Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 35c803c49b9a67eeba5875af20314cca

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

I år inviterte vi med Virksomhetslederne til demenskontaktene. Lier kommune har 13 demenskontakter (hjelpepleiere, vernepleiere og sykepleiere) og 12 av de deltok på Lampeland. Oppslutningen blant virksomhetslederne var også meget bra – bare en som måtte forfall.

Demensteamet og demenskontaktene ble etablert i Lier fra 1. januar 2007 etter at det har vært et prosjekt fra 1. januar 2005. Demensteamet skal ha et nært samarbeide med Demenskontaktene og skal blant annet bidra til at de får hevet sin kompetanse om demens.

I løpet av prosjektperioden har det vært litt uklart hva det skal innebære og være demenskontakt. Av den grunn ble et av temaene på Lampeland – ”Avklare rollen til demenskontaktene”. Demenskontaktene har gjennom prosjektperioden og denne våre innhentet mye kunnskaper om demens ved å delta på ulike kurs både i og utenfor kommunen. Det er derfor viktig at de kan få brukt denne kunnskapen i sine virksomheter på best mulig måte overfor sine medarbeidere og brukere/beboere.

 Frode Kyvåg motiverte

Før vi startet på gruppearbeidet hvor vi skulle avklare demenskontaktene sin rolle hadde Frode Kyvåg (”sjefen” for Norway- cup) til å snakke om motivasjon, holdninger og samarbeide. Han ga oss mange flotte innspill i hvordan vi skal gjøre hverandre gode. Han ga noen eksempler på hva som er viktig for at vi skal klare det:

Kyvåg mente også at det er viktig at både ledere og medarbeider ikke er redde for uenigheter og konflikter. Det er faktisk en del av hverdagen men det er viktig er at vi tør å ta de fram og diskutere de – Uenighet er lovlig! Uenighet må fram, er normalt og er akseptert. Og uenighet er IKKE det samme som en konflikt.

Et annet viktig moment som Kyvåg sa noe om er at det for alle mennesker er viktig at de strukturer hverdagen – både i jobb og privat. Ved å planlegge og strukturere dagen er sannheten den at en får bedre tid dersom en disponerer den riktig.

Kyvåg la også stor vekt på vekstvilkårene som er det same som miljøet – det som gjør at hver medarbeider yter sitt beste. Forutsetningen for dette er trivsel, trygghet og stimuli. Dette er noe som bidrar til det lystbetonte ved å jobbe.Roller og oppgaver


Foredraget til Kyvåg la mange gode forutsetninger for gruppearbeidet vårt etter en herlig lunsj. Man delte inn i fire grupper hvor virksomhetsledere og demenskontakter sammen utarbeidet et forslag til hvilke roller/oppgaver demenskontaktene skal ha. Alle var meget engasjerte i dette arbeidet og vi har nå et godt grunnlag for den videre utarbeidelsen av dette.

Brukerperpektivet
Torsdag hadde vi invitert Doris Martinsen fra Sandefjord kommune. Hun skulle snakke om ”Tiltakskjeden i demensomsorgen – sett fra brukerperspektiv. Doris har selv opplevd hvordan det er og ha en ektefelle som får en demenssykdom.

Hun fortalte hvordan hun og døtrene opplevde dette og hvordan de ble møtt av kommunen i de ulike fasene av sykdommen. Det er ikke mange damer på vel 80 år som stiller opp med slike foredrag og hun hadde alt på power-point, noe datteren hennes hadde hjulpet henne med.


Oppklarende
Kick-Off 2007 har vært oppklarende på mange måter. Vi har fått avklart rollen til demenskontaktene og ikke minst har vi fått høre en historie om hvordan det er å være pårørende til en person med en demenssykdom.

Tilbakemeldingene fra demenskontaktene og virksomhetslederne var at dette hadde vært et fruktbart Kick-Off.


Demensteamet gleder seg til å fortsette arbeidet med demens i årene framover med slike engasjerte medarbeidere Lier kommune har innen demensomsorgen.


Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode