Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ea40fcc85ac127b5ebe8fc9d3ca40d38

Kunstgressfondet reddet?

En enstemmig generalforsamling vedtok at Liungen damefotballs rekordgjeld på 912 000 kroner skal innfris ved et langsiktig banklån og ikke ved hjelp av klubbens fond til kunstgressbane.

Det var ikke uventet at det kom enkelte kritiske spørsmål vedrørende det kjempemessige underskuddet til klubbens toppfotballsatsing. Konstituert leder av Hovedstyret Sverre Møløe beklaget at klubben var kommet i denne situasjon og vedgik at man burde ha sett den negative utviklingen på et langt tidigere tidspunkt. Men han la ikke skjul hva som burde være klubbens løsning på kortssikt.
Etter avtale med kreditorene er planen at underskuddet skal dekkes in ved hjelp av et lån på 10 år med en bergnet rente på 5 prosent.  10 000 kroner skal betales inn månetlig.

Å tappe kunstgressfondet ville være å gi feil signaler til breddefotballen i Liungen og andre klubber i Lier som arbeider sterkt for at kommunen skal få sitt helårsanlegg, ble det hevdet.

Generalforsamlingen vedtok også enstemmig at  styret skal jobbe videre med etablering av  A/S Liungen Kvinnefotball.
Det var ingen diskusjon om det siste punktet, mens det ble stil noen spørmål vedrørende garantier vedrørende det langsiktige.

Styret kunne altså innkassere en foreløpig seier for at fondet ikke blir rørt. Dermed kan man  forhåpnentligvis jobbe videre med helårsbanen (kunstgress med undervarme) på Stoppen. Lier kommune har satt av 800 000 kroner til dette.
Plan B , hvis man ikke får banklån, vil bety at fondet står i fare. - Da blir kunstgressbanen forsinket med minst to år, sa Meløe. - Vi har ikke noen plan C, sa han.

Liungens årsmøte i mars vile endelig godkjenne dagens vedtak. Det kom tydelig fram fra flere representanter at Styret må komme med klare meldinger om ny kurs. Meløe nevnte, blant annet, at man ha kostnadskutt i alle ledd. Endringer i sammensetning av styret kan komme på tale. Videre krav til budsjettmessige oppdelinger og ikke minst at det gamle ordtaket om " tæring etter næring" må følges.
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode