Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8b317f0761049933fec2726dd8018ccc

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Lierbyen oktober 2011

Bare seks måneder etter at kommunestyret vendte tommelen ned for forslaget om kulturhus i Lierbyen, er kommunen ute med en undersøkelse blant: ”kulturorganisasjoner og andre arrangører for å skaffe oppdatert oversikt over hvilke lokaler som brukes i dag og erfaringene med dem.”

”Organisasjonene, kommunale virksomheter og andre arrangører bes om å gi en vurdering av disse lokalene og å komme med forslag til tiltak som kan gjøre lokalene bedre egnet til deres formål.”

I mars i år ble som kjent Liers folkevalgte bedt om å ta stilling til et kulturhus til over hundre millioner kroner. Huset skulle dekke mye av det mangfoldige lokale kulturlivets behov for egnede lokaler.

Folk flest tok det nok for gitt at både brukernes behov og alternative løsninger var grundig utredet på forhånd og at lag og foreninger var forespurt om behov, ønsker og alternativer.

Nå tyder mye på at forundersøkelsene kan ha vært utilstrekkelige eller utgått på dato. Siste systematiske undersøkelse ble foretatt for seks år siden, og senere har kulturkontoret skaffet seg ”oversikt på ulikt vis, bl.a. via søknader”. Den oversikten har tydeligvis vært mangelfull.

Hørte aldri noe
Det var langt fra alle de berørte som hørte noe fra kulturkontoret selv om de ble sterkt berørt av planene. Kommunen fortalte at Senioruniversitetets svært populære møter skulle flyttes fra Frogner menighetshus, som er blitt til ved dugnad og innsamlinger, til det nye kulturhuset noen hundre meter unna. Senioruniversitetets styre var imidlertid verken forespurt eller enig, sies det.

Populært lokale basert på dugnadsinnsats: Frogner menighetshus

Det samme skjedde med blant annet den årlige kulturminnedagen, som gjennom det siste tiåret har vært arrangert på Lier Bygdetun. Det arrangementet skulle også flyttes til kulturhuset ifølge virksomhetsbeskrivelse for kulturhusprosjektet.

Nord i bygda ligger Øverskogen samfunnshus. Når huset fortsatt står, er godt vedlikeholdt og mye i bruk til mange slags arrangementer, skyldes det omfattende dugnadsinnsats gjennom en årrekke. Kommunal støtte falt bort fordi kommunen ville samle kulturaktivitetene i Lierbyen. Men å leie en sal i et kulturhus i Lierbyen 23 km unna, ville neppe vært noe brukbart alternativ.

Populært lokale som mistet tilskudd: Øverskogen samfunnshus

At kommunal støtte til rehabilitering eller annen forbedring av eksisterende lokaler kunne være et alternativ til å bygge kulturhus, later ikke til å ha vært seriøst vurdert, og det er derfor heller ikke noe som tyder på at de mange lokale foreningene noen gang er blitt bedt om å mene noe om det.  Selv om et moderne kulturhus utvilsomt kunne gitt mange brukere bedre mulighet både til øvelser og forestillinger, var det ingen grunn til å la være å veie fordelene av et sentralt kulturhus mot vedlikehold og forbedringer av de mange lokale samlingsstedene.

Spørsmålene i undersøkelsen er laget i samarbeid med ”Lier kulturråd”, som mange tror er et kommunalt utvalg uten særinteresser. ”Kulturrådet” er imidlertid en frivillig interesseorganisasjon for musikkorps og enkelte andre foreninger som ønsker et kulturhus i Lierbyen. Organisasjonen var derfor en god støttespiller for kulturkontoret i kampen for kulturhuset, samtidig som ”kulturrådet” fikk varm støtte fra kulturkontoret.

Bedre sent enn aldri
Men nå står det altså om å bruke kommunale midler på å oppgradere lokalene som brukes av de mange organisasjonene rundt i bygda. Det er en viktig oppgave, så for all del: Hvis man har forsømt å undersøke behovene, er det avgjort på tide å spørre. Og ikke minst å merke seg svarene.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 3. oktober 2011 18:58: Ingeborg Rivelsrud
Behovene og målene for et kulturhus var godt kjent og beskrevet i kulturhusprosjektet. Undersøkelsen nå skyldes ikke mangel på oversikt, men er en måte å involvere foreningslivet på når vi skal få fram politisk bestilte forslag til hvordan Liers kulturliv kan sikres gode arbeidsforhold og egnede lokaler etter at kulturhusplanene ble skrinlagt.

Forøvrig ble det selvsagt aldri forutsatt at et kulturhus skulle sentralisere eller erstatte all den aktivitet og virksomhet som skjer rundt i Lierbygda i ulike lokaler. Målet var å sikre tilfredstillende lokaler bl.a. for kulturskolen, musikkverkstedet og det lokale kulturtilbudet der egnede lokaler mangler. I tillegg skulle huset samlokalisert kulturvirksomheter med tanke på økt praktisk samarbeid og fleksibel og god utnyttelse av lokaler og utstyr. Tanken var også at et kulturhus med all sin aktivitet, kunne styrket Lierbyen.

Men nå er fokus fremtiden uten et slikt hus. Og hvordan vi best sikrer et godt kulturtilbud og gode løsninger da.
Tirsdag 4. oktober 2011 08:00: Knut A. Andersen
Artikkelen handler ikke om behovene og målene for et kulturhus, men om behovene for brukbare lokaler rundt omkring i kommunen.

Kultursjefen kommenterer ikke kontakten med for eksempel Senioruniversitetet, Øverskogen samfunnshus og Frogner menighetshus om behov og alternativer. Det er i seg selv et svar.

Fordi disse behovene ikke ble undersøkt, ble alternativene til det kostbare kulturhuset i Lierbyen oversett.

Det er bra at man nå vil involvere Liers mange foreninger i hvordan de kan få gode arbeidsforhold og egnede lokaler. Men det hadde vært enda bedre om de var blitt spurt før det ble satset ensidig på et kulturhus.
Tirsdag 4. oktober 2011 21:36: naboen
driften av de fleste grendehus/samfunnshus i Lier i dag er vel basert på dugnad og egen utleie. Stønad fra kommunen ble borte for mange år siden. Håper de få stedene som er igjen ikke blir borte, hvorfor skal alt til Lier?? Tenk så mye historie det er på disse stedene. Hvorfor kan ikke det være mulig å søke om midler til drift og vedlkehold slik det var før???
LA BYGDA LEVE,,,,,,,
Torsdag 6. oktober 2011 11:41: Liung1
"Kulturhus kunne styrket Lierbyen"`?? Og hva så? Skal resten av Lier forfalle fordi noen vil prøve og redde Lierbyen?
Søndag 18. mars 2012 18:04: Dag-Frode Gulsrud
Det er trist å se at Lier kommune ikke ønsker å satse på kultur i hele Lier. feks Sjåstad Samfunnhus hadde et flott tilbud til barn og unge. Fritidsklubben ble lagt ned fordi kommunen ønsker å samle alt i Lierbyen, men så ble det ikke kulturhus(heldigvis). Dessverre endret ikke kommune oppsigelsen, men startet et tilbud i Sylling fra 5. trinn.
Tilbud for 3 og 4 trinn forsvant.

Hvorfor ble ikke vi foreldre spurt om å ta over ansvaret for fritidsklubben? Er det lenger å kjøre Sylling-Sjåstad enn Sjåstad -Sylling eller Lierbyen-Sjåstad enn Sjåstad-Lierbyen ?

Kultursjefen mente det var for kalde og slitte lokaler, har hun noen gang vært der? Vi har hatt barnebursdager der i januar flere ganger og det har ikke vært noe problem.

Hvorfor er det alltid Sjåstad barna som skal busses?

Ikke glem samfunnshusene rundt omkring i Lier, de er en stor del av historien i Lier. Kommunen kan jo legge politiske møter på samfunnshusene rundt i Lier, ikke bare gi pengene til Fruene Haugestad i Lierbyen
Mandag 19. mars 2012 11:01: Turid S.Muggerud
Helt enig med Dag-Frode. Lier kommune har en langstrakt kommune og alt må ikke skje i Lierbyen. Vi som bor i utkanten trives faktisk godt der vi bor og har behov for å være med på ting uten at en alltid må bruke bil. Foreldre kjører sikkert ungene nok til det de skal være med på og det er godt å kunne gå til arrangementene noen ganger. Har ikke selv unger i denne alderen, men har leid Samfunnshuset flere ganger og det er et fint sted som sikkert trenger inntekter for å holde utgiftene unna. Vil kommunen at dette huset skal legges ned? Hilsen Sjåstadboer
Torsdag 22. mars 2012 19:53: Dag-Frode Gulsrud
Ønsker svar fra kultursjef og ordfører på saken min over.
Tirsdag 27. mars 2012 20:45: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre Turid så viser politkerne og kultursjefen som vanligvis er aktive på liernett null intersesse for samfunnshuset og aktiviteter for våre barn på Sjåstad.
Torsdag 12. april 2012 22:54: Dag-Frode Gulsrud
Kunne tenke meg å vite hvorfor Nina Johansen og Venstre stemte for å legge den klubben på Sjåstad
Søndag 4. november 2012 21:52: Dag-Frode
Kunne fortsatt tenke meg å vite hvorfor Nina Johansen og Venstre stemte for å legge ned klubben på Sjåstad
Fredag 28. desember 2012 14:54: En mor på Sjåstad
Det var jo en politiker som stemte for å legge ned barne og ungdomsklubben på Sjåstad fordi det var så mye fyll der. Merkelig at vi foreldre ikke har fått vite at våre barn i 4-5 klasse drikker alkohol på klubben. Jeg trur enkelte politkerne i Lier bør sjekke fakta før de bestemmer å legge ned et godt produkt.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode