i staten komme i tillegg. Det dreier seg blant annet om ansatte ved universitetene, skatteetaten og  ansatte ved NAV.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) er Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden og ble etablert i 2001 under navnet (UHO).

Unio har i dag ti medlemsforbund og vel 268 000 medlemmer. Tre forbund sluttet seg til i 2006, Forskerforbundet, Presteforeningen og Skatterevisorenes Forening.

Les mer på:

http://no.wikipedia.org/wiki/Unio


I Lier kommune er i underkant av 100 personer meddelt tatt ut i tilfelle streik.

Det er ansatte innenfor teknisk drift og kontor og administrasjon som er tatt ut i Lier. Av de publikumsrettede virksomhetene blir bl.a. servicetorget, planavdelingen, Lier drift (vaktmestertjenester, vei, vann og avløp), park-idrett-friluftsliv og kulturkontoret betydelig bemanningsmessig svekket. Også fra IKT, arkivet og regnskapsenheten vil mange bli tatt ut i streik.

En eventuell streik er forberedt, bl.a vurderes dispensasjonssøknader, sårbarhet og beredskap. Så vidt vi vet har alle virksomhetsledere med ansatte som er tatt ut, vært innkalt til møte.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode