Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5a08ae4118fd9902a89419fec8b37dd1

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Det er naturlig at kulturhusprosjektet måtte sees i sammenheng med Handlingsplanen som jo er et slags ”langtidsbudsjett”.

Som en kommentar til debatten på Liernett vedrørende kritiske innlegg som, blant annet, går på høye leiepriser svarer han at tallene for leieprisene er oppgitt i saksdokumentene. - Fleksibilitet er et stikkord, det sier seg selv at det er viktig å tilrettelegge for at alle skal ha økonomisk mulighet til å bruke anlegget gjennom fleksible leieordninger og differensierte priser, samt at det jobbes med ulike tilskuddsordninger.

Synes du ikke at sammenligningen med Kolbotns kulturhus blir uriktig med tanke på at Lier kommune er en langt større kommune i utstrekning og med tanke på Lierbyens korte avstand til Drammen?

- Det kan godt være tilfellet at forholdene i Lier er annerledes. Kulturhuset på Kolbotn ligger bare 12 minutter unna Oslo, så konkurransen er større der etter min mening. Antall utleiedager ved ”Kuben” har vært sterk økende. Nils Gunnerud ved Kolbotn kulturhus dokumenterte mer enn 900 utleieforhold - en økning fra 220 som var budsjettet første driftsår.

Vinge framhever entusiasmen og det gode samarbeidet i Kulturrådet. - Mine kolleger Bitten Haugerud, Hege Tollefsen, Roar Haugerud, Roar Kristensen, Are Ølberg og jeg føler at vi har god støtte fra de 20 foreningene som vi representerer.

       - Det blir stadig vanskeligere å finne ildsjelene. Flere og flere voksne kvier seg for å delta. Vi ser nå at flere og flere unge trekker til andre arenaer også utenfor organisasjonene. Han nevner blant annet skolekorpsene som sliter.

Blant de svært viktige virksomheter som trenger nye lokaler nevner han Kulturskolen, Musikkverkstedet og Biblioteket. De vanskelige romforholdene for de to første er velkjente.  Biblioteket som er planlagt i 1. etasje i Kulturhuset vil erfaringsmessig få flere besøkende, mener Vinge.

- Hvor lenge er det siden du startet tankeprosessen rundt et kulturhus i Lierbyen? - Kulturhusplanene begynte for 3 år siden hvor Lier musikkråd nedsatte et kulturhusutvalg med mandat til å se på ulike muligheter til å få bygget et kulturhus i Lier.

- Når fikk du virkelig tro på at dette var realiserbart? - Da saken ble lagt frem for kommunestyret i august.

- Har du fått noen politiske signaler som skulle tyde på at det blir et positivt vedtak i Kommunestyret i februar? - Jeg har inntrykk av at alle partier er positive til flerbrukshus/kulturhus men at det er ulike syn på en del sentrale problemstillinger.

- Vil Kulturrådet jobbe ytterligere opp mot de politiske partier med tanke på et avgjørende vedtak? 

- Vi vil fortsette å jobbe slik vi har gjort med god og fyldig informasjon til alle liunger.Det som er viktig for kulturrådet er å bidra til at kulturlivet i Lier får best mulig rammebetingelser. At kulturskolen og musikkverkstedet får gode og forutsigbare lokaler og arbeidsforhold.At kulturaktiviteter samlokaliseres som bidrag til et mangfoldig og blomstrende kulturliv. At Lier i fremtiden blir en blir en kulturkommune - med tilbud til alle aldersgrupper og alle uttrykksformer, sier han avslutningsvis.

Forrige artikkel:1000 barn med kart og kompass på DamtjernNeste artikkel:17. mai-fruktkurv
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode