Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d28d9378081d9af4f8a108f285a7d87d

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Til: Medlemmer av tjenesteutvalget og gruppeledere
Fra: Lier kulturråd
Vedr: Kulturhus i Lier

Det vises til saksutredning 2007/3080 – 143

Lier kulturråd representerer følgende kulturorganisasjoner i Lier:
Blott til lyst, DIS-Bu –Drammen, Frogner kirkekor, Hennummusikken, Høvik og Lier skolekorps, Lier husflidslag, Lier janitsjar, Lier kammerkor, Lier kunstforening, Lier tensing, Lierskogen show og paradedrill, Lierskovens dramthiiske selskab, Senioruniversitetet, Sissels dansestudio, Sylling og Oddeval skolekorps, Tranby skolekorps, Vice Versa, Sylling sangkor, Up with downs, Yo,Yo band, Tranby bluesklubb, Lierskogen blæseorkester.

Lier kulturråd er av den oppfatning at et kulturhus/flerbrukshus i Lierbyen vil gi betydelige positive merverdier for det frivillige organisasjonsliv i Lier, for næringsliv, for kommunale virksomheter og for Liunger i sin alminnelighet.
Kulturhuset i den planlagte form og med det innhold saksutredningen beskriver vil:
- Skaffe Lier en storstue til glede for kulturliv, næringsliv og bygdas innbyggere.
- Tilrettelegge for øket kulturell aktivitet i kommunen.
- Styrke og videreutvikle det organiserte tilbudet til barn og unge.
- Bidra til at musikkverkstedet får gode lokaler og en forutsigbar drift.
- Gi kulturskolens lærere og elever gode arbeidsforhold og egnede lokaler.
- Bidra til bedret tilgjengelighet for besøkende til Lierbyen bibliotek.
- Bidra til en positiv sentrumsutvikling i Lierbyen.
- Gi et etterlengtet og verdifullt tilbud til bygdas pensjonister.

Merkostnad for kommunen er stipulert til kr 5-6 mill. per år.
Lier kulturråd har forståelse for den skepsis enkelte har for å båndlegge så vidt store midler til ett enkelt formål.
Kulturrådet har gjennom hele sin virksomhet hatt som mål å finne gode og kostnadseffektive løsninger for å bedre forholdene for bygdas kulturliv. Flere alternativer har vært diskutert hvor spesielt hensyn til ulike ønsker og behov hos de kulturelle virksomheter i kommunen har vært vektlagt.

Kulturrådet har etter en samlet vurdering kommet fram til den konklusjon at et sentralt beliggende kulturhus/flerbrukshus hvor samlokalisering av kulturelle virksomheter både fra organisasjonslivet, kommunen og det profesjonelle kulturliv, er den beste løsningen.
En slik løsning vil gi mange positive effekter og kan bidra til verdifull kontakt mellom:
Ungdom og pensjonister, mellom norsk kultur og fremmedkultur, mellom psykisk utviklingshemmede og funksjonsfriske, og ikke minst bli en arena for samarbeid som bidrar til øket kulturell aktivitet generelt.
Kulturhuset vil også kunne bli en aktiv arena for bygdas næringsliv i form av konferanser, messer, utstillinger m.v.
Kulturhuset vil også kunne bidra til å skape et aktivt og levende sentrum både på dagtid og kveldstid.
Beslutningen om bygging av et kulturhus/flerbrukshus i Lierbyen er en stor og viktig kulturpolitisk avgjørelse.
Kulturrådet har den største respekt for den vanskelige oppgaven det er å skulle forvalte og fordele kommunale midler vel vitende om at kommunen fortsatt har uløste oppgaver og krevende utfordringer å ta hensyn til.
Vi tror imidlertid byggingen av et sentralt kulturhus/flerbrukshus er en investering for fremtiden som kan bli et stort og positivt løft for hele kommunen.

Lier kulturråd
Bitten Haugerud, Hege Tollefsen, Are Ølberg, Roar Kristensen, Leif Vinge

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 6. november 2008 07:27: Positiv
Kommer disse 5 - 6 millionene i tillegg til nåværende kulturbevilgninger? Hvis ikke, hva går de på bekostning av?
Torsdag 6. november 2008 11:32: Realist
Skal Lier kommune virkelig betale fra 5 til 8 mill. leie for at de nevnte kulturorg. som Lier kulturåd representerer skal ha et sted å øve?
Det må da være nok av øvingsplasser på skolene i bygda. Hva med resten av kulturen. Er det ikke kultur det meste av det vi foretar oss i fritiden.
Det er vel realistisk å tenke at det blir lite å fordele, til andre kulturinnslag. Hva med Lier bygdetun f.eks.
Håper virelig at dette med et stort kultuthus, virkelig er gjennomtenkt, slik at det ikke blir et pengsluk i årene som kommer.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode