Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cfc1f9c6512d5e6f8990bed1a155ed7c

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

- Jeg ble kjent med dette i går gjennom ulike nyhetsoppslag. Har derfor ikke selv hatt anledning til å se på de skader som er gjort. Men så langt jeg har oppfattet, så kan det se ut som om dette ikke er et resultat av uheldige omstendigheter, men ren miljøkriminalitet!? Kanskje et desperat forsøk på økonomisk vinning? Det er derfor gledelig at politiet vil undersøke saken!
Dette er jo planten som ”Grønne Lier” har fått i oppgave å passe spesielt på. Ap vil gjøre det som er mulig for å finne ut av alle sider ved den skaden som er skjedd. Denne saken skal settes på sakskartet til vårt første møte i Miljøutvalget den 25. august, sier Lars-Erik Petersen.

- Lier Arbeiderparti ved Liv Jorunn Reiersgård i miljøutvalget har vært pådriver for bevaring av denne unike arten i Lier, og vi er naturligvis både overrasket og hoderystende til at noen med vitende og vilje har gått ut i området og sprayet hver enkelt av disse plantene for å ødelegge dem. Om det er det som har skjedd, noe politianmeldelsen forhåpentligvis kan bidra til å klarlegge.
For å unngå at slik miljøkriminalitet utføres for å oppnå økonomisk vinning ved omregulering av et naturområde til noe annet, vil Lier AP i overskuelig fremtid forholde seg til slike områder som om skaden ikke hadde funnet sted. Dvs. at vi vil motsette oss omregulering, om miljøhensynet ville vært det mest tungtveiende, sier gruppeleder i AP, Bård Strand til Liernett.

Solheims hilsen til ordføreren

I 2008 fikk ordfører Ulla Nævestad kort fra miljøvernminister Erik Solheim. Han håpet at Lier kommune ville være spesielt oppmerksom på å bevare arten myrflangre. Alle landets kommuner har fått en art å passe på som kan stå som eksempel på kommunens naturmangfold.

Og her kan du lese kortet fra Solheim på Lier kommunes hjemmeside:
http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=3237

Flere kommentarer:

- Det er forferdelig at dette er blitt gjort. Drepe en utryddingstruet planteart. Dersom det også er gjort i den hensikt å kunne bruke området til andre formål er det meget alvorlig. Det er bra at forholdet er blitt anmeldt slik at en forhåpentligvis kan finne ut av hva som har skjedd, kommenterer Senterpartiets representant i Miljøutvalget, Jan Stolp.

- Det er veldig trist hvis det er slik at noen med vilje har forgiftet orkideen myrflangre i Haugerudmyra. Jeg er glad for at Michaelsen og Aanderaa i Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold har levert inn en anmeldelse siden dette er en grov form for miljøkriminalitet. Videre må vi politikere finne løsninger på hvordan rødlistete arter kan vernes på bedre måter og hvordan vi kan samarbeide bedre med grunneiere. Jeg håper ikke at det nå blir lettere å sette i gang næringsutbyggingen selv om orkideene er borte. Da vinner kriminaliteten, sier Hanne Marie Laursulëiel Pedersen-Eriksen i Lier KrF.

- Så lenge saken er politianmeldt har jeg ingen kommentar. Forventer at Planutvalget og Miljøutvalget vil bli holdt orientert, sier leder i Planutvalget, Karl Bellen.

NB. Representanter fra alle grupper i både miljøutvalget, planutvalget og formannskapet er bedt om å komme med kommentarer..

Forrige artikkel:Scoret to på fire minutterNeste artikkel:Agurktid
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode