Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 849f7f0c509a17477188bb978160583f

Ny klubb i 2013?

Både Trude Torgersen i Spa/Bra og Christian Aakermann i Liungen var fornøyde over responsen fra de fremmøtte på informasjonmøtet om forslaget om en sammenslåing av klubbenes om 11-erlag i fotball. Men flere møtedeltakere ytret ønske om å gå enda lengre -

Noen mente at man ville være tjent med å avvikle moderklubbene, Liungen IF og Sparta/Braerøen IL, til fordel for en ny klubb. - Hvorfor ikke inkludere også sjuer- og femmerfotballen, var det flere av de vel 20 fremmøtte som foreslo.

- Men den diskusjonen får vi ta senere, påpekte både Trude Torgersen og Christian Aakermann. - Om vi skal etablere en ny klubb, må vi få et nytt mandat. Arbeidsgruppa, bestående av tre medlemmer fra hver klubb, har fått som mandat fra sine respektive styrer å se på mulighetene for en sammeslåing av 11-erlagene.

Fristen for å etablere en ny klubb er 1.10. - Så vi har god tid på oss om klubbene ønsker en ny klubb, ble det påpekt. Men i første omgang skal klubbene avvikle sine ekstraordinære årsmøter. Det er datofestet 5. januar.

De aldersbestemte lagene var godt representert med både trenere, ledere og foreldre. Ingen seniorspillere var til stede. De har fått informasjon fra sine respektive klubber tidligere.

Knut Ellingsgaard, leder i juniorgruppa i Spa/Bra, var klar på at hovedmålet er at "flest mulig er med lengst mulig". Han var opptatt av at også spillere på toerlagene ble godt tatt vare på. - Der må det foreligge planer, understreket han. Og han mente det hørtes drastisk ut å om man skulle legge ned moderklubbene. Andre hevdet at det er ikke er plass til "tre" klubber i Ytre Lier. - Det bør ikke være konkurranse om barn og ungdom i Gullaug-området. Ungdomsskoleelevene derfra går som kjent på Høvik, i "Spa/Bra-land".

Økonomi og bruk av kunsgressbanen
Christian Aakermann hevdet at det er utvilsomt mye å vinne også økonomisk ved et tettere samarbeid. Det vil bli foreslått at 11-erlagene blir selvfinansierende, og at det vil bli lagt opp til en plan for dette. Det utelukkes ikke at det kan bli høyere akivitetsgebyr enn det er nå. I dag betaler spillerene 1 500 kr i tillegg til medlemskontigent. - Det er fortsatt rimelig å spille fotball, hevdet noen, men det ble påpekt gebyrene bør ikke økes mye. For høye gebyrer vil skremme bort noen. For klubbene koster det 400 000 kroner årlig i driftutgifter til undervarmen på kunstgressbanen.

Sjuerlagenes tilgang til kunstgressbanen ble også drøftet. Hittil har Spa/Bra vært mer restriktive enn Liungen i peroden januar til mars. - Dette er et vedtak i sportsplanen, og som skal ta hensyn til at klubben skal stimulere til andre andre aktiviteter, påpekte Trude Torgersen. Spa/Bra har egen bandygruppe.

Det ble reist spørsmål om økonomien til 3. divisjonslaget. - Laget vil nøye seg med et nøkternt budsjett, slik som i fjor via sponsorinntekter, påpekte Trude Torgersen. - Laget har en trener som har en godtgjøring på under 100 000 kr, og ingen av spillerne får noen lønn. Det ble bekreftet av tidligere trener Aage Golmen (som også er medlem av Arbeidsgruppa).
Møtelederne Torgersen og Aakermann var lydhøre for alle spørsmål. Men noen av spørsmålene var naturlig nok umulig å svare på, så tidlig i prosessen.

- Dette er positivt, sa Jens A. Johannesen fra Liungen IF. - Jeg er snart den eneste fra den eldre garde, sa Johannesen som er æresmedlem i klubben. - Tiden er inn for et forpliktende samarbeid, sa han. Han har vært aktiv både innen håndball, ski og fotball. Som pensjonist trener han fortsatt md håndballgutta!

 

Les mer om samarbeidsplanene på klubbenes hjemmesider.

Liungen: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1215639&CatId=102477

Spa/Bra: http://www.spabra.no/

Forrige artikkel:Gode skiskytterplasseringerNeste artikkel:Nissen får grøt i julen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode