Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

På utgangsdøra kan kundene lese at åpningstida er innsnevret til noen fire timer daglig. - Ingenting blir gjort i Lierbyen. Et  kulturhus ligger 40 år fram i tid, sier en pessimistisk forretningsdrivende.  - Og så har det vært planer om å stenge hovedgata for vanlig trafikk sør for Hegg skole. Det vil være helt håpløst, mener jeg.
Lier bør sammenligne seg med, for eksempel,  Øvre Eiker. Man får rett og slett lyst til å stoppe der. Og til og med Vestfossen er langt bedre utviklet enn Lierbyen.


Næringslivet har tidligere klaget over parkeringsforholdene i sentrum. Lite og ingenting er imidlertid gjort, er den vanlige oppfatningen blant næringslivets folk. Det har vært tendens til en negativ utvikling i Bakerikvartalet med nedlegging av blomsterbutikken og reduserte drift i et par andre butikker. Kafèdriften har imidlertid fått noe bedre driftsresultater på Gamle stasjon.

Kjærulff fortsetter nå i sin jobb i Aronsløkka skianlegg. - Men jeg har fullt opp å gjøre med service på sykler. Det er et stort behov for hjelp til å skru, sier han med et smil. Foreløbig har inge planer om å gjenåpne sykkelbutikken et annet sted. Og bak i vinduene lyser det plakater med fristende og store prisvavslag. Det er opphørssalg ---

Noen lyspunkter?

Her er et utdrag planene for Lierbyen: I høst har Formannskapet sluttet seg til den foreløpige innstillingen fra samarbeidsforum - "Stedsutvikling Lierbyen, visjon og føringer/hovedpunkter for utviklingen", og sier at den skal legges til grunn for det videre arbeid med stedsutvikling for Lierbyen.  

I intensjonsavtalen mellom kommunen og Meierikvartalet AS heter det at "et hovedpunkt for stedsutviklingen er å realisere et kulturhus/flerbruksanlegg for kommunale virksomheter (bibliotek m.m), kulturaktiviteter og næringsliv."  Partene er enige om at utvikling av området skal være gjenstand for en arkitektkonkurranse, og man ser for seg et tidsperspektiv på 2 - 3 år fra avtaleinngåelse til eventuell realisering av intensjonene. Videre heter det i avtalen at vernehensyn for den gamle Meierigården, Vinkelgården og stasjonsmiljøet skal ivaretas

Todeling av sentrum.

Samarbeidsforum har gått inn for en todeling av Lierbyen, ved at man trekker en linje ved krysset Hegsbroveien - Vestsideveien. Lierbyen Nord, som er det området som arkitektkonkurransen skal omfatte, skal videreutvikles for boliger, handel, service, offentlig virksomhet og attraktive aktivitets- og møteplasser.
Lierbyen Sør, som omfatter området helt opp på Heggtoppen, skal videreutvikles som bolig og skoleområde med hensiktsmessige miljøtiltak, for eksempel miljøgate med gjennomføring bare for kollektivtrafikk. I Lierbyen Sør ligger Hegg gamle skole, som Samarbeidsforum ønsker skal søkes bevart som et historisk og estetisk verdifullt element i Lierbyen. Den kan enten bevares ved at den fortsatt blir i kommunal eie, eller ved et salg med en bevaringsklausul. En eventuell salgsgevist bør reinvesteres i Kulturaksen. Samarbeidsforum ønsker også at bensinstasjonen og gatekjøkkenet blir flyttet til et mer hensiktsmessig sted.

Lierbyen

1 kommentar

Onsdag 7. november 2007 13:22: Gammel liung
Toget er gått for Lierbyen!

Når alt har vært uten plan siden toget kom på 1870-tallet, er det vanskelig å tro at det blir noen mirakler i vår tid. Toget er gått for Lierbyen. Vil siste mann som drar herfra slokke lyset?

Flere saker fra arkivet

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

- Nordmenn kjøper kvalitetssykler

Hobbyen er blitt jobb for dansken Lars Kjærulff som gjorde nordmann av seg for 20 år siden, og som gleder seg over at nordmenn velger kvalitet.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Parkeringshus løsningen?

Er du en av dem som har problemer med å finne parkeringsplass i Lierbyen, spesielt på en fredag ettermiddag?

Senterpartiet ønsker pol i Lierbyen

Begrunnelsen er at det styrker Lierbyen som kommunens sentrum.

Over 1100 liunger var innom

Driftsjef Vidar Jensen (tv) og Kenneth Graarud kunne smile fornøyde etter åpningen av den nye dagligvarebutikken i Lierbyen.

Maskebærerne foran Rådhuset

To maskebærende figurer i bronse har fått midlertidig tilhold i Lierbyen

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kjør utenom!

Hegsbroveien er stengt og det vil den bli i fjorten dager. Minst.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Lovende åpning

Hanne Mossefin er fornøyd etter flyttingen av fotobutikken "Mørkerommet" i Bakerikvartalet til nye lokaler i Lierbyen

Omlegging av busstrafikken i Lierbyen

I forbindelse med graving av rør og ledninger i Lierbyen sentrum vil bussterminalen være stengt i to uker fra mandag.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Siste olje i Lierbyen

Når Statoil snart avvikler i Lierbyen, blir det slutt på olje, vask og diverse bilrekvisita mellom Kjellstad og Tranby.

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

- Får lyst til å legge ned butikken

- Hærverk i Lierbyen er jo ikke nytt, men hendelsene sist lørdag går langt over streken, sier Aase Marie Fælth, som ble møtt av knuste ruter og gjenstander dekket av brannslukkingsmiddel (bildet).

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Ny epoke i Lierbyen

Tirsdag stengte det siste postkontoret i Lier --

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Radikal fornyelse i gammel gård

Det er full aktivitet i det meget populære seniorsenteret i den gamle meierigården i Lierbyen i sommer.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

En stein i veggen

Denne må du få med deg.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Lier før og nå

Bildene er tatt nederst i Kirkeveien i 1979 og 2011. I løpet av de 32 årene er mye forandret i Lierbyen.

Åpen scene på rockeverkstedet.

Fredag 6/12 ble det arrangert åpen scene på rockeverkstedet i Lierbyen. Flere lokale band, pluss gjestene Scholastica fra Asker, og Harkaar fra Slemmestad entret scenen. Spesielt morsomt i kveld, var for meg et nytt bekjentskap ”Abstinens” fra Lierbyen skole.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Café LMV

Café LMV - nytt og originalt i Lierbyen

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Julegrantenning i Lierbyen

Det loves julestemning og mange aktiviteter før lysene tennes på julegrana i Lierbyen.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Fotballturnering

Stoppen skole arrangerte onsdag den tradisjonelle fotballturneringen for bygdas 8. klassinger

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Villmannskjøring i Lierbyen og på E-18

Mens en polakk måtte helt ut på E-18 for å bli tatt for råkjøring, klarte en liung det samme midt i Lierbyen.

Snøfallet til glede og bekymring

Parkeringsforholdene var tildels kaotiske i Lierbyen i dag tidlig. De fleste ansatte ved skolene i Lierbyen var nødt til finne rerserveplasser langs veien. Men barna frydet seg.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.