Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2362f7abd2df03937d9c8c67dbc573ee

Grønt her neste vinter?

På gårdagens årsmøte til Sparta/Bragerøen fikk styret fullmakt til å fortsette dialogen med Lier kommune og energileverandør.

Vedtaket, som var enstemmig, lyder slik: "Spa/Bra vil garantere ovenfor Lier kommune for de årlige ekstrakostnadene som vil følge pga undervarmen. Spa/Bra ønsker videre å inngå avtale med Norsk Bioenergi AS om kjøp av fjernvarme til de priser som er fastsatt i hovedavtale. Styret gis fullmakt til å fortsette dialog med Lier kommune og energileverandør med mål om å inngå endelig avtale med disse"

I kontakten mellom Lier kommune, Liungen og Spa/Bra i løpet av vinteren har det vært et mål å få etablert undervarme på kunstgressbanen kommende vinter.

En forutsetning er at kunstgressbanen blir utbedret i løpet av våren. Lier kommune har avtalt med utbyggerne av banen for å få utført dette arbeidet. Kommunen ønsker å inngå avtale med klubbene om fordeling av inntekter og utgifter på vinterdrift på banen.

- Dersom det legges opp til vinterdrift hele vinteren ( 22 uker ), anslås et årlig forbruk på 700.000 kWt som klubbene i utgangspunktet må betale. Klubbene undersøker om det er mulighet å vente med å skru på undervarmen til begynnelsen av januar, da dette vil selvsagt redusere kostnadene betydelig, ble det opplyst i saken.

I sakspapirene ble det også opplyst at

”dersom det legges opp til vinterdrift hele vinteren (22 uker), anslås et årlig forbruk på 700.000 kWt som klubbene i utgangspunktet må betale. Klubbene undersøker om det er mulighet å vente med å skru på undervarmen til begynnelsen av januar, da dette vil selvsagt redusere kostnadene betydelig.

Norsk Bioenergi AS har tilbudt energipriser som blir nærmere i fastlagt i hovedavtale med kommunen og fylkeskommunen. Disse prisene kan klubbene tiltre ved kjøp av varme til vinterdrift på banen. Prisen som blir gitt inkluderer også styring av varmeleveransen”

Inntekter og utgifter på vinterdrift skal dekkes mellom klubbene med 1/3 på Spa/Bra og 2/3 på Liungen som er tilsvarende for investeringen på banen.

Forrige artikkel:Årets store begivenhetNeste artikkel:Børresen 100 år
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode