Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fb988f6e7e23be70beeadf721bd8b3da

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Ny satsing på anlegg vil føre til at flere barn, ungdom og eldre kommer i aktivitet. I tillegg til at det tradisjonelle tilbudet innen fotball, ski og håndball skal utvides, så kan klubben tilby alternative aktiviteter som badminton, innebandy, basket, klatring, bordtennis og andre trimtilbud. Vi er beredt til å ta større ansvar hvis kommunen kan være med på et krafttak, sier hovedstyrets leder Morten Brenden (nr 2 f.v. på bildet)

Utfordringen
Bakgrunnen for klubbens anleggsinitiativ er at det er åpenbare behov for anleggsutvikling i bygda, og spesielt i klubbens nærområde. Kommunen har begrensete midler og mange formål å bruke pengene på. Vi kan ikke regne med at kommunen med dagens økonomi verken kan følge behovet for nye anlegg, eller vedlikeholde de gamle i tilstrekkelig grad uttaler daglig leder i Lier IL, Jan Haugen, (helt tv på bildet)

Løsningen
Klubben er villig til å vurdere å ta over ansvar for driften av anleggene hvis forutsetningene er til stede. Det samme gjelder for å få etablert nødvendige anlegg. Konkret trenger vi i Lierskogen/Tranby-området ny idrettshall, kunstgressbane, lysløype samt varmestue, kiosk og sekretariatsfunksjoner ute på anlegget ved Tranby idrettspark.

Basis for løsningen er at kommunen lar klubben få kjøpt en tomt som egner seg for boligformål, og som kan finansiere satsningen.

Andre kommuner får det til
Erfaringer fra enkelte andre steder i Norge har vist at dersom kommunen stiller grunn til disposisjon for boligbygging og kobler dette til anleggsutvikling, så er det mulig å få til nye idrettslige tilbud, og ikke minst nye styringsmodeller, der klubbene tar større ansvar. På Østlandet behandler blant annet Bærum Kommune bygging av ny ishockeyhall, tennishall, curlinghall og nytt klubbhus basert på bygging av leiligheter på kommunens område, ref. Erling Wagle i Wapro prosjekt.

Samarbeid om krafttaket
Et slikt løft krever langsiktighet og samarbeid, både mellom klubbene i området, idrettsrådet, idrettskretsen og mellom klubb og kommune.
14. august 2006 hadde representanter for klubben et orienteringsmøte med ordfører Ulla Nævestad, rådmann Hans-Petter Christensen og Magne Salo fra administrasjonen (kultur og idrett) for å presentere ideen.

I formannskapsmøte den 21. september 2006 fikk klubben anledning til å presentere ideene rundt krafttaket for idretten i kommunen.

Loddet er kastet
Klubben poengterer at dette er et initiativ og en ide for fellesskapet der alle parter må bidra for å finne en god løsning. Vårt bidrag så langt har vært å synliggjøre behovet for et krafttak for idrettsaktiviteter og bedre helse for alle. La oss se på dette som en invitasjon og mulighet til å finne nye og utradisjonelle løsninger som kan skape vinn-vinn for både idrettslaget og kommunen.

For å komme videre i prosessen må klubb og kommune arbeide sammen for å få frem en konkret gjennomførbar plan!

Kontaktpersoner i Lier IL

Hovedstyrets leder og leder av fotballgruppen Morten Brenden, mb@lean.no eller mobil 913.30.300
Daglig leder i Lier IL, Jan Haugen, jan.haugen@lieril.no
eller mobil 917.55.543
Leder av håndballgruppen i Lier IL, Trygve Gillebo, tgi@teleplan.no eller mobil 930.67.206
Leder av skigruppen i Lier IL, Helge Jagland, hj@kopinor.no
eller mobil 975.61.996

Ovennevnte personer er avbildet i ingressen. F.v.: Jan Haugen, Morten Brenden, Helge Jagland og Trygve Gillebo

Andre kontaktpersoner med erfaringer og synspunkter:

Leder av Lier Idrettsråd, Bernt Otto Hauglin, mobil 913.66.280
Liungens representant i styringsgruppen for Lierfotballen Anne Berggren, Anne.Berggren@lier-everk.no eller mobil 928.10.002
Erling Wagle i Wapro prosjekt, ewagle@wapro.no eller mobil 47 28 90 82.
Forrige artikkel:Flere bilder fra fra Lier-cupen.Neste artikkel:Tøff avgjørelse av Lier-dommer
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode