Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Her er pressemeldingen som Liernett mottok fra NBBL tidligere i uken:
 
Mer boligbygging er den beste medisin!

I følge Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 øker andelen boliglån med belåningsgrad utover 90 prosent av boligens verdi. Gjelden øker mest hos låntagere under 35 år. Nå ønsker Finanstilsynet å skjerpe retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis ved å øke kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent.

Adm. direktør Thor Eek i NBBL deler Finanstilsynets bekymring dersom undersøkelsen er riktig. Men er den det?

Tilsynet peker selv på at det sammenlignes lån som er tatt opp i ulike perioder i 2010 og 2011. Unge er langt mer aktive på boliglånsmarkedet på ettersommeren enn senere på høsten. En endring på 3 prosent fra 2010 til 2011 kan derfor godt skyldes Finanstilsynets egen forskyvning av tidspunkt for boliglånsundersøkelsen i år, sier Eek.

Eek forstår at Finanstilsynet er opptatt av at det også i denne situasjonen blir gjort et solid bankhåndverk, men stiller på bakgrunn av boliglånsundersøkelsen spørsmål ved behovet for ytterligere innskjerping av egenkapitalkravet.

Undersøkelsen viser at det har vært en meget sterk stigning i antall lånekunder som har tilleggssikkerhet når låneopptaket er over 90 prosent. Videre pekes det på at bankene vurderer kundenes evne til å betjene et rentenivå som ligger 4-5 prosent høyere enn dagens. Dette viser at bankene har imøtekommet de nye retningslinjene som Finanstilsynet innførte våren 2010, sier NBBL-direktøren.


Eek mener det er et mål at unge skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig. For å nå denne målsetningen mener han myndighetene først og fremst må ta et større ansvar for å øke boligtilbudet gjennom en helhetlig og effektiv utbyggingspolitikk. Eek tar også til orde for at spareordningene tilrettelegges bedre for de som vil inn på boligmarkedet.

Det etterlyses mer egenkapital fra de unge som skal kjøpe bolig. Skal det bli en realitet må det legges til rette for at ungdommen sparer. BSU-ordningen er et godt tiltak, men det må sikres at den minst holder tritt med prisutviklingen og at insentivene i ordningen styrkes, sier NBBL-sjefen.

I forrige rentemøte pekte Norges Bank på at renten kunne forventes å holde seg lav lenger enn det som tidligere har vært forutsatt. Det rekordlave rentenivået de siste årene har resultert i at det har vært svært billig å ta opp boliglån. Dette har vært positivt for de unge, og ikke minst har det vært bra for boligbyggingen.

Mange av prosjektene som stoppet opp under finanskrisen realiseres nå. Skal vi fortsatt kunne opprettholde en høy boligbygging, noe som er helt nødvendig for å dekke etterspørselen, må det fylles på med regulerte tomter som kan danne basis for ny boligbygging, avslutter adm. direktør Thor Eek i NBB

Her er pressemeldingen som administrerende direktør Thor Eek i NBBL sendte ut denne uken:

Mer boligbygging er den beste medisin!

I følge Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 øker andelen boliglån med belåningsgrad utover 90 prosent av boligens verdi. Gjelden øker mest hos låntagere under 35 år. Nå ønsker Finanstilsynet å skjerpe retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis ved å øke kravet til egenkapital fra 10 til 15 prosent.

Adm. direktør Thor Eek i NBBL deler Finanstilsynets bekymring dersom undersøkelsen er riktig. Men er den det?

Tilsynet peker selv på at det sammenlignes lån som er tatt opp i ulike perioder i 2010 og 2011. Unge er langt mer aktive på boliglånsmarkedet på ettersommeren enn senere på høsten. En endring på 3 prosent fra 2010 til 2011 kan derfor godt skyldes Finanstilsynets egen forskyvning av tidspunkt for boliglånsundersøkelsen i år, sier Eek.

Eek forstår at Finanstilsynet er opptatt av at det også i denne situasjonen blir gjort et solid bankhåndverk, men stiller på bakgrunn av boliglånsundersøkelsen spørsmål ved behovet for ytterligere innskjerping av egenkapitalkravet.

Undersøkelsen viser at det har vært en meget sterk stigning i antall lånekunder som har tilleggssikkerhet når låneopptaket er over 90 prosent. Videre pekes det på at bankene vurderer kundenes evne til å betjene et rentenivå som ligger 4-5 prosent høyere enn dagens. Dette viser at bankene har imøtekommet de nye retningslinjene som Finanstilsynet innførte våren 2010, sier NBBL-direktøren.


Eek mener det er et mål at unge skal få mulighet til å etablere seg i egen bolig. For å nå denne målsetningen mener han myndighetene først og fremst må ta et større ansvar for å øke boligtilbudet gjennom en helhetlig og effektiv utbyggingspolitikk. Eek tar også til orde for at spareordningene tilrettelegges bedre for de som vil inn på boligmarkedet.

Det etterlyses mer egenkapital fra de unge som skal kjøpe bolig. Skal det bli en realitet må det legges til rette for at ungdommen sparer. BSU-ordningen er et godt tiltak, men det må sikres at den minst holder tritt med prisutviklingen og at insentivene i ordningen styrkes, sier NBBL-sjefen.

I forrige rentemøte pekte Norges Bank på at renten kunne forventes å holde seg lav lenger enn det som tidligere har vært forutsatt. Det rekordlave rentenivået de siste årene har resultert i at det har vært svært billig å ta opp boliglån. Dette har vært positivt for de unge, og ikke minst har det vært bra for boligbyggingen.

Mange av prosjektene som stoppet opp under finanskrisen realiseres nå. Skal vi fortsatt kunne opprettholde en høy boligbygging, noe som er helt nødvendig for å dekke etterspørselen, må det fylles på med regulerte tomter som kan danne basis for ny boligbygging, avslutter adm. direktør Thor Eek i NBBL.

Her er Søren Falch Zapffes svar:

- Det er naturlig at de som lever av å bygge og selge boliger som NBBL fokuserer på sterk vekst.  Dette sett i lys av forventet befolkningsvekst i regionen.  Boligbygging kommer derfor høyt opp på dagsorden i samfunnsdebatten. 
 
Lier Høyre mener det er viktig at man setter lys på hele boligbyggekjeden fra arealplanlegging til boligen står innflyttingsklar. 
 
I Lier har vi tilgang på arealer i henhold til gjeldende kommuneplan.  Vi ønsker en begrenset befolkningsvekst, derfor må vi være noe restriktive med å legge ut nye områder.  Videre ønsker vi ikke at det bygges for tett og at alle har tilgang til grønne områder.  Vi har imidlertid akseptert at det bygges noe tettere enn før for å holde kostnadene nede.
 
Ny plan- og bygningslov stiller større krav til boligens utforming.  Dette betyr økte kostnader som må dekkes inn.
 
Det er et uttrykt ønske at flest mulig skal eie sin egen bolig.   Det betyr at vi må ha finansielle virkemidler slik at førstegangsetablerere og grupper med særskilt behov kommer seg inn på boligmarkedet.   Det er viktig at disse gruppene kommer seg inn i boligmarkedet.
 
Minner om at ungdomsboliger (utleieboliger) i Lier ble gjennomført etter forslag fra Lier Høyre.   Vi bør vurdere bruk av boligkvoter for ungdomsboliger ved  større utbygginger, ref Oppegård og Sandnes.  Gode prosjekter i Lier som henvender seg til unge etablerere kan være f.eks Frydenlund Hage og Torskroken.
 

1 kommentar

Torsdag 6. oktober 2011 23:41: Anders Nerdrum
Torskroken har leiligheter med et OK prisnivå (hvor mye er fellesutgiftene?). Men blokkene (ja, for det er blokker selv om utbygger og kommunen helst vil kalle det terrassert bebyggelse) i Sønderhellene er i hvert fall ikke rettet mot unge og førstegangsetablerere! Og, herr Zappfe - å tilby utleieleiligheter til unge hjelper IKKE de unge inn på boligmarkedet. Det hjelper utbyggere og utleiere til å tjene penger på de unge i stedet. God dag mann økseskaft!

Kan du fortelle oss HVILKE finansielle virkemidler Lier skal ta i bruk?

Flere saker fra arkivet

Høye boligpriser i Lier

- Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for boliger ligger på cirka 21 000 kroner, oppgir daglig leder Britt Kåsin i Boligbyggelaget/USBL i Lier.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Støtter fyrverkeriforbud

I 2008 ble det her i landet innført forbud mot privat oppskyting av raketter med styrepinne -

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Haakon Berg Årets megler

Haakon Berg fra Lier er nok engang kåret til Årets megler i GARANTI-kjeden.

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

La bilen stå ---

Flere og flere velger å ta bussen, spesielt vinterstid

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Salget av epledrikker øker

- For vår del har utfordringen vært å få tak på nok råvarer de siste sesongene, sier Marius Egge i et intervju i Nationen i dag.

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Nissen får grøt i julen

Nærmere 350.000 setter ut grøt til nissen hvert år, og ytterligere 75.000 gjør det hvert annet år, men de fleste spiser julegrøten selv.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Plastsøpla flyter --

- Er det meningen at alle skal tre plasten gjennom et lite hull på returpunktene? spør en leser av Liernett, og Renovasjonsselskapet svarer på henvendelsen --

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Urimelig økning av husleie i Lier

Lier kommune og Lier Boligselskap øker husleien med 60 prosent for 14 funksjonshemmede i et bofellesskap i Lier. Samtlige politikere i Lier fikk informasjonen g (...)

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

Flere konkurser i Lier

Fersk oversikt over konkurshyppigheten i Norge viser at Lier kommer klart dårligst ut

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

157 200 på bok

Den gjennomsnittlige liung har 157 200 kroner i banken. 1100 kroner mer enn den gjennomsnittlige nordmann.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Fremtidens boligvinnere

Tilflyttingskommuner vil ha prisvekst, mens det vil gå motsatt for fraflyttingskommuner. I Lier forventes det en moderat befolkningsvekst.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Grønn forbrukermakt – bruk den!

En kronikk om grønn forbrukermakt

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Nok en Ulvund best

Kristin Ulvund (16) fra Sylling og som representerer Drammens Bokseklubb er kåret til Norges beste junior kvinnebokser for sesongen 2010/2011. Hun får dermed Championbeltet av Norges Bokseforbund.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Inspirerer hverandre

I tillegg til sin landslagsaktuelle sønn Tor-Erik, kan Torbjørn Wam glede seg over at datter Lise Christine også viser sitt store talent som ATV-kjører.

Økt etterspørsel

- Vi har som mål å dyrke 80 mål salat i 2009 hvis markedet vil ha det, sier Anders Hørthe i Sylling

Loffere i fokus

Lofferne var tema på Lier Historielags godt besøkte møte i kveld.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Imponerte Brazz Brothers

- Brazz Brothers var takknemlige for å få være med på et slikt opplegg og en slik gjennomføring, sier dirigent Henrik Trømborg som satte pris på å få møte gamle musikervenner på søndag --

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Kjølig juni gir gode jordbær

Lier (NW): De norske jordbærene blir et par uker forsinket på grunn av kjølig junivær. Men når bærene kommer for fullt i slutten av måneden, vil de være ekstra gode.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Ny visjon fra Liungens styre

Liungens styre la i går kveld ut en visjon om at klubben skal være norges beste innen 2010.

HURRA - Biodiesel i Lier!

Hurumbedriften BV Energi har åpnet fylkets første stasjon i Lier, ved tømmerterminalen på Lierstranda. Det er flott at vi får en slik stasjon i Lier, som er en (...)

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Tapte duellene og kollapset

Liungen ledet 4-2, til det gjenstod knappe 20 minutter, men tapte 5-6 mot Åskollen 2