Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: abc86e3ada91686865c448a5971bb694

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Her er brevet som Liernett har fått tilgang til:

Til: Politiske gruppeledere
Fra: Lier kulturråd
Vedr: Kulturhus
.

I februar i fjor, ble en historisk beslutning tatt i kommunestyret. Mot 13 stemmer sa Lier kommunestyre et rungende ”ja” til kulturhuset i Lierbyen, basert på OPS- finansiering innefor en ramme/merkostnad for kommunen på 5 millioner per år.
Dette vedtaket var viktig, for et så stort og omfattende prosjekt bør ha et bredt politisk grunnlag bak seg. Prosjektet berører mange viktige nåværende og fremtidige forhold i lokalsamfunnet, som barn og unges oppvekstvilkår, sentrumsutvikling, amatørkulturlivets rammer m.v.

Det som har skjedd i ettertiden kjenner vi alle. En underlig situasjon hvor flertallet for kulturhuset fortsatt er til stede, men hvor finansieringsmodellen ser ut til å bli avgjørende.
Lier kulturråd er opptatt av rammevilkårene for kulturlivet i bygda, ikke finansieringsmodeller. Det finnes sikkert andre måter å finne løsninger på som bedrer situasjonen for de mange barn, unge og voksne som har kultur som fritidsaktivitet og interesseområde.

Det vi frykter ved å forlate den veien vi så langt har gått er at hele kulturhusprosjektet skyves ut i en usikker framtid. Fordelen ved nåværende prosjekt er at den ivaretar de aller fleste behov inkl. fordelen ved samlokalisering.
Vi frykter at kulturlivet nok en gang skal bli taperen, at våre folkevalgte nok en gang ser på kulturlivets behov som mindre viktig, at et velfungerende og aktivt kulturliv ikke betyr nok i kommunen. Ut fra debatten kan det virke som om kulturinvesteringer snart er det eneste som skal måles opp mot alle andre gode formål.

Hvis avstemningen 4. mai resulterer i at prosjektet sendes tilbake til administrasjonen med en instruksjon om å utrede et kulturhus basert på en annen finansiering, er vi redd for at prosjektet flyttes langt ut i fremtiden og får et innhold som ikke på samme måte klarer å ivareta alle behov.

Skulle dette mot formodning bli resultatet ber vi om at administrasjonen får klare definerte oppgaver med stramme tidsfrister som bidrar til at prosessen fortsetter uten tap av tid og at den kunnskap og erfaringer som nåværende prosjekt har skapt blir ivaretatt og nyttiggjort.
En egnet sal (konsertsal) for øvelser og fremføring av ulike former for kultur.
Tilrettelagte lokaler for kulturskolen med egnede øvingsrom og kontorlokaler .
Bedrede og permanente lokaler for musikkverkstedet.
Bedret tilgjengelighet for biblioteket.

Ovennevnte tilbud bør samlokaliseres.

Vi ber om at administrasjonen får en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.
Lier kulturråd vil gjerne være en aktiv del av denne prosessen.

Lier, 30.04.10

Hege Tollefsen, Turid Mathiesen, Are Ølberg, Roar Kristensen, Leif Vinge

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 4. mai 2010 12:54: Magne.
Lier kulturråd er for de få og for seg selv. Og de prater neppe for Liers befolkning. Det virker som de hever seg over det vanlige folk mener.
Det er bare å ta en rundspørring også i Lierbyen, så vil de fort få svar. At dette trenger vi ikke. Dette kan en jo flere ganger, også lese innlegg om i Lierposten.
Tirsdag 4. mai 2010 13:35: Ærlig talt
"Lier kulturråd" høres ut som noe som noe som hele bygda er med på, men sannheten er vel at det er en interessegruppe for en liten krets som ivrer for kulthurhus i Lierbyen. Andre kulturbehov ser det ikke ut til at "kulturrådet" bryr seg om.
Onsdag 12. mai 2010 12:48: Svein Rognlien
Jeg ser at Magne og Ærlig talt ønsker å marginalisere Lier kulturråd. Jeg minner om at styret Lier kulturråd er valgt av og fra kommunens kulturorganisasjoner og at disse organisasjonene er medlemmer i nettopp Lier kulturråd. Jeg vil derfor tilbakevise påstanden om at kulturrådet er for de få. Noe jeg vil peke på, er at de som driver frivillig kulturarbeide i Lier, har som regel mer enn nok med å holde igang sin egen organisajon. Derfor er det all grunn til å støtte opp om dem som bruker av sin tid og av sine krefter for å gi det samlede kulturliv bedre forhold enn vi har i Lier nå. Det er et faktum at kulturlivet ikke har noen egnet arena når man skal ha et arrangement det er litt størrelse over. Vi har en rekke idrettshaller i bygda, men ingen konsertsal. Det burde være plass og muligheter til både idrett og kultur i en kommune av Liers størrelse. På den bakgrunn mener jeg det er riktig å berømme dem som tar den oppgaven det er å kjempe fram et Lier kulturhus. Når det står på plass, er det mange som vil ha glede av det. Eksempler er Kulturskolen som nå har temmelig kummerlige forhold og Lier musikkverksted som også kan trenge mer egnede lokaler. Det er ikke vanskelig å lage ei lang liste. Det har vært endel negative ytringer om å bygge kulturhus i det siste. Gjennomgående motargument er at det ikke kommer til å bli brukt. Til det vil jeg si at selvsagt kommer det til å være i bruk året rundt den dagen det er på plass. Der kommer det til å skje så mye av intersse at det til og med kan hende at Magne og Ærlig talt overrasker seg sjøl med å sette pris på mulighetene det gir.
Søndag 16. mai 2010 20:32: Ærlig talt
- Vi har en rekke idrettshaller i bygda, men ingen konsertsal, skriver Svein Rognlien. Han legger til at "det burde være plass og muligheter til både idrett og kultur i en kommune av Liers størrelse."

Hvis Rognlien hadde kjent like godt til kommunens økonomi som til dens størrelse, ville han trolig ha forstått hvorfor så mange er skeptiske til kulturhuset.
Tirsdag 18. mai 2010 15:37: Per
Enig med Ærlig talt. Det virker som kulturhusforkjemperne kjører frem kulturhus uten tanke på det økonomiske. Selv om det kun hadde hvert et anbud, hadde kulturhus forkjemperne antagelig vedtatt at OPS finansieringen skulle fortsette. De sier at det vil koste 5-6 mill i året å leie. Følger en litt med når kommune eller stat er involvert, blir det mye dyrere.
Dessuten vil den kommunale støtten til de frivillige org. bli mindre. Det vil si at foreldre og barn, ikke bare måtte jobbe mer dugnad for penger til den vanlige driften, men i tillegg også til den leie de måtte betale for å bruke kulturhuset. Gratis leie her vil det ikke bli.
Kanskje kulturrådet da vil stå på kakelodd eller bingo????
Onsdag 19. mai 2010 18:22: Liung
Hvem i all verden skal bruke dette kulturhuset? Drammen er jo så nære.
Der går Drammen teater med underskudd. Hvorfor ikke bruke det mer.
Ser nå også at fylkesmannen mener Lier kommune, bruker for meget penger. Ærlig talt. Har vi ikke nok med å bygge nytt pleiehjem og skoler.
Hall på Lierskogen og ikke minst et råflott kulturhus bør komme sist på lista.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode