Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Hva vil vi med Lier?

Hvorfor bor vi i Lier?
I ”Fakta om Lier” kan vi lese at Lier er en grønn oase mellom Drammen og Asker, og at ”vi har alt! Et variert næringsliv, aktive lokalsamfunn, …et mangfoldig tjenestetilbud innen omsorg”.

”Grønne Lier” er kommunens visjon.
Hva er det politikerne og kommuneadministrasjonen jobber for? Hva er det de vil ha? Er det ”grønne lier” eller ”Grønne Lier”?

Når kommunestyret snart skal bestemme seg for om det vil ha et kulturhus eller ikke i Lierbyen, er det egentlige spørsmålet de skal ta stilling til som følger: Hva vil vi med Lier?

Skal Lier være en buffersone med grønt gress og kratt mellom Drammen og Asker?
Eller skal Lier være et aktivt og levende lokalsamfunn i et grønt kulturlandskap?

Et kulturhus i Lier er ikke et spørsmål om hva det koster å bygge og drive en bygning.
Det er et spørsmål om identitet og tilhørighet.

Vi hører til stadighet motargumenter som at vi kan reise til Asker, Drammen eller Oslo for å gå på konserter eller oppleve større kulturarrangementer. Selvfølgelig kan vi dét! Men det er ikke dét denne saken dreier seg om.
Spørsmålet er om vi ønsker et levende lokalsamfunn? Om vi skal tilrettelegge for det?

Skal vi tilrettelegge for idrett?
Hvorfor skal vi ha kunstgress på Stoppen eller skiskytteranlegg på Eggevollen? Kan vi ikke like godt dra ut av kommunen til Drammen eller Simostranda?
Hvorfor skal vi ha idrettshall i Sylling når vi kan dra til Asker eller Drammen, eller Modum for den saks skyld?

Skal vi tilrettelegge for at barn og unge får et trygt oppvekstmiljø i Lier?
Hvorfor kan vi ikke like godt sende dem til Union scene eller til idrettsanleggene på Marienlyst i Drammen, eller til Oslo City?

Skal vi tilrettelegge for at voksne kan få gode fritidstilbud i Lier?
Hvorfor kan de ikke bare kjøre til Asker eller Drammen?

Skal vi tilrettelegge for at eldre skal få gode aktivitets- og omsorgstilbud i Lier?
Hvorfor kan vi ikke like godt kjøpe oss plasser andre steder?

Et kulturhus, eller kanskje vi heller burde kalle det et aktivitetshus, må ses i en større sammenheng og i et langsiktig perspektiv. Et kulturhus/aktivitetshus handler om å tilrettelegge for et levende lokalsamfunn. Vi trenger det på linje med skiløyper, fotballbaner, skoler, sykehjem – alt som gjør et lokalsamfunn til et godt og attraktivt sted for innbyggerne, et sted hvor de føler seg hjemme, et sted de føler tilhørighet til.

Marianne Spanli,
Lier

Klima og miljø Kommuneøkonomi Kulturhus

Flere saker fra arkivet

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Lier trenger en ny visjon.

Den grønne fargen signaliser så mangt. Jeg har fulgt og deltatt i nok debatter der visjonen blir trukket opp som trumfkort for det aller meste. Spørsmålet er om visjonen virker som en visjon bør virke.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Over 20 000 til kreftsaken

Leder Per Morten Krogh i SK Kraft overrakte en stor sjekk til Toril M. Ritland Thomson, representant for Aktiv mot kreft i dag.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Nok p-plasser for pendlerne

At Drammen ikke protesterer mot at Lier får færre togstopp, er lett å forstå.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

- Dette blir stort

Liernett bringer i dag første forhåndskommentar fra hovedlederen til herrelandslaget, Roar Bogerud fra Sylling, før årets håndballbegivenhet i Drammen og i Norge.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Toget i fellesferien

Buss? Eller tog? Endringer i rutetilbudet med kort varsel.

Kom deg ut dagen

Drammen og Oplands Turistforening (DOT) og en rekke medarrangører inviterer til aktiviteter rundt Eiksetra i dag

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Vil du være lekdommer?

Kommunestyret skal i mai velge lekdommere til Borgarting lagmannsrett og Drammen tingrett.

Hjelp! Hva skal jeg bli?

Det vanskelige valget

Hallå-pår`æ!

- Her om dagen traff jeg min venninnes sønn, forteller ukens petitskribent Tonje Evju.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Venter på bussen

Mens Jernbaneverket forlenger plattformen på Lier st. venter pendlerne tålmodig på bussen som skal erstatte toget.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Skole(i)ferien

Det er høstferie. For oss i skolen betyr det første hvilskjær etter sommerferien,et pusterom før oppkjøringa til jul starter for fullt.

Veien til lykkelandet går via Gamle Lier stasjon

På Per Kristian Strands nyåpnede utstilling i Galleri Perrongen kan kunstinteresserte velge mellom 31 malerier, akvareller og monotypier.

Brannstasjonene åpner dørene for publikum 22.september

For sjette år på rad skal El-tilsynet, brannvesenet og If forsikring inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme

Eventyrstund og juletrehogst

Barna fulgte godt med, da Runar Bye på Jutilen Gård i Sylling pakket det nyhogde juletreet.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Åt skogen

Skogen som kulturarena

Lierdagslogoen er klar

- Innpå åtte måneder før åpningen er planleggingen av neste års Lierdager godt i gang

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Fire mil med preparerte skiløyper klare

Lier kommunes løypenett er blant de beste på Østlandet akkurat nå.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Bilder etterlyses

- Har du spilt i Tranby skolekorps eller kjenner du noen som har spilt der?

Praktfullt turkart

Dette er egentlig et opplevelseskart

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Åpner dørene for publikum på lørdag

For femte år på rad skal brannvesenet inspirere barn og voksne til å gjennomføre brannøvelser og sjekke brannsikkerheten hjemme.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Blir det musikal?

- Det blir i alle fall noe for alle, enten du vil synge, danse eller spille, sier Marianne Linnerud (bak) og Roy Andrè Johansen til Barneteatergruppa i Sylling på sesongens første øvingskveld.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Knut Vollebæk og Vice Versa

På søndag kommer tidligere utenriksminister Knut Vollebæk til Lierskogen kulturkirke. Det gjør Vice Versa også.

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Overraskelser på badet

Det antyder Lier Svømmeklubb når medlemmene med familier inviteres til juleavslutning i kveld