Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Her er brevet som Liernett har fått tilgang til:

Til: Politiske gruppeledere
Fra: Lier kulturråd
Vedr: Kulturhus
.

I februar i fjor, ble en historisk beslutning tatt i kommunestyret. Mot 13 stemmer sa Lier kommunestyre et rungende ”ja” til kulturhuset i Lierbyen, basert på OPS- finansiering innefor en ramme/merkostnad for kommunen på 5 millioner per år.
Dette vedtaket var viktig, for et så stort og omfattende prosjekt bør ha et bredt politisk grunnlag bak seg. Prosjektet berører mange viktige nåværende og fremtidige forhold i lokalsamfunnet, som barn og unges oppvekstvilkår, sentrumsutvikling, amatørkulturlivets rammer m.v.

Det som har skjedd i ettertiden kjenner vi alle. En underlig situasjon hvor flertallet for kulturhuset fortsatt er til stede, men hvor finansieringsmodellen ser ut til å bli avgjørende.
Lier kulturråd er opptatt av rammevilkårene for kulturlivet i bygda, ikke finansieringsmodeller. Det finnes sikkert andre måter å finne løsninger på som bedrer situasjonen for de mange barn, unge og voksne som har kultur som fritidsaktivitet og interesseområde.

Det vi frykter ved å forlate den veien vi så langt har gått er at hele kulturhusprosjektet skyves ut i en usikker framtid. Fordelen ved nåværende prosjekt er at den ivaretar de aller fleste behov inkl. fordelen ved samlokalisering.
Vi frykter at kulturlivet nok en gang skal bli taperen, at våre folkevalgte nok en gang ser på kulturlivets behov som mindre viktig, at et velfungerende og aktivt kulturliv ikke betyr nok i kommunen. Ut fra debatten kan det virke som om kulturinvesteringer snart er det eneste som skal måles opp mot alle andre gode formål.

Hvis avstemningen 4. mai resulterer i at prosjektet sendes tilbake til administrasjonen med en instruksjon om å utrede et kulturhus basert på en annen finansiering, er vi redd for at prosjektet flyttes langt ut i fremtiden og får et innhold som ikke på samme måte klarer å ivareta alle behov.

Skulle dette mot formodning bli resultatet ber vi om at administrasjonen får klare definerte oppgaver med stramme tidsfrister som bidrar til at prosessen fortsetter uten tap av tid og at den kunnskap og erfaringer som nåværende prosjekt har skapt blir ivaretatt og nyttiggjort.
En egnet sal (konsertsal) for øvelser og fremføring av ulike former for kultur.
Tilrettelagte lokaler for kulturskolen med egnede øvingsrom og kontorlokaler .
Bedrede og permanente lokaler for musikkverkstedet.
Bedret tilgjengelighet for biblioteket.

Ovennevnte tilbud bør samlokaliseres.

Vi ber om at administrasjonen får en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.
Lier kulturråd vil gjerne være en aktiv del av denne prosessen.

Lier, 30.04.10

Hege Tollefsen, Turid Mathiesen, Are Ølberg, Roar Kristensen, Leif Vinge

Kulturhus

6 kommentarer

Tirsdag 4. mai 2010 12:54: Magne.
Lier kulturråd er for de få og for seg selv. Og de prater neppe for Liers befolkning. Det virker som de hever seg over det vanlige folk mener.
Det er bare å ta en rundspørring også i Lierbyen, så vil de fort få svar. At dette trenger vi ikke. Dette kan en jo flere ganger, også lese innlegg om i Lierposten.
Tirsdag 4. mai 2010 13:35: Ærlig talt
"Lier kulturråd" høres ut som noe som noe som hele bygda er med på, men sannheten er vel at det er en interessegruppe for en liten krets som ivrer for kulthurhus i Lierbyen. Andre kulturbehov ser det ikke ut til at "kulturrådet" bryr seg om.
Onsdag 12. mai 2010 12:48: Svein Rognlien
Jeg ser at Magne og Ærlig talt ønsker å marginalisere Lier kulturråd. Jeg minner om at styret Lier kulturråd er valgt av og fra kommunens kulturorganisasjoner og at disse organisasjonene er medlemmer i nettopp Lier kulturråd. Jeg vil derfor tilbakevise påstanden om at kulturrådet er for de få. Noe jeg vil peke på, er at de som driver frivillig kulturarbeide i Lier, har som regel mer enn nok med å holde igang sin egen organisajon. Derfor er det all grunn til å støtte opp om dem som bruker av sin tid og av sine krefter for å gi det samlede kulturliv bedre forhold enn vi har i Lier nå. Det er et faktum at kulturlivet ikke har noen egnet arena når man skal ha et arrangement det er litt størrelse over. Vi har en rekke idrettshaller i bygda, men ingen konsertsal. Det burde være plass og muligheter til både idrett og kultur i en kommune av Liers størrelse. På den bakgrunn mener jeg det er riktig å berømme dem som tar den oppgaven det er å kjempe fram et Lier kulturhus. Når det står på plass, er det mange som vil ha glede av det. Eksempler er Kulturskolen som nå har temmelig kummerlige forhold og Lier musikkverksted som også kan trenge mer egnede lokaler. Det er ikke vanskelig å lage ei lang liste. Det har vært endel negative ytringer om å bygge kulturhus i det siste. Gjennomgående motargument er at det ikke kommer til å bli brukt. Til det vil jeg si at selvsagt kommer det til å være i bruk året rundt den dagen det er på plass. Der kommer det til å skje så mye av intersse at det til og med kan hende at Magne og Ærlig talt overrasker seg sjøl med å sette pris på mulighetene det gir.
Søndag 16. mai 2010 20:32: Ærlig talt
- Vi har en rekke idrettshaller i bygda, men ingen konsertsal, skriver Svein Rognlien. Han legger til at "det burde være plass og muligheter til både idrett og kultur i en kommune av Liers størrelse."

Hvis Rognlien hadde kjent like godt til kommunens økonomi som til dens størrelse, ville han trolig ha forstått hvorfor så mange er skeptiske til kulturhuset.
Tirsdag 18. mai 2010 15:37: Per
Enig med Ærlig talt. Det virker som kulturhusforkjemperne kjører frem kulturhus uten tanke på det økonomiske. Selv om det kun hadde hvert et anbud, hadde kulturhus forkjemperne antagelig vedtatt at OPS finansieringen skulle fortsette. De sier at det vil koste 5-6 mill i året å leie. Følger en litt med når kommune eller stat er involvert, blir det mye dyrere.
Dessuten vil den kommunale støtten til de frivillige org. bli mindre. Det vil si at foreldre og barn, ikke bare måtte jobbe mer dugnad for penger til den vanlige driften, men i tillegg også til den leie de måtte betale for å bruke kulturhuset. Gratis leie her vil det ikke bli.
Kanskje kulturrådet da vil stå på kakelodd eller bingo????
Onsdag 19. mai 2010 18:22: Liung
Hvem i all verden skal bruke dette kulturhuset? Drammen er jo så nære.
Der går Drammen teater med underskudd. Hvorfor ikke bruke det mer.
Ser nå også at fylkesmannen mener Lier kommune, bruker for meget penger. Ærlig talt. Har vi ikke nok med å bygge nytt pleiehjem og skoler.
Hall på Lierskogen og ikke minst et råflott kulturhus bør komme sist på lista.

Flere saker fra arkivet

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Løsningsavtale innen 6. mars

- Vi hadde et konstruktiv møte med SIF, sier ordfører Ulla Nævestad til Liernett.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Tørt for 300 publikummere

- Vi kan garantere en fin opplevelse til tross for litt dårlig vær, sier Leif Vinge om dagens kulturslepp.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Full klaff for kulturfolket

En gledelig mønstring av mangfoldet under Kultursleppet i dag

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Festdagen i Lierbyen

Liungene bør innfinne seg når Kultursleppet arrangeres i morgen --

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --