Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d9cd5061d55d09c8cbc390cd86101eb1

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Det er ingen tvil om Lier er en god kommune å bo. Men kommunen har over 1200 millioner i gjeld. Det er ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå innen skoler og eldreomsorg uten å iverksette helt nødvendige endringer. Vi er ikke med på at det er innbyggerne – velgerne som skal ta regningen. De kommunale avgiftene i Lier er allerede alt for høye. Det er for enkelt hver gang å peke på økte avgifter som løsningen på økonomiske utfordringer.  Det som må skje er at kommunen må jobbe mer kostnadseffektivt, i tillegg til reduksjon av administrasjonen. Kommunen må konsentrer seg om sine kjerneoppgaver som skole og eldre. Det må foretas en omfattende effektivisering av kommuneadministrasjonen.

For selv de enkelest saker er det en total kostnad for søkeren til kommunen på kr. 12 000 til 14 000,- i gebyr til kommunen. Når en liung har en håndverker til å gjøre en jobb på kjøkkenet så forventes det som en selvfølge at det mottas en faktura som viser medgått arbeidstid og materialbruk. Tilsvarende får en ikke fra kommunen. Dersom en tar et gebyr på kr. 12 000 og deler på en timestas på kr 900,- innebærer dette at det brukes over 13 timer, det vil si to dagsverk på de enkleste søknader.

Lier Kommune er den første kommunen i landet som ble medlem av den norske avdelingen av Transparency International. Vi i FRP finner det merkelig at en kommune med et slikt medlemskap kan unndra innbyggerne / skattebetalerne informasjon om tidsforbruket på den enkelte søknad. Hva er begrunnelsen for at slike opplysninger ikke kan gis søkerne?

Det heter videre at byggesaker behandles til selvkost. Det er behov for en klargjøring av dette begrepet. Betyr selvkost hva det faktisk koster å behandle den enkelte søknad i medgått arbeidstid eller betyr selvkost kostnadene til å opprettholde en overbemannet avdeling?

Et annet eksempel hvor det kan effektiviseres er kulturkontoret. Denne enheten har i Lier har sju ansatte. Også her er det rom for store effektiviseringer. Samarbeide med Drammen, Røyken og Asker kan være stikkord. 

Lier kommune har et budsjett på godt mye over en milliard. Men det er fort å glemme at det aller mest av dette allerede er bundet opp i lønn til ansatte, betjening av gjeld, husleieavtaler etc. Kommunestyret bestemmer i budsjettet bare over ”noen få” millioner. Kutt i overflødige stillinger i byråkratiet innebærer derfor en betydelig frigjør av midler til partienes ”hjertesaker”. En av våre hjertesaker er en bedre og mer verdig eldreomsorg.  

Etter over 30 år med høyredominans har det vært påfallende lite trykk på å få til forbedringer, forenklinger, konkurranseutsetting og effektivisering av administrasjonen.

Lars Haugen, Lier Frp

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode