Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Lierbyen oktober 2011

Bare seks måneder etter at kommunestyret vendte tommelen ned for forslaget om kulturhus i Lierbyen, er kommunen ute med en undersøkelse blant: ”kulturorganisasjoner og andre arrangører for å skaffe oppdatert oversikt over hvilke lokaler som brukes i dag og erfaringene med dem.”

”Organisasjonene, kommunale virksomheter og andre arrangører bes om å gi en vurdering av disse lokalene og å komme med forslag til tiltak som kan gjøre lokalene bedre egnet til deres formål.”

I mars i år ble som kjent Liers folkevalgte bedt om å ta stilling til et kulturhus til over hundre millioner kroner. Huset skulle dekke mye av det mangfoldige lokale kulturlivets behov for egnede lokaler.

Folk flest tok det nok for gitt at både brukernes behov og alternative løsninger var grundig utredet på forhånd og at lag og foreninger var forespurt om behov, ønsker og alternativer.

Nå tyder mye på at forundersøkelsene kan ha vært utilstrekkelige eller utgått på dato. Siste systematiske undersøkelse ble foretatt for seks år siden, og senere har kulturkontoret skaffet seg ”oversikt på ulikt vis, bl.a. via søknader”. Den oversikten har tydeligvis vært mangelfull.

Hørte aldri noe
Det var langt fra alle de berørte som hørte noe fra kulturkontoret selv om de ble sterkt berørt av planene. Kommunen fortalte at Senioruniversitetets svært populære møter skulle flyttes fra Frogner menighetshus, som er blitt til ved dugnad og innsamlinger, til det nye kulturhuset noen hundre meter unna. Senioruniversitetets styre var imidlertid verken forespurt eller enig, sies det.

Populært lokale basert på dugnadsinnsats: Frogner menighetshus

Det samme skjedde med blant annet den årlige kulturminnedagen, som gjennom det siste tiåret har vært arrangert på Lier Bygdetun. Det arrangementet skulle også flyttes til kulturhuset ifølge virksomhetsbeskrivelse for kulturhusprosjektet.

Nord i bygda ligger Øverskogen samfunnshus. Når huset fortsatt står, er godt vedlikeholdt og mye i bruk til mange slags arrangementer, skyldes det omfattende dugnadsinnsats gjennom en årrekke. Kommunal støtte falt bort fordi kommunen ville samle kulturaktivitetene i Lierbyen. Men å leie en sal i et kulturhus i Lierbyen 23 km unna, ville neppe vært noe brukbart alternativ.

Populært lokale som mistet tilskudd: Øverskogen samfunnshus

At kommunal støtte til rehabilitering eller annen forbedring av eksisterende lokaler kunne være et alternativ til å bygge kulturhus, later ikke til å ha vært seriøst vurdert, og det er derfor heller ikke noe som tyder på at de mange lokale foreningene noen gang er blitt bedt om å mene noe om det.  Selv om et moderne kulturhus utvilsomt kunne gitt mange brukere bedre mulighet både til øvelser og forestillinger, var det ingen grunn til å la være å veie fordelene av et sentralt kulturhus mot vedlikehold og forbedringer av de mange lokale samlingsstedene.

Spørsmålene i undersøkelsen er laget i samarbeid med ”Lier kulturråd”, som mange tror er et kommunalt utvalg uten særinteresser. ”Kulturrådet” er imidlertid en frivillig interesseorganisasjon for musikkorps og enkelte andre foreninger som ønsker et kulturhus i Lierbyen. Organisasjonen var derfor en god støttespiller for kulturkontoret i kampen for kulturhuset, samtidig som ”kulturrådet” fikk varm støtte fra kulturkontoret.

Bedre sent enn aldri
Men nå står det altså om å bruke kommunale midler på å oppgradere lokalene som brukes av de mange organisasjonene rundt i bygda. Det er en viktig oppgave, så for all del: Hvis man har forsømt å undersøke behovene, er det avgjort på tide å spørre. Og ikke minst å merke seg svarene.

Kommuneøkonomi Kulturhus Lier kulturråd

11 kommentarer

Mandag 3. oktober 2011 18:58: Ingeborg Rivelsrud
Behovene og målene for et kulturhus var godt kjent og beskrevet i kulturhusprosjektet. Undersøkelsen nå skyldes ikke mangel på oversikt, men er en måte å involvere foreningslivet på når vi skal få fram politisk bestilte forslag til hvordan Liers kulturliv kan sikres gode arbeidsforhold og egnede lokaler etter at kulturhusplanene ble skrinlagt.

Forøvrig ble det selvsagt aldri forutsatt at et kulturhus skulle sentralisere eller erstatte all den aktivitet og virksomhet som skjer rundt i Lierbygda i ulike lokaler. Målet var å sikre tilfredstillende lokaler bl.a. for kulturskolen, musikkverkstedet og det lokale kulturtilbudet der egnede lokaler mangler. I tillegg skulle huset samlokalisert kulturvirksomheter med tanke på økt praktisk samarbeid og fleksibel og god utnyttelse av lokaler og utstyr. Tanken var også at et kulturhus med all sin aktivitet, kunne styrket Lierbyen.

Men nå er fokus fremtiden uten et slikt hus. Og hvordan vi best sikrer et godt kulturtilbud og gode løsninger da.
Tirsdag 4. oktober 2011 08:00: Knut A. Andersen
Artikkelen handler ikke om behovene og målene for et kulturhus, men om behovene for brukbare lokaler rundt omkring i kommunen.

Kultursjefen kommenterer ikke kontakten med for eksempel Senioruniversitetet, Øverskogen samfunnshus og Frogner menighetshus om behov og alternativer. Det er i seg selv et svar.

Fordi disse behovene ikke ble undersøkt, ble alternativene til det kostbare kulturhuset i Lierbyen oversett.

Det er bra at man nå vil involvere Liers mange foreninger i hvordan de kan få gode arbeidsforhold og egnede lokaler. Men det hadde vært enda bedre om de var blitt spurt før det ble satset ensidig på et kulturhus.
Tirsdag 4. oktober 2011 21:36: naboen
driften av de fleste grendehus/samfunnshus i Lier i dag er vel basert på dugnad og egen utleie. Stønad fra kommunen ble borte for mange år siden. Håper de få stedene som er igjen ikke blir borte, hvorfor skal alt til Lier?? Tenk så mye historie det er på disse stedene. Hvorfor kan ikke det være mulig å søke om midler til drift og vedlkehold slik det var før???
LA BYGDA LEVE,,,,,,,
Torsdag 6. oktober 2011 11:41: Liung1
"Kulturhus kunne styrket Lierbyen"`?? Og hva så? Skal resten av Lier forfalle fordi noen vil prøve og redde Lierbyen?
Søndag 18. mars 2012 18:04: Dag-Frode Gulsrud
Det er trist å se at Lier kommune ikke ønsker å satse på kultur i hele Lier. feks Sjåstad Samfunnhus hadde et flott tilbud til barn og unge. Fritidsklubben ble lagt ned fordi kommunen ønsker å samle alt i Lierbyen, men så ble det ikke kulturhus(heldigvis). Dessverre endret ikke kommune oppsigelsen, men startet et tilbud i Sylling fra 5. trinn.
Tilbud for 3 og 4 trinn forsvant.

Hvorfor ble ikke vi foreldre spurt om å ta over ansvaret for fritidsklubben? Er det lenger å kjøre Sylling-Sjåstad enn Sjåstad -Sylling eller Lierbyen-Sjåstad enn Sjåstad-Lierbyen ?

Kultursjefen mente det var for kalde og slitte lokaler, har hun noen gang vært der? Vi har hatt barnebursdager der i januar flere ganger og det har ikke vært noe problem.

Hvorfor er det alltid Sjåstad barna som skal busses?

Ikke glem samfunnshusene rundt omkring i Lier, de er en stor del av historien i Lier. Kommunen kan jo legge politiske møter på samfunnshusene rundt i Lier, ikke bare gi pengene til Fruene Haugestad i Lierbyen
Mandag 19. mars 2012 11:01: Turid S.Muggerud
Helt enig med Dag-Frode. Lier kommune har en langstrakt kommune og alt må ikke skje i Lierbyen. Vi som bor i utkanten trives faktisk godt der vi bor og har behov for å være med på ting uten at en alltid må bruke bil. Foreldre kjører sikkert ungene nok til det de skal være med på og det er godt å kunne gå til arrangementene noen ganger. Har ikke selv unger i denne alderen, men har leid Samfunnshuset flere ganger og det er et fint sted som sikkert trenger inntekter for å holde utgiftene unna. Vil kommunen at dette huset skal legges ned? Hilsen Sjåstadboer
Torsdag 22. mars 2012 19:53: Dag-Frode Gulsrud
Ønsker svar fra kultursjef og ordfører på saken min over.
Tirsdag 27. mars 2012 20:45: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre Turid så viser politkerne og kultursjefen som vanligvis er aktive på liernett null intersesse for samfunnshuset og aktiviteter for våre barn på Sjåstad.
Torsdag 12. april 2012 22:54: Dag-Frode Gulsrud
Kunne tenke meg å vite hvorfor Nina Johansen og Venstre stemte for å legge den klubben på Sjåstad
Søndag 4. november 2012 21:52: Dag-Frode
Kunne fortsatt tenke meg å vite hvorfor Nina Johansen og Venstre stemte for å legge ned klubben på Sjåstad
Fredag 28. desember 2012 14:54: En mor på Sjåstad
Det var jo en politiker som stemte for å legge ned barne og ungdomsklubben på Sjåstad fordi det var så mye fyll der. Merkelig at vi foreldre ikke har fått vite at våre barn i 4-5 klasse drikker alkohol på klubben. Jeg trur enkelte politkerne i Lier bør sjekke fakta før de bestemmer å legge ned et godt produkt.

Flere saker fra arkivet

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Sjåstad havner i bakleksa

- Lier kommune ødelegger et samlingssted ved å avslutte avtalen med Sjåstad Samfunnshus, skriver Dag-Frode Gulsrud og ber folk protestere.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Siste loppemarked på Øverskogen?

I helgen ofret Roar Skjeggerud og femti andre innsatsvillige øverskauinger til sammen mange hundre timer for å skaffe samfunnshuset sårt tiltrengte inntekter.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

Og vinnerne er ...

Liers mest populære serveringssted ligger på Lierskogen. Vinneren av Liernetts meningsmåling foreslo Heg Gjestgiveri. Selv bor han i Sylling.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?