Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 53f4385a99cf77621519545d7af51376

Krav til trenerkompetanse nødvendig

Petter Høgset, som var trener for Liungens rekrutteringslag Team Liungen inntil i høst, er meget kritisk til hvordan kvinnefotballen blir drevet i Liungen og i Buskerud.

Høgset  deler flere av synspunktene til Klepptrener Knut Eriksen (Se Liernetts artikkel fra 24.9.)


- Generelt sett er min erfaring at det ikke stilles krav til hva som bys
jenter i aldersbestemte klasser (og senior for den saks skyld i mange
tilfelle), se på Liungens annonse om J16-trener, hvor det sies at det ikke er
nødvendig med trenerutdannelse, les kompetanse, sier Høgset. - Jentesatsingen er
underordnet satsingen på guttesida og sikter til uttalelsene fra Kenneth Karlsen, og
uttalelser fra noen tidligere kretsansvarlige går også i samme retning.
Ansettelsen av Kjersti Thun må også delvis sees i dette lyset, i og med at
det ikke ble lagt vekt på at hun ikke hadde noen som helst
trenerutdannelse eller erfaring
.

Hvilke krav må man stille til sportslige ledere, mener du?

- Det må være et krav at i alle fall sportslig leder må ha solid fotballfaglig
kompetanse, han skal tross alt være den ledende personen i vurderinger av
trenere ved ansettelser og forlengelser av kontrakter, oppsigelser. Dessuten
skal han være garantist for, og sørge for kontinuitet i klubbens sportslige
filosofi. Basisen for dette er da selvfølgelig at klubben har vedtatt en
grunnleggende sportslig og fotballfaglig filosofi, herunder også en
treningsfilosofi (dvs hvordan man trener, og hva slags trenere man vil ha,
inklusive hva kravene til trenerkompetanse og erfaring må være). Her, og på
personalpolitikk, svikter det katastrofalt i Liungen

Om kompetansen på andre områder sier han følgende:

- Det er faktisk mangel på kompetanse i klubbledelsene også på organisasjons/økonomi/personalsida med hensyn til det sportslige,
fotballfaglige
.

Men det er vel variasjoner?

- Dette varierer selvfølgelig mye fra klubb til klubb, i de
store klubbene på herresiden er dette nå stort sett godt utviklet og
profesjonalisert, med den tilgang på penger som finnes der. På damesida er
det annerledes, da vi fremdeles befinner oss på dugnadsstadiet, med mye
frivillig, ulønnet innsats. Graden av profesjonalisering innen
organisasjonene og hos den enkelte aktør i styre og stell i klubbene er
derfor lav. Dette innvirker på måten klubbene er organisert og drives på, og
på den kompetansen som klubbene og deres ledere etc besitter
.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Men hvordan skal man rekruttere kompetanse?

- Nå skal det sies at det er vanskeligere å få kvalifiserte folk til å ta
disse jobbene, blant annet fordi det verken er penger eller prestisje på
damesida. Denne holdningen er således noe det må jobbes med, og en viktig
del av løsningen ligger selvfølgelig i å få styrt mer midler (penger) og
medieoppmerksomhet i retning av kvinnefotballen.

Få utviklingsarenaer

- Det er selvfølgelig et stort problem for en toppklubb generelt (ser her bort fra herresiden hvor man ofte kan kjøpe inn talentene overalt fra) at det ikke finnes klubber i nærområdet
som kan fungere som utviklingsarenaer i den/de nærmeste divisjonene under. I
det hele tatt er det for få seniorlag i Buskerud, idet veldig mange klubber
ikke klarer å stille lag etter J16 eller ett eller to år av J19/gymnas.
Dette betyr at noen spillere ikke har noe sted å gå hvis de har lyst å
fortsette, da det ikke frister med mye reising inklusive utgifter, økt
tidsbruk og nye ukjente miljøer
, sier en meget engasjert fotballtrener.

 
 Uenig med Klepptrener Eriksen
- Når det gjelder Knut Eriksens uttalelse om man "faser jenter fra 15 år til Liungen" så vet
jeg ikke hva som menes, men hvis det menes at det bør foregå et klubbskifte
(jeg tror vel egentlig ikke at det er det som er ment) så må jeg si meg helt
uenig i dette. Det er delvis det Liungen driver på med, og resultatet blir
enda flere raserte miljøer i de underliggende klubbene, i og med at disse
lagene blir frarøvet sine bærende spillere, som ofte også er blant de
viktigste miljøbærerne i lagene. Det endelige resultatet av dette blir, som
beskrevet over, færre seniorlag i de underliggende divisjonene, og dermed
tap av muligheter for dem som ønsker å spille videre, men trenger noen år
til for å utvikle talentet. Dermed forsvinner som nevnt også
utviklingsarenaene som toppklubben er så avhengig av i det lange løp, så
dette er å bite seg selv i halen.


Manglende takhøyde
- Det er fullstendig mangel på takhøyde i Liungen, mener han. - Det er manglende bakkekontakt. Og dagen etter nedrykket het det fra ledelsens side at målsettingen var justert: Ikke lenger best i Norge i 2010. Dagen før hadde man altså brukt opp ett av disse årene og tatt et skritt i feil retning, men vinner av Europacupen (best i Europa) i 2012
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode