Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6c5a9020bff980d05805e9065d950821

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Her er pressemeldingen som Liernett mottok fra NBBL tidligere i uken:
 
Mer boligbygging er den beste medisin!

I følge Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 øker andelen boliglån med belåningsgrad utover 90 prosent av boligens verdi. Gjelden øker mest hos låntagere under 35 år. Nå ønsker Finanstilsynet å skjerpe retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis ved å øke kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent.

Adm. direktør Thor Eek i NBBL deler Finanstilsynets bekymring dersom undersøkelsen er riktig. Men er den det?

Tilsynet peker selv på at det sammenlignes lån som er tatt opp i ulike perioder i 2010 og 2011. Unge er langt mer aktive på boliglånsmarkedet på ettersommeren enn senere på høsten. En endring på 3 prosent fra 2010 til 2011 kan derfor godt skyldes Finanstilsynets egen forskyvning av tidspunkt for boliglånsundersøkelsen i år, sier Eek.

Eek forstår at Finanstilsynet er opptatt av at det også i denne situasjonen blir gjort et solid bankhåndverk, men stiller på bakgrunn av boliglånsundersøkelsen spørsmål ved behovet for ytterligere innskjerping av egenkapitalkravet.

Undersøkelsen viser at det har vært en meget sterk stigning i antall lånekunder som har tilleggssikkerhet når låneopptaket er over 90 prosent. Videre pekes det på at bankene vurderer kundenes evne til å betjene et rentenivå som ligger 4-5 prosent høyere enn dagens. Dette viser at bankene har imøtekommet de nye retningslinjene som Finanstilsynet innførte våren 2010, sier NBBL-direktøren.


Eek mener det er et mål at unge skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig. For å nå denne målsetningen mener han myndighetene først og fremst må ta et større ansvar for å øke boligtilbudet gjennom en helhetlig og effektiv utbyggingspolitikk. Eek tar også til orde for at spareordningene tilrettelegges bedre for de som vil inn på boligmarkedet.

Det etterlyses mer egenkapital fra de unge som skal kjøpe bolig. Skal det bli en realitet må det legges til rette for at ungdommen sparer. BSU-ordningen er et godt tiltak, men det må sikres at den minst holder tritt med prisutviklingen og at insentivene i ordningen styrkes, sier NBBL-sjefen.

I forrige rentemøte pekte Norges Bank på at renten kunne forventes å holde seg lav lenger enn det som tidligere har vært forutsatt. Det rekordlave rentenivået de siste årene har resultert i at det har vært svært billig å ta opp boliglån. Dette har vært positivt for de unge, og ikke minst har det vært bra for boligbyggingen.

Mange av prosjektene som stoppet opp under finanskrisen realiseres nå. Skal vi fortsatt kunne opprettholde en høy boligbygging, noe som er helt nødvendig for å dekke etterspørselen, må det fylles på med regulerte tomter som kan danne basis for ny boligbygging, avslutter adm. direktør Thor Eek i NBB

Her er pressemeldingen som administrerende direktør Thor Eek i NBBL sendte ut denne uken:

Mer boligbygging er den beste medisin!

I følge Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 øker andelen boliglån med belåningsgrad utover 90 prosent av boligens verdi. Gjelden øker mest hos låntagere under 35 år. Nå ønsker Finanstilsynet å skjerpe retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis ved å øke kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent.

Adm. direktør Thor Eek i NBBL deler Finanstilsynets bekymring dersom undersøkelsen er riktig. Men er den det?

Tilsynet peker selv på at det sammenlignes lån som er tatt opp i ulike perioder i 2010 og 2011. Unge er langt mer aktive på boliglånsmarkedet på ettersommeren enn senere på høsten. En endring på 3 prosent fra 2010 til 2011 kan derfor godt skyldes Finanstilsynets egen forskyvning av tidspunkt for boliglånsundersøkelsen i år, sier Eek.

Eek forstår at Finanstilsynet er opptatt av at det også i denne situasjonen blir gjort et solid bankhåndverk, men stiller på bakgrunn av boliglånsundersøkelsen spørsmål ved behovet for ytterligere innskjerping av egenkapitalkravet.

Undersøkelsen viser at det har vært en meget sterk stigning i antall lånekunder som har tilleggssikkerhet når låneopptaket er over 90 prosent. Videre pekes det på at bankene vurderer kundenes evne til å betjene et rentenivå som ligger 4-5 prosent høyere enn dagens. Dette viser at bankene har imøtekommet de nye retningslinjene som Finanstilsynet innførte våren 2010, sier NBBL-direktøren.


Eek mener det er et mål at unge skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig. For å nå denne målsetningen mener han myndighetene først og fremst må ta et større ansvar for å øke boligtilbudet gjennom en helhetlig og effektiv utbyggingspolitikk. Eek tar også til orde for at spareordningene tilrettelegges bedre for de som vil inn på boligmarkedet.

Det etterlyses mer egenkapital fra de unge som skal kjøpe bolig. Skal det bli en realitet må det legges til rette for at ungdommen sparer. BSU-ordningen er et godt tiltak, men det må sikres at den minst holder tritt med prisutviklingen og at insentivene i ordningen styrkes, sier NBBL-sjefen.

I forrige rentemøte pekte Norges Bank på at renten kunne forventes å holde seg lav lenger enn det som tidligere har vært forutsatt. Det rekordlave rentenivået de siste årene har resultert i at det har vært svært billig å ta opp boliglån. Dette har vært positivt for de unge, og ikke minst har det vært bra for boligbyggingen.

Mange av prosjektene som stoppet opp under finanskrisen realiseres nå. Skal vi fortsatt kunne opprettholde en høy boligbygging, noe som er helt nødvendig for å dekke etterspørselen, må det fylles på med regulerte tomter som kan danne basis for ny boligbygging, avslutter adm. direktør Thor Eek i NBBL.

Her er Søren Falch Zapffes svar:

- Det er naturlig at de som lever av å bygge og selge boliger som NBBL fokuserer på sterk vekst.  Dette sett i lys av forventet befolkningsvekst i regionen.  Boligbygging kommer derfor høyt opp på dagsorden i samfunnsdebatten. 
 
Lier Høyre mener det er viktig at man setter lys på hele boligbyggekjeden fra arealplanlegging til boligen står innflyttingsklar. 
 
I Lier har vi tilgang på arealer i henhold til gjeldende kommuneplan.  Vi ønsker en begrenset befolkningsvekst, derfor må vi være noe restriktive med å legge ut nye områder.  Videre ønsker vi ikke at det bygges for tett og at alle har tilgang til grønne områder.  Vi har imidlertid akseptert at det bygges noe tettere enn før for å holde kostnadene nede.
 
Ny plan- og bygningslov stiller større krav til boligens utforming.  Dette betyr økte kostnader som må dekkes inn.
 
Det er et uttrykt ønske at flest mulig skal eie sin egen bolig.   Det betyr at vi må ha finansielle virkemidler slik at førstegangsetablerere og grupper med særskilt behov kommer seg inn på boligmarkedet.   Det er viktig at disse gruppene kommer seg inn i boligmarkedet.
 
Minner om at ungdomsboliger (utleieboliger) i Lier ble gjennomført etter forslag fra Lier Høyre.   Vi bør vurdere bruk av boligkvoter for ungdomsboliger ved  større utbygginger, ref Oppegård og Sandnes.  Gode prosjekter i Lier som henvender seg til unge etablerere kan være f.eks Frydenlund Hage og Torskroken.
 

Forrige artikkel:- Ønsker en sann folkekirkeNeste artikkel:- Helt fantastisk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 6. oktober 2011 23:41: Anders Nerdrum
Torskroken har leiligheter med et OK prisnivå (hvor mye er fellesutgiftene?). Men blokkene (ja, for det er blokker selv om utbygger og kommunen helst vil kalle det terrassert bebyggelse) i Sønderhellene er i hvert fall ikke rettet mot unge og førstegangsetablerere! Og, herr Zappfe - å tilby utleieleiligheter til unge hjelper IKKE de unge inn på boligmarkedet. Det hjelper utbyggere og utleiere til å tjene penger på de unge i stedet. God dag mann økseskaft!

Kan du fortelle oss HVILKE finansielle virkemidler Lier skal ta i bruk?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode