Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e71b8cfcebb06961320d52530f387a00

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

På utgangsdøra kan kundene lese at åpningstida er innsnevret til noen fire timer daglig. - Ingenting blir gjort i Lierbyen. Et  kulturhus ligger 40 år fram i tid, sier en pessimistisk forretningsdrivende.  - Og så har det vært planer om å stenge hovedgata for vanlig trafikk sør for Hegg skole. Det vil være helt håpløst, mener jeg.
Lier bør sammenligne seg med, for eksempel,  Øvre Eiker. Man får rett og slett lyst til å stoppe der. Og til og med Vestfossen er langt bedre utviklet enn Lierbyen.


Næringslivet har tidligere klaget over parkeringsforholdene i sentrum. Lite og ingenting er imidlertid gjort, er den vanlige oppfatningen blant næringslivets folk. Det har vært tendens til en negativ utvikling i Bakerikvartalet med nedlegging av blomsterbutikken og reduserte drift i et par andre butikker. Kafèdriften har imidlertid fått noe bedre driftsresultater på Gamle stasjon.

Kjærulff fortsetter nå i sin jobb i Aronsløkka skianlegg. - Men jeg har fullt opp å gjøre med service på sykler. Det er et stort behov for hjelp til å skru, sier han med et smil. Foreløbig har inge planer om å gjenåpne sykkelbutikken et annet sted. Og bak i vinduene lyser det plakater med fristende og store prisvavslag. Det er opphørssalg ---

Noen lyspunkter?

Her er et utdrag planene for Lierbyen: I høst har Formannskapet sluttet seg til den foreløpige innstillingen fra samarbeidsforum - "Stedsutvikling Lierbyen, visjon og føringer/hovedpunkter for utviklingen", og sier at den skal legges til grunn for det videre arbeid med stedsutvikling for Lierbyen.  

I intensjonsavtalen mellom kommunen og Meierikvartalet AS heter det at "et hovedpunkt for stedsutviklingen er å realisere et kulturhus/flerbruksanlegg for kommunale virksomheter (bibliotek m.m), kulturaktiviteter og næringsliv."  Partene er enige om at utvikling av området skal være gjenstand for en arkitektkonkurranse, og man ser for seg et tidsperspektiv på 2 - 3 år fra avtaleinngåelse til eventuell realisering av intensjonene. Videre heter det i avtalen at vernehensyn for den gamle Meierigården, Vinkelgården og stasjonsmiljøet skal ivaretas

Todeling av sentrum.

Samarbeidsforum har gått inn for en todeling av Lierbyen, ved at man trekker en linje ved krysset Hegsbroveien - Vestsideveien. Lierbyen Nord, som er det området som arkitektkonkurransen skal omfatte, skal videreutvikles for boliger, handel, service, offentlig virksomhet og attraktive aktivitets- og møteplasser.
Lierbyen Sør, som omfatter området helt opp på Heggtoppen, skal videreutvikles som bolig og skoleområde med hensiktsmessige miljøtiltak, for eksempel miljøgate med gjennomføring bare for kollektivtrafikk. I Lierbyen Sør ligger Hegg gamle skole, som Samarbeidsforum ønsker skal søkes bevart som et historisk og estetisk verdifullt element i Lierbyen. Den kan enten bevares ved at den fortsatt blir i kommunal eie, eller ved et salg med en bevaringsklausul. En eventuell salgsgevist bør reinvesteres i Kulturaksen. Samarbeidsforum ønsker også at bensinstasjonen og gatekjøkkenet blir flyttet til et mer hensiktsmessig sted.

Forrige artikkel:Ballbinger er framtidaNeste artikkel:Seier i Danmark
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 7. november 2007 13:22: Gammel liung
Toget er gått for Lierbyen!

Når alt har vært uten plan siden toget kom på 1870-tallet, er det vanskelig å tro at det blir noen mirakler i vår tid. Toget er gått for Lierbyen. Vil siste mann som drar herfra slokke lyset?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode