Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3309b78abcd16183eae4b24a160e2bcb

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

I Lierposten ,torsdag 4. mars –04, uttaler vår eminente ordfører Ulla Nævestad at det fortsatt rår usikkerhet omkring Gilhusodden prosjektskole og dens framtid. Hun begrunner dette med at ungdomsskolene nå er bedre rustet til å dekke ulike elevers behov enn tidligere.Beklager , kjære ordfører, men pr. i dag er vår skole en fullintegrert skole som mer enn noen gang krever sitt. Alle kategorier elever, fra sterkt funksjonshemmede elever til elever i det vi kaller ”gråsoner”, befinner seg på vår arena. Disse elevene kan sammen med sine foresatte stille krav som innebærer store utfordringer, samtidig som kommunen som er ansvarlig for virksomheten, har store forpliktelser. Imidlertid opplever vi tidvis elever som har så vidt store problemer at de har behov for annen type skole og behandling. I stedet for å oppleve at de ikke mestrer hverdagen, kan Lier kommune utvikle et alternativt tilbud som gjør det mulig for enkelte elever å vinne over sine problemer.

Det gjøres ,etter min oppfatning, et formidabelt godt arbeid i skolen, men når alle kategorier elever skal inn i samme skolestue, sier det seg selv at dette sliter på omgivelsene. Læringssituasjoner ødelegges, medelever mister optimal læringsmulighet og slitasjen på lærerne blir stor. Ikke minst i ei tid der det ropes høyt om nivåsenkninger i norsk skole. Særlig er dette merkbart i klasser som har elever som er behandlingstrengende. Gilhusodden Prosjektskole burde utvikles til et godt alternativ som kunne dekke et temporært behov hos enkeltelever som ”sliter”. Med et godt alternativ mener jeg her en skolestruktur med høy kompetanse, - da særlig med tanke på elever med tilpasningsproblemer og mestringsproblemer. Buskerud Fylke har færre tilbud enn tidligere, og i og med at kommunene i vår tid i større grad skal håndtere utfordringene / problemene selv, ligger det i kortene at Lier kommune her har en oppgave å løse. Fylkesbarnevernets multisystemiske terapimodell (MST) dekker ikke alltid behovet. Derfor er vi nødt til å lete etter gode løsninger innenfor egne kommunegrenser.

Kjære ordfører,- nå har vi muligheten !

Kjell Sørlien Rådgiver Tranby skole.

Forrige artikkel:Manga – japansk tegneteknikkNeste artikkel:Showkonsert!
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode