Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

TESS økte salget og forbedret resultatet

Med sine 800 ansatte ruver TESS blant Liers bedrifter. Som hos Kiwi, som også har hovedkontor i Lier, arbeider imidlertid det store flertallet av de ansatte i andre kommuner. Bedriftens virksomhet og økonomi har uansett stor betydning og interesse i Lier.

Bildet over: TESS Kårstø hadde travle tider i 2010. Distriktsleder Tore Salbu (t.v.), prosjektarbeider Thomas Sigurdsen og teamansvarlig Bente-Kristin Hognaland.

PRESSEMELDING: TESS omsatte for totalt 1,95 milliarder kroner i 2010. Salget er det nest høyeste i TESS-historien etter toppåret i 2008. Resultatet etter skatt ble 56,9 millioner kroner. Det er en økning på 15,7 prosent i forhold til 2009. I 2012 forventer TESS å høste betydelige frukter av investeringene både innenlands og utenlands.

I løpet av de siste årene er det satt fokus på komplette tekniske leveranser, subseamarkedet, et egenutviklet slangekontrollsystem (THM) og integrerte forsyningstjenester. Dette har forsterket den spesielle TESS-profilen, som er av en dramatisk annerledes karakter enn hva beslektede virksomheter fremstår som.

Forberedt på økt etterspørsel
TESS er et speilbilde av norsk industri. I den senere tid har tall og prognoser vist at industrien er i ferd med å gå bedre tider i møte. Enkelte industrigrener og storbedrifter som ble rammet av finanskrise og konjunktursvikt er tilbake i mer optimistiske spor. TESS er meget godt rustet til å møte økt etterspørsel i de ulike markeder som bedriften betjener. 

     
Regnskapene for 2010 er delvis preget av avskrivninger og betydelige investeringer for å gjøre virksomheten mer kostnads- og salgseffektiv. Dette har isolert sett bidratt til å redusere de økonomiske resultatene, men er viktig på veien for å sikre videre lønnsom vekst.

Servicekonsulent Birger Bjelland ved TESS Kårstøs slangeverksted.

Dynamisk tilpasning i regionene
Det er tatt grep for å skape bedre kunderelasjoner og mer effektive servicesentre, noe som i visse tilfeller har ført til at to servicesentre med kort geografisk avstand er slått sammen til ett. I andre tilfeller har det motsatte skjedd. Etter filosofien ”Følg dine kunder” har vi åpnet nye servicesentre, til tross for at avstanden til nærmeste TESS er kort. Dette skjer etter gjennomtenkte strategier i forhold til særegenheter i de lokal-markedene som vi betjener.

Utsikter for ny vekst
Utfordrende tider har ikke endret ambisjonene. TESS har i 2011 gått inn i det sterkt voksende oljeeventyret i Brasil gjennom selskapet BICTESS.  Med helt nye verkstedfasiliteter satser vi videre på subsealeveranser. I 2010 ble det åpnet to nye servicesentre i Norge, og tilsvarende kommer det flere nyåpninger i 2011. Satsningen på ”TESS går teknisk” går videre med uforminsket styrke, eksempelvis har et av våre regionselskaper overtatt aksjemajoriteten i en konsulent- og leverandørbedrift  innen industrihydraulikk som betjener hele det nasjonale markedet.
 
Fakta om TESS:
TESS er en helnorsk og landsomfattende teknisk handels- og tjenestebedrift, etablert i 1968 av Olav Nygaard og Erik Jølberg. Kjernevirksomheten er slanger, slangetilbehør og slangetjenester for alle formål. Hovedmarkedet er norsk industri, både onshore og offshore. TESS har i overkant av 100 servicesentre spredt over hele landet, og totalt 800 ansatte.   

Forrige artikkel:Dyrker ny supergrønnsakNeste artikkel:Lier Røde Kors til Utøya
Flere artikler

2021 Sylling Hardcode