Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Gjennom en OPS – løsning (Offentlig - Privat Samarbeid, les mer her:http://www.nsp.ntnu.no/ops-portalen/) innebærer at det vil koste Lier kommune 5-6 millioner årlig i leie. Til sammenligning koster Lierhallen kommune 5, 155 mill hvert år –

Det åpne møte om kulturhuset i Lierbyen på tirsdag kveld ga signaler til politikerne om en svært stor entusiasme innad i kjernetroppen. Og kjernetroppens rekrutter marsjerte inn –

Tonen ble slått an i dobbelt forstand av skolekorps, Lier kammerkor og Liunggjengen før møtet og som innledning.

Startmannen Finn Gehrken, kommunens mann i "Stedsutvikling Lierbyen" gikk hardt ut med argumenter for hva et kulturhus vil bety for allsidighet, fleksibilitet og samordning av kulturaktiviteter. Hans engasjement ble måtte nærmest stoppes før stafettpinnen ble overtatt av Kultursjef Ingeborg Rivelsrud, som nokså glødende fremhevet selve fundamentet Meierigården som et velegnet sted, en slags vugge helt fra 1800-tallet.

Kulturhuset vil fullføre kulturaksen og kunne bli sentrum for Lierbyen nord.

Det ble understreket at man ikke tilstreber et ”prangende” bygg, men primært være bruksrettet og skal være synlig i sin sentrale beliggenhet

Følgende kan tenkes som leietakere: Hovedbiblioteket, Kulturkontoret, Musikkverkstedet (”Rockeverkstedet”), Kulturskolen, Frivillighetssentralen, Aktivitetssenteret, Kirkekontoret, lokaler for Voksenopplæringa. Det er spesielt naturlig å planlegge en konsertsal og en kafé. Det er stipulert 220 dager med aktiviteter i kulturhuset. 

Gehrken og Rivelsrud ble fulgt opp av Kulturhusgeneral Nils Gunnerud fra Kolbotn som gikk offensivt til verks med å liste opp flere tall: Av de ovennevnte 220 aktivitetsdager kan 95 av dem være lokale arrangement, videre besøk av 30 profesjonelle artister, 100 øvelser eller egenaktiviteter med 29 000 besøkende som kan bidra med billettinntekter. Og han fremla en prognose på at besøkstall på totalt på vel 150 000 i løpet av ett år med tanke på alle aktivitetene i huset, der blant annet, bedre biblioteklokaler med den nevnte kafeen i nærheten vil kunne tiltrekke seg vel 90 000 besøkende årlig. Og ikke minst bør et kulturhus holde åpent alle dager i uka --  med en daglig leder -- 

Til tross for krevende skole- og sykehjemsutbygging kan det virke som om det blåser en kulturvind gjennom kommunen eller vil b\vinde "løye av" ---  Ordstyreren, ordfører Nævestad, merket denne gangen nok lite til "opposisjon", siden kjernen av entusiastene blant de 70-80 som var til stede, hadde forberedt seg så godt. Kulturhusets største pådriver Leif Vinge, i Lier kulturråd holdt et glødende innlegg før kaffepausen. Han uttrykte, blant annet, stor bekymring for frafallet innen korpsbevegelsen. - Ildsjelene som må rigge til scener i gymsalene orker snart ikke lenger, sa han.

Og kulturhustilhengerne går en spennende tid i møte frem mot Kommunestyrets behandling før jul.

Tall å "tygge på" i høstmørket ----

Kulturhus

11 kommentarer

Torsdag 16. oktober 2008 07:20: Liung
Optimisme er bra. Realisme enda bedre.

Kostnads- og inntektsberegningene for kulturhuset minner vel mest om det OL-komiteen i Tromsø presterte. Nåde den som har innvendinger mot tallene.

Slik var det med kulturkontoret og finansene til Hallvardspillet også. Kulturkontoret jublet fordi det var så fint og flott markedsføringstiltak at 100.000 kroner ble gitt bort som Hallvardpris. Nå legges de ubetalte regningene på bordet. Kan det være overoptimistisk budsjettering av kulturhuskostnadene også?

Kan vi i det hele tatt stole på kulturkontorets regnestykker og økonomiske vurderinger?
Torsdag 16. oktober 2008 09:47: Tom I.
Jeg synes også disse tallene høres optimistiske ut. Altså antall besøkende og solgte billetter.

20 000 solgte billetter årlig?
Det blir vel nærmere 400 solgte billetter i uka?
Lier er og blir ei lita bygd, med Tranby som sogner til Liertoppen kjøpesenter og Asker, og med Nøste som sogner til Drammen. Og de øverst i bygda har allerede et velsmurt nærmiljø med blant annet flebrukshall.
Så da sitter man vel bare igjen med innbyggerne i Lierbyen. stort sett?

Men klarer de å snu trenden og trekke et halvt tusen liunger til et kulturhus hver uke, så er jo det positivt. Og jeg skal ikke stå i veien.
Torsdag 16. oktober 2008 10:03: Svein H Trogstad
Enig med Liung.
Flott og fint. Mesterlig gjennomført vekkelsesmøte av
Leif Vinge og kultureliten i Lier. Positivt selvsagt for Lierbyen. Nå får vi et digert kulturhus på over 4000m2 i stedet for pol, som skal trekke publikum og utøvere til Lierbyen også fra Øverskogen, Sylling og Lierskogen.
Forplikter ikke kommunen seg til å leie dette i 20 år fremover? Kanskje blir prisen en leie på 8 mill i året? Og vil ikke utbygger også ha en form for sikkerhet før det bygges.
Vel, dette bygges for hele Liers befolkning, mens jeg er mest interessert i hva de som bor i Lierbyen får igjen. Kanskje vi som bor her, hadde fått det bedre med å bygge et eldresenter/aktivitetssenter på gamle Hegg skole tomta. Bevare og pusse opp bygningen fra 1914 til et ungdommens hus.
Kanskje hadde det hvert rimeligere om det ved den nye Stoppen skole hadde blitt tegnet inn og bygget en aula, så kunne jo den delen av kultur som omhandler musikk brukt denne. Kultur er jo mye mer enn det som ble fremstilt og fremført på Haugestad.

Men, håper jeg tar feil. Men, en hvis realisme når det skal brukes så meget penger, bør vel kommunstyret ha.
Torsdag 16. oktober 2008 10:59: Vidar
Hvor kan vi se skisser /tegninger av bygget ?
Torsdag 16. oktober 2008 12:52: Cultura
Ja eller nei til Kulturhus i Lier?

Hvis ja, finnes det en mulighet - det nevnte bygget i Lierbyen.
Hvis nei, blir det ikke noe Kulturhus i det hele tatt - aldri!

Og hvis politikerne sier ja til Kulturhus - så får vi værsågo bruke det - alle sammen!!
Og hvis de sier nei - kan vi jammen ha det så godt!

Detta vakke lett, nei.
Torsdag 16. oktober 2008 15:00: Thorvald Lerberg
Hei, Vidar! Under artikkelen, "Kulturhus Nå" fins en link til en artikkel jeg skrev for et år siden. I den fins noen skisser jeg fikk da.
Torsdag 16. oktober 2008 17:21: Bare spør
Tegninger javel, men ikke mer enn det en middels arkitekt setter på papiret under et kjedelig foredrag.

Landet har litt for mange eksempler på kulturhus som går med dundrende underskudd fordi publikumsoppmøtet ikke er i nærheten av det overmodige kulturkontorer har anslått. Alt som er blitt større en planlagt, er kostnadene. Ingen nevnte disse kommunene på Haugestadmøtet. Hva slags narrespill er dette?
Torsdag 16. oktober 2008 17:40: Redaksjonen, Torger A
Jeg regner med at enhver kan få se på skissene ved henvendelse til Kulturkontoret
Torsdag 16. oktober 2008 18:40: Hornblåser
Skissene er uinteressante. Det er jo opp til eventuelt interesserte å komme med forslag til utforming av bygget. Kan noen si meg hvordan kommunen da kan si at bygget kommer på ca. 100 millioner?

Er det tatt høyde for lønn og andre omkostninger til daglig leder og andre som må til for å holde huset åpent "alle ukens dager" som det står i et referat.

Jeg er tilhenger av at Lier får et skikkelig kulturhus, men ikke av at kommunen lokker de folkevalgte inn i noe som er løse skisser og enda løsere regnestykker.
Torsdag 16. oktober 2008 20:28: Redakjonen, Torger A
Til hornblåser: Spørsmålene bør stilles til saksbehandlerne på Rådhuset, men vi relevante spørsmål bringer vi gjerne videre dit.

Liernett vil bringe flere artikler om Kulturhuset i tiden som kommer. Iflg våre notater fra tirsdag kveld er det, blant annet, lagt inn 2,5 årsverk som er beregnet til ca 1 250 000 kroner. Vil du ha ytterligere opplysninger, foreslår jeg altså at du sender en epost til Kulturkontoret som vil jobbe med saken før den legges fram for Komm styret før jul.
Fredag 17. oktober 2008 07:33: Hornblåser
Kulturkontorets regnestykker har vi sett før. Der i gården lyttes det bare til folk som støtter det kontoret allerede har bestemt seg for.

Liernett må ta fatt i dette. Liernett beregnet jo kostnader og inntekter for spelet på Gilhusodden. Meget prisverdig gjort! Prøv det samme for kulturhuset! Kulturhus er bra, men ikke hvis vi går i samme fella som Tønsberg og mange andre kommuner.

Flere saker fra arkivet

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Svært fornøyd

- Her er det ikke snakk om lettvinte løsninger fra håndverkerne, sa Finn Gehrken i Lier kommune om jobben som er gjort med det nye amfiet i Rådhusparken

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Det utvidete kulturbegrep i fokus

Både kulturprisvinner, Hans Erik Fuglerud og Magnus Skavhaug Nergaard som mottok Haugestadstipendet, fikk sin fortjente hyllest på Haugestad i går kveld.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

Tomme lokaler til tross --

Mer enn 40 mennesker var til stede på møte på Haugestad om økt samarbeid.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Liunggjengen mottok kulturprisen

- Dette er en av de morsomste oppgavene jeg har som kultursjef, sa Ingeborg Rivelsrud, som greit og ryddig loset oss gjennom et arrangement med mange høydepunkter. Vi får håpe politikerne i disse ulvetider vil prioritere kulturen slik at vi også i framtida vil kunne glede oss sammen med kultursjefen på en årlig utdeling av Kommunens kulturpris.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --