Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 496177c1cea691bc4256cab73ebd7937

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

I en uttalelse til Liernett skriver Heitmann følgende:

- ”Lierbyen Stedsutviklingsprosjekt” har gått over flere år. KrF har hatt en av sine representanter i prosjektgruppa som står bak tenkning og utvikling av planene for Lierbyen slik de foreligger. Slik prosjektgruppen ser Kulturhuset, er dette en nøkkel i den videre utviklingen av Lierbyen.

KrF har vært til stede i drøftinger og påvirket alternative føringer vedrørende fremtidsutvikling av Lierbyen. Kulturhussaken har versert i debatten i lang tid. KrF har hele tiden vært på banen, men har samtidig flagget at vi ikke ønsker kulturhus for enhver pris. I og for seg er Kulturhus bra, men slik politikerne på det nåværende tidspunkt oppfatter de økonomiske forutsetningene for Lier kommune i årene fremover, er det viktig å få avklart hva Handlingsprogrammet 2009-2012 vil inkludere før beslutningen om Kulturhus tas.

Det var for øvrig KrFs representant i formannskapet som fremmet utsettelsesforslaget.

Vår gruppe har behov for å løse et kortsiktig prekært behov og et langsiktig før beslutningen om OPS og evt. Kulturhus kan vedtas.

Det langsiktige behovet er å få reist et nytt og moderne sykehjem i Lier innen den tidsperioden som rådmannen har foreslått.

Det kortsiktige behovet som KrF mener må løses, er å finne ledige kroner til finansiering av verktøy som kan settes inn i skole og barnehave for å avhjelpe dem som har store avvik, i forhold til kunne ta imot opplæring som de har krav på, innenfor de rammer som barnehave og skolen i Lier har til disposisjon. Vi må få til arbeidsro i skolestua og tiltak må settes inn så tidlig som mulig i et barns opplæringsprogram.

Dette er den viktigste utfordringen for det gjelder barna våre, fremtidens voksne som skal styre landet vårt.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode